Bayer paātrina izmaiņu ieviešanu uzņēmumā, lai pārvarētu tirgus izaicinājumus un nodrošinātu papildu investīcijas attīstībai

  • Apstiprinātas labotās attīstības prognozes 2020. gadam.

  • Paredzams, ka 2021. gada pārdošanas apjomi būs līdzīgi 2020. gada līmenim, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi; paredzams, ka 2021. gada pamatpeļņa uz akciju būs nedaudz zemāka par 2020. gada līmeni pēc nemainīga valūtas kursa.

  • Attīstības perspektīvas lauksaimniecības tirgū ir zemākas nekā paredzēts, un, iespējams, novedīs pie bezskaidrās naudas vērtības samazināšanās Augu aizsardzības (Crop Science) biznesā. Samazinājuma apjoms plānots 1-9 miljardi eiro robežās.

  • Plānota apgrozījuma rentabilitātes stiprināšana un papildu ieguldījumi inovācijās un izaugsmē, izmantojot ietaupījumus, kuri no 2024. gada varētu sasniegt vairāk nekā 1,5 miljardus eiro gadā.

  • Dividenžu politika paliks nemainīga, izmaksu koeficients nākamajos gados tiek plānots no 30% līdz 40% no pamatpeļņas uz vienu akciju.

Leverkūzena, 2020. gada 30. septembris – Bayer paziņoja, ka uzņēmums apstiprina labotās attīstības prognozes 2020. gadam un, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, sagaida, ka 2021. gada pārdošanas apjomi būs aptuveni 2020. gada līmenī, it īpaši lauksaimniecības tirgū. Paredzams, ka pamatpeļņa uz vienu akciju 2021. gadā pēc nemainīga valūtas kursa būs nedaudz zemāka par 2020. gada līmeni. Lai turpinātu Bayer attīstību izaicinājumu pilnajā tirgū, uzņēmuma valde ir nolēmusi no 2024. gada, samazinot uzņēmējdarbības izmaksas, papildus ietaupīt vairāk nekā 1,5 miljardu eiro gadā. Tas tiks veikts paralēli 2018. gada novembrī izziņotajiem plānotajiem ikgadējiem guvumiem 2,6 miljardu eiro apmērā, kas paredzēti līdz 2022. gadam. Papildu iegūtie līdzekļi no šiem virzieniem galvenokārt tiks novirzīti ieguldījumiem turpmākās inovācijās, rentablās izaugsmes iespējās un parādu samazināšanā.

 

“Neskatoties uz sarežģīto tirgus vidi, šāda steidzama vajadzība pēc inovatīviem veselības aprūpes un lauksaimniecības risinājumiem nekad nav bijusi tik acīmredzama. Mūsu stratēģija – būt vadošajam uzņēmumam dzīvības zinātnēs – paliek nemainīga,” sacīja Verners Baumans (Werner Baumann), Bayer vadības padomes priekšsēdētājs. “Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami papildu pasākumi, lai paātrinātu mūsu vispārējo transformāciju, uzlabotu peļņas rentabilitāti un tādējādi saglabātu mūsu konkurētspēju tirgū. Tas viss palīdzēs mazināt arī Covid-19 ietekmi uz mūsu biznesu. Mēs turpināsim pielāgot uzņēmuma izmaksu struktūru tirgus izmaiņām un tajā pašā laikā rast resursus turpmākiem ieguldījumiem inovācijās un attīstībā. Tāpat mēs joprojām apņemamies samazināt savu neto finanšu parādu.”

 

Tāpat kā lielāko daļu uzņēmumu, arī Bayer finansiālo stāvokli 2020. gadā ietekmējusi Covid-19 pandēmija un tās izraisītā ietekme uz valūtu, radot papildu slogu pārdošanas un peļņas pieaugumam. Neskatoties uz to, uzņēmums ir iecerējis kompensēt ieņēmumu samazināšanās ietekmi Augu aizsardzības (Crop Science) un farmācijas nodaļās, piemēram, veicinot esošās efektivitātes programmas un uzkrājot papildu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. “Tādējādi mēs varam apstiprināt labotās attīstības prognozes 2020. gadam,” sacīja Baumans.

 

Paredzams, ka 2021. gadā uzņēmuma izaugsme un naudas plūsma būs mazāka nekā plānots, un to tikai daļēji varēs kompensēt ar turpmākiem ietaupījumu veidošanas pasākumiem. Uzņēmums sagaida, ka 2021. gada pārdošanas apjoms būs aptuveni 2020. gada līmenī, savukārt 2021. gada pamatpeļņa uz akciju, balstoties uz nemainīgu valūtas kursu, būs nedaudz zemāka par 2020. gada līmeni.

 

Tiešā un netiešā pandēmijas ietekme uz Augu aizsardzības (Crop Science) nodaļas darbību būs daudz lielāka nekā paredzēts. Ņemot vērā zemās galveno kultūru iepirkumu cenas, intensīvo konkurenci sojas audzētāju vidū un samazināto biodegvielas patēriņu, lauksaimniecības nozarē, kurā Bayer ir vadošā

 

lompozīcija, netiek liktas augstas cerības uz izaugsmi. To papildina arī negatīvie valūtas efekti, no kuriem daži ir nozīmīgi, piemēram, Brazīlijas reāla gadījums. Maz ticams, ka šī situācija tuvākajā laikā ievērojami uzlabosies. Ņemot to vērā, Bayer sagaida bezskaidras naudas vērtības samazināšanos aktīviem lauksaimniecības biznesā 1-9 miljardu eiro apmērā.

 

Paredzams, ka farmaceitiskās rūpniecības nodaļas bizness 2021. gadā piedzīvos izaugsmi. Lai stiprinātu farmācijas biznesa vidēja termiņa un ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, tiek plānots turpināt palielināt investīcijas produktu izstrādes atbalstam, kas ietver nākamās paaudzes inovāciju platformu izveidi, licencēšanas līgumus un jaunus apakšuzņēmumus.

 

Savukārt patērētāju veselības nodaļas bizness ir uzrādījis spēcīgu uzņēmējdarbības sniegumu, un nākamajos gados tam tiek paredzēta vēl lielāka izaugsme. Papildus organiskajai izaugsmei nākamajos gados nodaļa piesaistīs jaunus apakšuzņēmumus un nodrošinās licencēšanas iespējas augsta potenciāla segmentos.

 

Papildu ietaupījumi nesīs labumu visām Bayer nodaļām. Uzņēmums plāno arī turpmāk optimizēt apgrozāmos līdzekļus un kapitālizdevumus. Tāpat uzņēmums izskata iespējas pamest stratēģiski neizdevīgus biznesa virzienus vai atsevišķus zīmolus. Vadības padome plāno saglabāt esošo Bayer dividenžu politiku, kas katru gadu nodrošina akcionāriem 30% līdz 40% no pamatpeļņas uz vienu akciju. Dividenžu izmaksas nākamajos gados paredzētas zemākas nekā šogad vai iepriekšējos gadus.

 

Attīstības sākumposmā ir dažādi plāni uzņēmējdarbības izmaksu samazināšanai, kas varētu izraisīt arī darbavietu likvidēšanu. Plāni tiks apspriesti ar attiecīgajām iekšējām struktūrvienībām, ieskaitot darbinieku pārstāvjus, un tiks izziņoti pēc gala lēmumu pieņemšanas. Bayer plānotos pasākumus īstenos godīgi un atbildīgi.

 

Pēc 2020. gada rezultātu publicēšanas uzņēmums iesniegs detalizētu prognozi 2021. gadam kopā ar atjaunoto vidējā termiņa attīstības perspektīvu.

 

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums ar galveno kompetenci dzīvības zinātņu veselības aprūpes un uztura jomā. Tā produkti un pakalpojumi ir izstrādāti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt galvenās problēmas, kādas rada pieaugošā un novecojošā pasaules sabiedrība. Tajā pašā laikā koncerna mērķis ir palielināt savu pelnītspēju un radīt vērtību, izmantojot inovācijas un izaugsmi. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols nozīmē uzticēšanos, uzticamību un kvalitāti visā pasaulē. 2019. finanšu gadā koncernā strādāja ap 104 000 darbinieku, un uzņēmuma pārdošanas ieņēmumu apmērs bija 43,5 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi sasniedza 2,9 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi – 5,3 miljardus eiro. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.bayer.com.

 

Kontaktinformācija:

Dr. Rolfs Akermans
Tālrunis: +49 214 30-41782
E-pasts: rolf.ackermann@bayer.com

 

Tino Andersens
Tālrunis: +49 214 30-66048
E-pasts: tino.andresen@bayer.com

 

mip (2020-0236E)

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šajā informācijā plašsaziņas līdzekļiem var būt uz nākotni vērsti paziņojumi, kurus pamato pašreizējie Bayer vadības pieņēmumi un prognozes. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var radīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finanšu stāvokli, uzņēmuma attīstību vai darbību un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver tos, kas apspriesti Bayer publiskajos pārskata ziņojumos, kuri ir pieejami Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu koriģēšanu vai pielāgošanu nākotnes notikumiem vai norisēm.