Bayer nozarē vadošo izstrādājamo produktu portfelis un investīcijas – lauksaimniecības inovāciju un ilgtspējības dzinējspēks

  • Tiek ziņots par jaunu herbicīdu aktīvo vielu attīstības sākotnējam posmam; pirmo reizi 30 gadu laikā nodrošinot nezāļu kontroli lielās platībās pēcdīgšanas fāzē.
  • Bayer atklāj trešo ceļu inovatīviem risinājumiem zemajām kukurūzas šķirnēm, izmantojot gēnu rediģēšanu, abām iepriekšējām koncepcijām pārvietojoties uz 3. posmu.
  • Trijās paaudzēs novērotās pazīmes noturībai pret herbicīdiem sojas pupiņām ir sasniegušas nākamo posmu, un tās ir nozares visspēcīgākie izstrādājamie produkti nezāļu kontroles biotehnoloģijā sojai.
  • Lielākās lauksaimniecības nozares investīcijas pētniecībā un izstrādē pārsniedz 2,3 miljardu eiro gadā

Monheima, Vācija, 2020. gada 13. februāris – Šodien Bayer paziņoja par Augkopības zinātnes nodaļas sasniegumiem un nesen uzsāktajiem darbiem specializētā izstrādājamo produktu portfeļa pētniecībā un attīstībā. 2019. gadā Bayer izstrādājamo produktu portfelis bija saistīts ar 55 svarīgākajiem projektiem un sasniegumiem preparātu izstrādē, vienlaikus nodrošinot lauksaimniekus visā pasaulē ar vairāk nekā 450 nesen tirdzniecībā laistiem kukurūzas, sojas pupiņu, kokvilnas un dārzeņu hibrīdiem un šķirnēm. Bayer ikgadējie ieguldījumi pētniecībā un izstrādē augu zinātņu jomā 2,3 miljardu eiro apmērā stiprina visefektīvāko izstrādājamo produktu portfeli šajā nozarē. Ņemot vērā, ka aplēstā maksimālā pārdošanas vērtība ir līdz pat 30 miljardiem eiro, Bayer, izmantojot pastāvīgus ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, iegūst novatoriskus produktus, kas nodrošina efektīvu palīdzību to paredzamo sarežģījumu risināšanā, ar kuriem saskarsies lauksaimnieki, patērētāji un planēta.

 

„Mūsu Bayer uzņēmuma misija ir palīdzēt atrisināt dažus no pasaules grūtākajiem izaicinājumiem. Lauksaimniecībā tas nozīmē palīdzēt paēdināt pasauli, nenoplicinot mūsu planētu. Lauksaimniekiem ar dažādiem darbības apjomiem jauninājumi ir vajadzīgi ne tikai tāpēc, lai izaudzētu pietiekami daudz uzturvielām bagātu pārtiku, bet arī, lai to veiktu ilgtspējīgā veidā, ievērojot mūsu planētas iespējas,” teica Laiems Kondons (Liam Condon), Bayer valdes loceklis un Augkopības zinātnes nodaļas vadītājs. „Mūsu darbinieki ir vienoti ap šo mērķi, un mūsu nepārspējamais izstrādājamo produktu portfelis nodrošina tā sasniegšanu.”

 

Bayer vadošā vieta ir sasniegta, izmantojot inovāciju stratēģiju, kurā līdzsvarota gan pakāpeniska, gan revolucionāra izmaiņu pieeja pētniecībai un attīstībai. Bayer ar savām unikālajām zināšanām par sēklām un to pazīmēm, kultūraugu aizsardzību un digitālo lauksaimniecību iegulda līdzekļus augstražīgu produktu uzlabošanā, no kā patērētāji gūst labumu jau pašlaik, vienlaikus iezīmējot jaunus lauksaimnieciskās ražošanas veidus.

 

Jauni sasniegumi

Bayer ir paziņojis par jaunu herbicīdu aktīvo vielu: pirmo reizi 30 gadu laikā ir nodrošināta nezāļu kontrole lielās platībās ar darbību pēcdīgšanas fāzē.Lai pārvaldītu noturību pret herbicīdiem un veicinātu siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas praksi, piemēram, lauksaimniecisko darbību bez zemes apstrādāšanas, svarīga ir daudzveidīgu iedarbības mehānismu nodrošināšana nezāļu apkarošanā. Jaunu herbicīdu ar daudzveidīgiem iedarbības mehānismiem (MOA) atklāšana ir bijis izaicinājums nozarei, bet Bayer pastāvīgie ieguldījumi, izcilā savienojumu kolekcija un mūsdienīgās skrīninga iespējas ir nodrošinājušas panākumus. Bayer paziņoja par aktīvās vielas attīstības sākotnējo posmu (2. posmu), kam iepriekšējos pētījumos pierādīta efektīva kontrole pār galvenajām rezistentajām stiebrzālēm. Darbs pierāda progresu, kas panākts saistībā ar Bayer ilgtermiņa apņemšanos nākamajā desmitgadē ieguldīt aptuveni 5 miljardus eiro nezāļu apkarošanas papildu metožu izstrādē. Šīs molekulas atklāšanu papildina pētījumu posma programma, kuras mērķis ir noteikt un attīstīt atbilstošu biotehnoloģisko pazīmi, lai nodrošinātu noturību pret herbicīdu ietekmi, un pašlaik tiek novērtētas sākotnējās pieejas. 

 

Paredzams, ka Bayer zemā kukurūza nodrošinās vides ilgtspējību, radot kvalitatīvi jaunu pieeju kultūraugu apsaimniekošanas pielāgojamībai. Tā ir par vairākām pēdām īsāka nekā lauka kukurūzas mūsdienu hibrīds, tāpēc iecere izmantot šādu produktu nodrošina lauksaimniekiem labāku piekļuvi kultūraugiem sezonas laikā – mēslojuma, piemēram, slāpekļa, precīzai pievadei, kad augiem tas ir visvairāk vajadzīgs. Dažus zemās kukurūzas hibrīdus var arī stādīt ciešāk blakus, tādējādi nodrošinot iespēju ražot vairāk kukurūzas uz tādas pašas zemes platības un, iespējams, samazināt prasības attiecībā uz zemi un ūdeni. Mazāks augu garums palīdz uzlabot noturības spēju, tostarp iegūt labāku lapotnes saķeri un noturību pret veldrēšanos, tādējādi samazinot ražas zudumus, ko izraisa problemātiski vides apstākļi, piemēram, ārkārtēju laika apstākļu radīti stipri vēji. Bayer paziņoja, ka gan selekcionēšanas, gan biotehnoloģijas pieeja kukurūzas zemo formu radīšanā, virzās uz 3. posmu, kā arī atklāja trešo ceļu uz zemās kukurūzas formu iegūšanu – atklājumu posmā esošu projektu, kurā ir iegūti pierādījumi koncepcijai ar gēnu rediģēšanu.

 

Veidojot vislabāko klasē, vēl labāku

XtendFflex ® sojas pupiņām – nākamajai paaudzei sojas pupiņu nezāļu kontrolē – tuvojas izlaišanas posms ASV šajā pavasarī, kam tiek gaidīts oficiāls uzraugošo iestāžu apstiprinājums. Šis produkts pamatojas uz Roundup Ready 2 Xtend® sojas pupiņām, kuru īpašības ir papildinātas ar noturību pret citu herbicīdu – glufozinātu. Papildus XtendFlex® Bayer uzlaboja gan ceturtās, gan piektās paaudzes sojas herbicīdu tolerances pazīmes, ieņemot vadošu vietu nozarē ar noturību pret sešām herbicīdu klasēm, ko paredzēts laist tirdzniecībā līdz 2030. gadam.

 

Pētniecības un attīstības izmantošana, iegūstot lauksaimniekiem paredzētus pielāgotus risinājumus ar lielu pievienoto vērtību

Lauksaimniecībā nav universālu risinājumu. Katra produktu kombinācija ir jāpielāgo katra klienta lauka vajadzībām. Digitālie rīki padziļina izpratni par šīm vajadzībām, paātrinot Bayer spēju palīdzēt lauksaimniekiem risināt individuālas problēmas.

 

Climate FieldView™ digitālās lauksaimniecības platforma, kas tagad ir pieejama vairāk nekā 20 valstīs, turpina vadīt nozari ar visaptverošu, savienotu rīku komplektu, kas palīdz lauksaimniekiem pieņemt uz datiem balstītus lēmumus produktivitātes palielināšanai. Platformas ieviešana ir strauji paātrinājusies, jo lauksaimnieki visā pasaulē ir atklājuši šīs tehnoloģijas vērtīgumu un FieldView™ inovācijas, pārveidojot datus par vērtīgu informāciju, tāpēc lauksaimnieki visā pasaulē ir saistījuši ar platformu savus datus no vairāk nekā 95 miljoniem akru lauksaimniecības zemju, padarot to par līderi datu savienojamībā.

 

Pirmais šāda veida piedāvājums – Seed Advisor (Sēklu konsultants) – nodrošina iespēju pieņemt labākus lēmumus, izmantojot prognozējošu modeli, kurā apvienota nozares lielāko patentēto sēklu ģenētiskā materiāla kolekcija ar reģionālajiem sēklu īpašību datiem, lai palīdzētu katram lauksaimniekam prognozēt, kuriem hibrīdiem viņu sējumos būs vislabākie rādītāji. Veicot efektivitātes pārbaudi laikā no 2017. līdz 2019. gadam, lauksaimniecības zemēs lauka izmēģinājumos atklāts nemainīgs pieaugums par 6–9 bušeļiem uz akru. Plānotajā pirmstirdzniecības paplašināšanā 2021. gadā ir iekļauti vēl trīs štati, tādējādi būtiski palielinot kukurūzas platības ASV.

 

Dienvidamerikā, izmantojot pilnveidotos ieteikumus sēklu izvēlei, ir atklāts ražas palielināšanas potenciāls, izmantojot lauksaimnieku vēsturiskos datus par lauku vai lauka kvalitātes attēlus apvienojumā ar Bayer patentētajiem lauka testēšanas rezultātiem, lai nodrošinātu stādīšanas ieteikumus mainīgas pakāpes kukurūzas blīvumam, kas pielāgoti viņu unikālajiem ražības vai rentabilitātes mērķiem. Nesen veiktajos izmēģinājumos pierādīts, ka Brazīlijā un Argentīnā vidējais ražības palielinājums ir 3,2 bušeļi uz akru.

 

Bayer selekcijas darba sasniegums ir pilnveidotas selekcionēšanas tehnikas, datu zinātnes un digitālās analītikas platformu produkts, kas ir iegūts ciešā mijiedarbībā ar pasaules lielāko ģenētiskā materiāla kolekciju. Izmantojot jaunas mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta lietojumprogrammas, uzlabojam ātrumu un mērogu, kādā varam iegūt labākos produktus, lai apmierinātu katra audzētāja vajadzības. Labāko iespējamo izstrādājamo produktu agrāka apzināšana nodrošina iespēju veikt plašākus lauka izmēģinājumus dažādos apstākļos un produktu izstrādes procesā iegūt vērtīgāku informāciju par produktiem. Šie dati apstiprina to jauno hibrīdu un šķirņu panākumus, ko katru gadu piegādājam lauksaimniekiem. Attiecībā uz kukurūzu tas ir nodrošinājis Bayer vadošo vietu piecos no sešiem galvenajiem kukurūzas audzēšanas areāliem visā pasaulē.

 

Bayer uzskata investīcijas inovācijā par ieguldījumiem ilgtspējīgākā lauksaimniecībā nākamajām paaudzēm

Bayer inovāciju mērķis ir lielākas ražas iegūšana no katra akra zemes, lauksaimniecības ietekmes uz vidi samazināšana un ar labāku informāciju pamatotas iespējas, lai, izmantojot datus, varētu pieņemt labākus lēmumus. Uzņēmuma saistībās attiecībā uz ilgtspējību ir iekļauta arī inovāciju pieejamības nodrošināšana un to pielāgošana dažāda izmēra lauksaimnieciskajai darbībai visā pasaulē.

 

Ir paredzams, ka Bayer ThryvOn™ tehnoloģija – mīkstblakšu (lygus) un tripšu (thrips) kontroles pazīme kokvilnai – tiks laista klajā 2021. gadā, tiklīdz tiks saņemts uzraugošo iestāžu apstiprinājums. Tiek prognozēts, ka ļoti vērtīga lauksaimniekiem būs ThryvOn™ tehnoloģija, kas veicinās augu veselību un augšanu, kā arī palīdzēs aizsargāt ražas potenciālu pret kaitēkļiem, ko līdz šim nevarēja kontrolēt ar biotehnoloģiskajām pazīmēm. Uzlabojot pazīmes, kas nodrošina aizsardzību pret kukaiņiem, samazinās nepieciešamība lietot lapu insekticīdus un palielinās katra akra ražīgums.

 

Mūsdienīgos kultūraugu aizsardzības risinājumos ir izmantots drošāks un efektīvāks ķīmiskais sastāvs, jo Bayer jau vairākus gadu desmitus ir apņēmies pilnveidot uzņēmuma produktu portfeli, tostarp izstrādājot mūsdienīgus preparātus, nosakot stingrākus drošības standartus un nodrošinot lielāku efektivitāti. Kā piemēru var minēt iblon™ tehnoloģiju – jaunu fungicīdu graudaugiem. Apstrādājot kviešus ar iblon™, iegūtā raža pārsniedza tirgus standartus ar vidēji par 2,2 procentiem lielāku ražu, ļaujot lauksaimniekiem būt efektīvākiem un ilgtspējīgākiem visos savas uzņēmējdarbības līmeņos.

 

„Pētot un attīstoties, iegūstam risinājumus lauksaimniekiem, kas palielina produktivitāti, rada jaunu vērtību un samazina kultūraugu ražošanai nepieciešamos resursus,” teica Augkopības zinātnes nodaļas pētniecības un attīstības vadītājs Bobs Reiters (Bob Reiter). „Esam līderpozīcijā tehnoloģiju platformās, tāpēc Bayer ir vislabākās iespējas atklāt, apvienot un pielāgot risinājumus līdz šim neapmierinātajām vajadzībām un iezīmēt jaunus lauksaimnieciskās ražošanas veidus; un tas ir ieguvums lauksaimniekiem, patērētājiem un mūsu planētai.”

 

Piezīmes redaktoriem:

 

Lai dzirdētu, kā Bayer vadītāji pārrunā svarīgākos notikumus izstrādājamo produktu portfeļa pētniecībā un attīstībā 2020. gadā, pievienojieties investoru tīmekļa pārraidei 2020. gada 13. februārī apmēram 8:00. EST (ASV Austrumu standarta laiks) /13:00 UTC (Griničas laiks; universālais koordinētais laiks) /14:00 CET (Centrāleiropas laikā) vietnē www.investor.bayer.com; pēc tam paredzēta Q&A (jautājumu – atbilžu) sesija plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem, apmēram 9:30. EST (ASV Austrumkrasta laiks)/14:30/15:30 (Centrāleiropas laiks), izmantojot tīmekļapraidi.

 

Par Bayer

Bayer ir pasaules līmeņa uzņēmums ar galveno specializāciju dzīvības zinātņu un uztura zinātnes jomā. Bayer produkti un pakalpojumi ir vērsti uz cilvēku dzīves uzlabošanu, atbalstot centienus pārvarēt galvenos izaicinājumus, ko rada iedzīvotāju skaita un vidējā vecuma palielināšanās. Vienlaikus grupas mērķis ir palielināt savu ienesīgumu un vērtību radīšanas spēju, izmantojot inovācijas un izaugsmi. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols nozīmē uzticību, uzticamību un kvalitāti visā pasaulē. 2018. fiskālajā gadā grupā bija nodarbināti 117 000 cilvēku, un tās apgrozījums bija 39,6 miljardi eiro. Kapitālieguldījumi sasniedza 2,6 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi – 5,2 miljardus eiro. Vairāk informācijas: www.bayer.com.

 

Kontaktinformācija

 

ČARLA LORDA (CHARLA LORD), tālr.: +1 314-694-2993

E-pasts: charla.lord@bayer.com

Vairāk informācijas: www.bayer.com.

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šajā informatīvajā pārskatā var būt iekļauti paziņojumi par uzņēmuma turpmāko attīstību, kas pamatojas uz Bayer vadības pašreizējiem pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori varētu radīt būtiskas nākotnē iegūto faktisko rezultātu, finansiālā stāvokļa, uzņēmuma attīstības vai darbības rezultātu atšķirības no šeit iekļautajām aplēsēm. Šie faktori ir izklāstīti Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com pieejamajos uzņēmuma publiskajos ziņojumos. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo paziņojumu par uzņēmuma turpmāko attīstību atjaunināšanu vai to atbilstību turpmākajiem notikumiem vai norisēm.