Pharmaceuticals – reseptivalmisteet

Innovatiivisia reseptivalmisteita eri terapia-alueisiin

A woman lying in a hospital bed smiling.

Bayerin reseptilääkkeiden toimiala eli Pharmaceuticals on myyntiluvuin mitattuna konsernin suurin liiketoiminta-alue. Se tutkii, kehittää ja markkinoi innovatiivisia erikoisvalmisteita, jotka tarjoavat merkittävää kliinistä hyötyä ja lisäarvoa etenkin sydän-, veri- ja silmäsairauksien sekä naistentautien ja syöpien alueilla. Näin Bayer pyrkii vastaamaan potilaiden, lääkäreiden, viranomaisten ja terveydenhuollon rahoituksesta vastaavien tahojen alati kasvaviin vaatimuksiin.

 

Innovatiivisten tuotteidemme avulla pyrimme sekä parantamaan potilaiden lääkehoitoa että täyttämään lääkäreiden ja muiden terveysalan toimijoiden kasvavat vaatimukset.

 

33 miljoonaa

ihmistä maailmassa sairastaa syöpää Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan.

Tutkimustyöllä eteenpäin

Bayerin lääkeainetutkijat keskittyvät pääasiassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä syöpiin ja naistentauteihin. He etsivät uusiksi vaikuttaviksi aineiksi sopivia pieniä molekyylejä tai biologisia aineita. Lääkkeiden tuotekehitystä jatketaan myös myyntiluvan saamisen jälkeen potilaiden hyödyn optimoimiseksi – uusia annostelumenetelmiä kehitetään ja käyttöaiheita laajennetaan. Bayerin uusimmat markkinoille tuodut vaikuttavat aineet ovat rivaroksabaani, aflibersepti, regorafenibi, radium-223-dikloridi ja riosiguaatti.

 

Radiologian alueella keskitymme kehittämään tietotekniikkasovelluksia, tehosteaineita ja injektiojärjestelmiä pieniä säteilyannoksia käyttävää tietokonetomografiaa (TT) ja korkeakenttälaitteella tehtävää magneettikuvausta varten, jotta voimme tarjota asiakkaille integroituja ratkaisuja.

 

Bayerin tärkeimmät tutkimuskeskukset sijaitsevat Saksassa (Berliini, Wuppertal ja Köln), Yhdysvalloissa (San Francisco ja Berkeley), Suomessa (Turku) ja Norjassa (Oslo).

 

Innovaatioita ja menestystarinoita yhteistyökumppanien kanssa

Bayerin omaa tutkimustyötä täydennetään yhteistyöllä ja strategisilla liittoumilla yliopistoissa ja teollisuudessa toimivien ulkopuolisten kumppanien kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että vahvat kumppanuudet lisäävät innovaatioita ja helpottavat uusien hoitokeinojen kehitystyötä potilaiden hyväksi. Viime vuosina olemme kehittäneet monia menestyksellisiä yhteistyömalleja, joihin kuuluvat tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö, lisenssisopimukset, markkinointiyhteistyö, alueellinen yhteistyö ja yrityshankinnat.

 

Bayerilla on myös omat tiede- ja innovaatiokeskuksensa. Tutkimusyhteistyötä Amerikassa ja Aasiassa koordinoidaan tiedekeskusten kautta, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa (San Francisco ja Cambridge), Kiinassa (Peking), Singaporessa ja Japanissa (Osaka). Bayerin CoLaborator™-konsepti tarjoaa life science-alojen kasvuyrityksille sopivia laboratorio- ja toimistotiloja Berliinissä ja San Franciscossa Bayerin tutkimuskeskusten läheisyydessä. Lisäksi Bayer on käynnistänyt useita avoimeen innovointiin kannustavia ohjelmia, kuten Grants4Targets™, Grants4Indications™, PartnerYourAntibodies™ ja Grants4Apps™.

Yhteiskuntavastuu

Bayer tukee tunnettuja järjestöjä taistelussa laiminlyötyjä trooppisia tauteja vastaan toimittamalla niille vaikuttavia lääkeaineita ilmaiseksi. Maailman terveysjärjestö WHO käyttää Bayerin lääkkeitä Latinalaisessa Amerikassa laajalle levinneen Chagasin taudin sekä afrikkalaisen unitaudin hoitoon. Yhteistyössä DNDi:n (Drugs for Neglected Diseases initiative) kanssa Bayer tutkii, voitaisiinko emodepsidi-nimistä vaikuttavaa ainetta (peräisin japanilaiselta Astellas-yritykseltä) käyttää jokisokeuteen sairastuneiden hoitoon. Bayer myös kehittää uutta lääkemuotoa nifurtimoksi-nimisestä vaikuttavasta aineesta, jotta annoksen sovittamista yksilöllisesti voidaan testata. Tämä yksinkertaistaisi Chagasin taudin hoitoa etenkin lapsilla, jotka ovat sairaudelle erityisen alttiita.

 

Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden markkinajohtajana Bayer on lähes 50 vuoden ajan tukenut hallitusten ja kansalaisjärjestöjen, kuten Bill & Melinda Gatesin säätiön, muodostaman verkoston perhesuunnitteluohjelmia. Bayer varmistaa näin innovatiivisen yhteistyön kautta, että kehittyvien maiden naisilla on mahdollisuus käyttää pitkäkestoisia hormonaalisia ehkäisymenetelmiä.

 

Suomen Bayerilla ja Turussa sijaitsevalla tuotantolaitoksella on keskeinen rooli kehittyvien maiden perhesuunnitteluhankkeissa. Yhteistyötä on tehty jo vuosikymmenten ajan ehkäisyn saamiseksi myös köyhimpien maiden naisten ulottuville. Lue lisää.

PP-XAR-FI-0045-1