Sverige

Vår verksamhet

Med vår kunskap om människor och växter kan vi erbjuda innovativa produkter inom hälsa och jordbruk.

”Science for a better life” är vårt motto. “Health for all” och “Hunger for none” är våra ledord för vår verksamhet.

Bayer Pharmaceuticals fokuserar på receptbelagda produkter, särskilt inom kvinnohälsa och kardiologi, och på specialläkemedel inom områdena onkologi, hematologi och oftalmologi. Divisionen omfattar även radiologi som tillhandahåller diagnostisk bildutrustning samt kontrastmedel.

 

Researcher with Aspirin Tablet_1

 

Med våra innovativa produkter strävar vi efter att uppnå positiva behandlingsresultat för patienter och samtidigt tillmötesgå de växande kraven från läkare och hälsomyndigheter. På medellång sikt bör särskilt våra nylanserade produkter inom kardiologi, hematologi, oftalmologi och onkologi bidra till en ökad omsättning. För att säkra den långsiktiga tillväxten kommer vi att ytterligare utöka forskning i tidig fas och driva på den kliniska utvecklingen av möjliga aktiva substanser. Dessutom fortsätter vi att systematiskt komplettera vår utvecklingsportfölj genom licensavtal och förvärv.

Genom forskning och utveckling strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar. Crop Science är en global verksamhet som tack vare sin innovationsförmåga har en ledande position inom växtskydd, utsäde och bioscience.

 

Kornmark_2

 

Bayers Crop Science division är ett av världens största företag inom insatsmedel till lantbruket. Genom forskning och utveckling arbetar Bayer för en förbättrad levnadsstandard och en stabilare livsmedelsförsörjning i världen. I vårt dagliga utvecklingsarbete strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar världen över. Nyckeln till vår position är den expertis vi har inom forskning och innovation. Nya aktiva substanser och moderna teknologier löser morgondagens utmaningar för lantbruket.

 

Crop Science består av två enheter: Crop Protection levererar lösningar som skyddar växter mot ogräs, sjukdomar och skadedjur samt skydd av frön. Seeds arbetar med nya lösningar inom bioteknologi, växtförädling och utveckling av hybrider. Allt med målet att förbättra kvaliteten på grödorna och därmed öka skördarna.

 

Läs mer om våra produkter på www.cropscience.bayer.se
eller skicka ett mail till bcssverige@bayer.com.

Med sitt breda utbud av ikoniska varumärken strävar Consumer Health efter att hjälpa människor att göra mer för sin hälsa och sitt välmående. Detta ökar inte bara människors livskvalitet, utan kan också minska kostnaderna för behandlingar.

 

Key-visual-ch_959

 

Den snabba förändringstakten på den globala sjukvårdsmarknaden kännetecknas av en ökande trend mot konsumentcentrerad vård. Consumer Healths egen omfattande historia inom egenvård började 1899 då Bayer lanserade sitt globala konsumentvarumärke Bayer Aspirin™.

 

Idag erbjuder divisionen konsumenterna några av världens mest kända och betrodda receptfria läkemedel, kosttillskott och andra egenvårdsprodukter. Divisionens balanserade portfölj innehåller starka varumärken mot allergi, smärta, hosta och förkylning, hudvård, fotvård, mage och tarm, kosttillskott och solskydd.

 

Consumer Health Division är ledande bland världens konsumenthälsovårdsföretag. Divisionen har verksamhet i mer än 100 länder och driver 18 tillverkningsanläggningar och fyra centra för forskning och utveckling av produkter. Consumer Healths mål är att ytterligare expandera sin starka ställning på marknaden med syfte att vara marknadsledande i de länder och kategorier där de finns. Ett viktigt fokus är att främja integrationen av de konsumentföretag som 2014 förvärvades från Merck & Co., Inc. och Dihon Pharmaceutical Group Co., Ltd. i Kina.

 

Med mer än 170 varumärken runt om i världen och 17 receptfria varumärken som genererar en årlig försäljning på mer än 100 miljoner euro vardera, är Consumer Health väl positionerat för att dra nytta av den ihållande tillväxtprognosen för marknaden för receptfria mediciner.

 

Information om Consumer Health på Bayer finns på www.consumerhealth.bayer.com

Animal Health har från och med den 1 augusti 2020 överförts till Elanco Denmark ApS: www.elanco.se

 

Kontakt - telefon: +46 8 411 77 00, mail: info.sweden@elanco.com

 

Anmälan av misstänkt biverkning/ Reklamation
Skriv om händelsen till oss på pharmacovigilance.nordics@elancoah.com eller rapportera det direkt till Läkemedelsverket.