Bayer izvērš humāno palīdzību un pārtrauc nenozīmīgus izdevumus Krievijā un Baltkrievijā.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pagājušas vairāk nekā divas nedēļas. Jau no paša sākuma esam pilnībā nosodījuši šo brutālo agresiju pret suverēnu valsti. Mūsu sirdis lūst, redzot postījumus un nāvi, kas skar nevainīgus cilvēkus, tostarp bērnus. Tūkstošiem cilvēku ir nogalināti vai ievainoti, miljoniem citu dodas bēgļu gaitās, pametot valsti, un humānā situācija tiem, kas paliek, pasliktinās ar katru stundu. Mēs atbalstām Ukrainas tautu – tā var pilnībā rēķināties ar mūsu solidaritāti un atbalstu.


Šāda veida uzbrukumi pieprasa ļoti skaidru nostāju. Mēs savu esam pauduši ļoti skaidri. Lūk, kāda ir mūsu rīcība:

 

Palīdzēt mūsu kolēģiem un atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus.


Mēs turpinām uzskatīt, ka mūsu 700 kolēģu drošība ir prioritāra, tāpēc turpināsim tiem sniegt palīdzību, kā arī nodrošināt šo kolēģu ģimenēm finansiālu atbalstu, pajumti un evakuācijas palīdzību. Reaģējot uz humanitāro krīzi, Bayer ir ieviesis Katastrofu ārkārtas palīdzību fondu 3 miljonu eiro vērtībā un sniedzis gan finansiālu atbalstu, gan ziedojis veselības aprūpes preces, piemēram, antibiotikas, lai palīdzētu līdz pat 27 000 Ukrainas pacientu.


Mūsu darbinieki turpina reaģēt atsaucīgi, līdz šim ziedojot vairāk nekā 900 000 eiro, izmantojot Sarkanā Krusta palīdzības kampaņu, un uzņēmums ziedos līdzvērtīgu naudas summu.


Turklāt Bayer darbinieki ir izveidojuši platformu, kurā var piedāvāt mājokli kolēģiem un viņu ģimenēm no Ukrainas, kam var būt nepieciešams pagaidu patvērums, savukārt valstu organizācijas un darbinieku vadītās iniciatīvas organizē vietējās brīvprātīgā darba kampaņas.


Mūsu sēklas un lauksaimniecības izejvielas ir gatavas Ukrainas lauksaimnieku sējas sezonai, un mēs ceram, ka Ukrainas lauksaimnieki spēs nodrošināt 2022. gada ražu. Mēs esam sagatavoti tos atbalstīt, jo stādīšanas laiks tuvojas noslēgumam jau pēc dažām nedēļām


Apturēt visus nebūtiskos darījumus Krievijā un Baltkrievijā, vienlaikus nodrošinot pastāvīgu piekļuvi veselības aprūpes un lauksaimniecības precēm.


Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Bayer apturēja visus izdevumus Krievijā un Baltkrievijā, kas nav saistīti ar būtisku preču piegādi veselības un lauksaimniecības jomā. Tas iekļauj
 

  • Visu reklāmu un citu reklāmmateriālu atcelšanu.
  • Kapitāla investīciju projektu apturēšana uz nenoteiktu laiku.
  • Jaunu uzņēmējdarbības iespēju izmantošanas atcelšana.

Esam dzirdējuši arī aicinājumus pilnībā pārtraukt visu mūsu preču piegādi uz Krieviju un Baltkrieviju. Mēs saprotam šīs bažas, jo karš rada morāles un ētikas jautājumus ikvienam uzņēmumam.


Mūsu nostāja ir tāda, ka šis bezjēdzīgais karš jau ir prasījis daudz dzīvību. Kā dzīvības zinātņu uzņēmumam mums ir ētisks pienākums pret katru valsti, kurā mēs darbojamies. Ja civiliedzīvotājiem tiktu liegta būtisku veselības un lauksaimniecības pakalpojumu, piemēram, vēža vai sirds un asinsvadu slimību ārstēšana un tādu preču kā veselības produkti grūtniecēm un bērniem, kā arī sēklas pārtikas audzēšanai, tas tikai vairotu kara radītos zaudējumus.


Nesenajā paziņojumā par iebrukumu Ukrainā G7 valstu lauksaimniecības ministri skaidri norādīja, ka jebkurš pārtikas cenu līmeņa pieaugums un svārstības starptautiskajos tirgos var apdraudēt nodrošinātību ar pārtiku pasaules mērogā un jo īpaši ietekmēt neaizsargātākos iedzīvotājus. Apgādājot lauksaimniekus visā pasaulē, mēs vēlamies palīdzēt aizsargāt pārtikas piegādes ķēdes no turpmākiem traucējumiem un palīdzēt novērst pārtikas krīzi, kas varētu kļūt vēl nepieredzēta.


2022. gada audzēšanas periodam mēs jau esam nodrošinājuši būtiskus lauksaimniecības izejmateriālus Krievijas lauksaimniekiem, lai mazinātu papildu spiedienu uz globālo pārtikas sistēmu. Tomēr mēs uzmanīgi sekosim līdzi politiskajai situācijai un par piegādēm 2023. gadam un turpmākajiem gadiem lemsim vēlāk. Tas būs atkarīgs no tā, vai Krievija pārtrauks savus neizprovocētos uzbrukumus Ukrainai un atgriezīsies uz starptautiskās diplomātijas un miera ceļa.


Šis ir grūts laiks, kas mums ir pārbaudījums gan no emocionālā, gan ētiskā viedokļa. Uzņēmumā Bayer mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pildītu savu pienākumu mazināt šī briesmīgā kara radītās šausmas. Tāda ir mūsu vīzija: “Veselība visiem, bads nevienam”.


Situācija joprojām ir nestabila, un mēs turpināsim sekot līdzi notikumu attīstībai un vajadzības gadījumā mainīsim vai pielāgosim savu nostādni. Šādā veidā mēs atbalstām visus, kas aicina nekavējoties izbeigt šo karu, un ceram un lūdzam, lai Ukrainā un mūsu pasaulē atgrieztos miers.