„Bayer“ spartins pertvarkas: reaguoja į sudėtingą situaciją rinkoje, sudaro sąlygas papildomoms investicijoms į plėtrą

  • Patvirtintas atnaujintas 2020 m. perspektyvų vertinimas
  • Tikimasi, kad 2021 m. pardavimai bus maždaug 2020 m. lygyje, nepaisant reikšmingų kliūčių, susijusių su COVID-19 pandemija. Numatoma, kad 2021 m. pajamos iš pagrindinės veiklos, tenkančios vienai akcijai, bus šiek tiek mažesnės nei 2020 m.
  • Žemesni, nei anksčiau tikėtasi, lūkesčiai žemės ūkio rinkoje gali lemti iki potencialiai 1 mlrd. eurų sieksiantį nepiniginio turto nuvertėjimo augalininkystės mokslo versle
  • Stiprinant papildomų investicijų į inovacijas ir augimą maržos profilį ir finansavimą, nuo 2024 m. bussiekiama papildomai sutaupyti daugiau kaip 1,5 mlrd eurų kasmet.
  • Dividendų politika išliks nepakitusi, numatomas išmokėjimo koeficientas artimiausiais metais bus apie 30–40 procentų nuo pajamų iš pagrindinės veiklos, tenkančių vienai akcijai

Leverkusenas, rugsėjo 30 d., 2020 m. „Bayer“ skelbia, kad patvirtina savo pakoreguotus ateities perspektyvų vertinimus 2020 metams ir tikisi, kad 2021 m. pardavimai bus panašūs į 2020 m., nepaisant didelių COVID-19 pandemijos padarinių, kurie palietė žemės ūkio rinką. Tikimasi, kad pajamos iš pagrindinės veiklos, tenkančios vienai akcijai, 2021 m. bus šiek tiek mažesnis nei 2020 m., taikant pastovų valiutų kursą. Siekdama toliau gerinti „Bayer“ poziciją nuolat iššūkius keliančioje rinkoje, įmonės valdyba nusprendė nuo 2024 m. papildomai sutaupyti daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų per metus, be metinių 2,6 mlrd. eurų pajamų augimo nuo 2022 m., apie kurį buvo paskelbta 2018 m. lapkritį. Šios sutaupytos lėšos daugiausia bus skiriamos investicijoms į naujas inovacijas, pelno didinimą ir skolų mažinimą.

 

„Nepaisant sudėtingos situacijos rinkoje, inovatyvūs sveikatos sistemos ir žemės ūkio problemų sprendimai yra reikalingi labiau nei kada nors iki šiol. Mūsų strategija kurti pirmaujantį verslą gyvybės mokslų srityje nesikeičia“, – teigia Werneris Baumannas, „Bayer“ valdybos pirmininkas. „Mes tikime, kad papildomos priemonės yra būtinos, norint paspartinti visapusišką mūsų transformaciją, pagerinti maržą ir taip išlaikyti mūsų konkurencingumą. Papildomos priemonės padės sušvelninti COVID-19 poveikį mūsų verslui. Turime pritaikyti savo sąnaudų struktūrą prie rinkos sąlygų pokyčių ir tuo pačiu metu generuoti išteklius tolesnėms investicijoms į inovacijas ir augimą. Mes ir toliau liekame įsipareigoję mažinti savo finansines skolas“.

 

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ įsipareigojusi tvaraus vystymosi principams ir „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2019 m. fiskaliniu laikotarpiu „Bayer Group“ dirbo maždaug 104 tūkst. darbuotojų, o apyvarta siekė 43,5 mlrd. Kapitalo išlaidos siekė 2,9 mlrd. eurų, MTP išlaidos - 5,3 mlrd. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

 

Kaip ir daugumoje įmonių, dėl COVID-19 pandemijos „Bayer“ suplanuotas 2020 m. biudžetas buvo nebetinkamas ir apsunkino pardavimų ir pajamų augimą. Tačiau „Bayer“ tikisi kompensuoti mažesnes pajamas augalininkystės mokslo ir farmacijos sektoriuose, taikydami atitinkamas atsakomąsias priemones. Pavyzdžiui, esamų efektyvumo programų paspartinimas ir nenumatytų išlaidų biudžeto didinimas. „Taigi, mes leidžiame sau patvirtinti pakoreguotus 2020 m. ateities perspektyvų vertinimus“,– tvirtino W. Baumannas.

 

Manoma, kad 2021 m. pelno augimas ir pinigų srautų generavimas bus mažesnis, nei planuotas, ir jų padarinius tolesnės taupymo priemonės kompensuos tik iš dalies. Dabar bendrovė tikisi, kad 2021 m. pardavimai bus maždaug tokie, kaip ir 2020 m., o 2021 m. pajamos iš pagrindinės veiklos, tenkančios vienai akcijai, bus šiek tiek mažesnės, nei 2020 m., remiantis pastoviais valiutų kursais.

 

Tiesioginis ir netiesioginis pandemijos poveikis augalininkystės mokslo verslams bus didesnis, nei tikėtasi. Žemės ūkio sektoriui, kuriame „Bayer“ vaidina pagrindinį vaidmenį, būdingi mažesni augimo lūkesčiai, kuriuos lemia žemesnės pagrindinių pasėlių žaliavų kainos, nuožmi konkurencija sojos pupelių rinkoje ir sumenkęs biokuro suvartojimas. Taip pat šį sektorių neigiamai veikia valiutų kurso pokyčiai, kurių dalis yra gana reikšmingi, pvz., Brazilijos realo atveju. Vargu, ar ši padėtis reikšmingai pagerės trumpajame laikotarpyje. Atsižvelgiant į tai, „Bayer“ numato, kad nepiniginiai nuvertėjimo nuostoliai žemės ūkio versle bus vidutiniai arba dideli ir sieks iki vieno milijardo eurų.

 

Manoma, kad farmacijos verslas 2021 m. ims vėl augti. Siekiant sustiprinti vidutinės trukmės ir ilgalaikį farmacijos verslo augimo potencialą, planuojama toliau didinti investicijas į produktų plėtrą, pasitelkiant naujos kartos platformą su inovatyviais veikimo mechanizmais, taip pat sudarant licencijų sutartis ir vykdant papildomus įsigijimus.

 

Nereceptinių vaistų verslas rodo gerus rezultatus, o tai leidžia tikėtis, kad per ateinančius metus sektoriaus konkurentai bus aplenkti augimo tempu. Šis verslo sektorius per kelis artimiausius metus papildys savo natūralų augimą smulkiais papildomais įsigijimais ir licencijavimo galimybėmis didelio potencialo segmentuose.

 

Papildomai sutaupytos lėšos kompanijai „Bayer“ bus naudingos visuose sektoriuose. Be to, „Bayer“ planuoja ir toliau optimizuoti trumpalaikes turto ir kapitalo išlaidas. Bendrovė taip pat svarsto galimybę atsisakyti strategiškai neesmingų verslų bei žemesnės kategorijos prekių ženklų. Valdyba ketina remti „Bayer“ dividendų politiką: 30–40 proc. pajamų iš pagrindinės veiklos, tenkančių vienai akcijai, kasmet paskirstyti akcininkams. Ateinančiais metais mokėjimai turėtų būti atliekami šio ekonominio koridoriaus pradžioje, o ne pabaigoje, kaip ankstesniais metais.

 

Papildomos priemonės veiklos sąnaudoms mažinti, kurios taip pat gali lemti tolesnį darbo vietų mažėjimą, vis dar yra ankstyvoje stadijoje. Šios priemonės aptariamos su atitinkamomis kompanijos vidaus institucijomis, įskaitant darbuotojų atstovus, ir bus paskelbtos jas baigus. „Bayer“ planuojamas veiklos sąnaudų mažinimo priemones įgyvendins sąžiningai ir atsakingai.

 

Pristačiusi galutinius 2020 m. rezultatus, bendrovė pateiks išsamią 2021 m. bei atnaujintą vidurio laikotarpio prognozes.

 

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ įsipareigojusi tvaraus vystymosi principams ir „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2019 m. fiskaliniu laikotarpiu „Bayer Group“ dirbo maždaug 104 tūkst. darbuotojų, o apyvarta siekė 43,5 mlrd. Kapitalo išlaidos siekė 2,9 mlrd. eurų, MTP išlaidos - 5,3 mlrd. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

 

Susisiekite:

 

Dr. Rolf Ackermann, phone +49 214 30-41782
Email: rolf.ackermann@bayer.com

 

Tino Andresen, phone +49 214 30-66048
Email: tino.andresen@bayer.com

 

mip (2020-0236E)

 

Prognozuojantys pranešimai

Šiame pranešime gali būti prognozuojančių pareiškimų, pagrįstų „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti reikšmingus skirtumus tarp faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, įmonės vystymosi ir veiklos rezultatų bei čia pateiktų apskaičiavimų. Šie veiksniai apima tuos, kurie buvo aptarti „Bayer“ viešose ataskaitose, pasiekiamose „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės atnaujinti šiuos prognozuojančius pareiškimus arba pritaikyti juos prie ateities įvykių ar plėtros.