Prijenos vrijednosti prema Zdravstvenim radnicima

 

Metho Note Banner

 

Zajednička istraživanja koriste pacijentima i društvu

Suradnja između farmaceutske industrije i zdravstvenih djelatnika rezultirala je brojnim inovativnim lijekovima i promijenila način na koji mnoge bolesti utječu na naš svakodnevni život. Ovdje u Bayeru uvjereni smo da su uska suradnja i stalno usavršavanje zdravstvenih djelatnika ključni za postizanje boljih ishoda za pacijente kojima težimo pomoći.

 

Farmaceutska industrija – zdravstveni djelatnici: iznimno regulirani odnos

Kada surađujemo sa zdravstvenim stručnjacima, pridržavamo se postojećih zakona i propisa koji jasno utvrđuju interakciju između farmaceutske industrije i zdravstvenih djelatnika, npr. zakoni o zdravstvenoj zaštiti i industrijski kodeksi. Navedena pravila također izmjenjuju i dopunjuju različiti propisi o transparentnosti kao što su zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (engl. Sunshine Act) u SAD-u, EFPIA-in Kodeks o objavljivanju podataka u Europi i razne lokalne zakonske obveze u koje se odnose na izvješćivanje. Bayer u potpunosti poštuje neovisnost i integritet ovih stručnjaka.
 

Header CRO MN

 

Upoznajte činjenice

Što je to EFPIA-in Kodeks o objavljivanju podataka

Bayer u potpunosti podržava veću transparentnost odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih djelatnika i organizacija te stoga poštuje odredbe EFPIA-inog Kodeksa o objavljivanju podataka

 

 

Welt Icon

EFPIA-in Kodeks o objavljivanju podataka primjenjuje 40 vodećih europskih kompanija u 33 države

EFPIA-in Kodeks o objavljivanju podataka (punim nazivom: EFPIA-in Kodeks o objavljivanju prijenosa vrijednosti od farmaceutskih kompanija na zdravstvene djelatnike i zdravstvene organizacije) dobrovoljna je obveza koja zahtijeva od svih članova EFPIA-e da objavljuju prijenose vrijednosti zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim organizacijama. Sukladno navedenom Kodeksu, svi članovi EFPIA-e, uključujući Bayer, objavljuju sve izravne i neizravne, novčane i nenovčane prijenose vrijednosti u vezi s razvojem i stavljanjem na tržište lijekova koji se izdaju samo na recept. Plaćanja (ili prijenosi vrijednosti) izvršena u prethodnoj kalendarskoj godini objavljuju se najkasnije do kraja lipnja tekuće godine. Taj se postupak ponavlja svake godine.

 

Euro Icon

Razine naknada

Zdravstveni djelatnici primaju naknade za stručna znanja i usluge koje pružaju farmaceutskoj industriji. Razine plaćanja i prijenosa vrijednosti ovise o vrsti aktivnosti, razini stručnosti i utrošenom vremenu. Dopušteni iznosi ovise o raznim čimbenicima, npr. lokalnoj razini prihoda, zakonima i primjenjivim kodeksima. Osnovno načelo je fer naknada tržišne vrijednosti primljenih usluga kojom se sprječava zlouporaba honorara s ciljem neprimjerenog utjecanja na odluke zdravstvenih djelatnika u vezi s liječenjem.

 

Lupe Icon

Objavljivanje pojedinih ili ukupnih iznosa?

Prijenosi vrijednosti zdravstvenim djelatnicima objavljuju se pojedinačno ili skupno. Budući da EFPIA-in Kodeks o objavljivanju podataka dobrovoljna obveza, zakoni o privatnosti podataka u većini europskih zemalja dopuštaju pojedinačno objavljivanje samo uz izričitu privolu zdravstvenog djelatnika. Ako zdravstveni djelatnik ne da privolu za pojedinačno objavljivanje, tada se prijenosi vrijednosti tom zdravstvenom djelatniku prijavljuju kao dio ukupnog iznosa. U nekim se državama privola mora dobiti i od zdravstvenih organizacija. Prijenosi vrijednosti u području „Istraživanja i razvoja” uvijek se objavljuju kao dio ukupnog iznosa kako je regulirano EFPIA-inim Kodeksom o objavljivanju podataka.

 

Key Icon

Zaštita privatnosti podataka

Bayer u potpunosti poštuje privatnost podataka i sigurnost podataka. Stoga poduzimamo brojne korake kako bismo zaštitili podatke u skladu s pravilima o privatnosti podataka koje propisuju i revidiraju nadležna tijela lokalne i globalne vlasti. Podaci se objavljuju samo ako je odgovarajući zdravstveni djelatnik dao izričitu pisanu privolu za njihovo objavljivanje. Postoje odgovarajući mehanizmi zaštite podataka koji štite podatke od vanjskih napada i manipulacija. Osim toga, pristup svim podacima koji se odnose na objavljivanje osobnih informacija interno je ograničen na zaposlenike odgovorne za prikupljanje podataka ili pripremu izvješća.

 

Data Icon

Potpuno objavljivanje

Vjerujemo da samo cjelovito objavljivanje daje točnu sliku našeg odnosa sa zdravstvenim djelatnikom, te stoga ne objavljujemo djelomične podatke na individualnoj razini. Bayer obrađuje svako neslaganje oko objavljivanja određene aktivnosti kao opće neslaganje u vezi s objavljivanjem. Umjesto toga se svi prijenosi vrijednosti prijavljuju kao dio ukupnog iznosa u okviru EFPIA-inog predloška za izvješćivanje.

 

 

 

                                       Javna objava prijenosa vrijednosti

2020 2021 2022

Preuzmite PDF

Preuzmite PDF

Preuzmite PDF