Polijā, Baltijas valstīs, Čehijas Republikā un Slovākijā iecelts jauns Bayer Reģionālais vadītājs augu aizsardzības jomā

  • Antuāns Bernē (Antoine Bernet) ir iecelts par Polijas, Baltijas valstu, Čehijas Republikas un Slovākijas Reģionālo vadītāju augu aizsardzības jomā

  • Aizvien pieaugošais lauksaimniecības nozīmīgums Centrāleiropā un Austrumeiropā – tā ir iespēja parādīt augu aizsardzības risinājumu ieguvumus mūsdienu lauksaimniecībā

Varšava, 2020. gada 7. septembris

 

Antuāns Bernē,kas iepriekš ieņēma Ziemeļvalstu Reģionālā komercdirektora amatu augu aizsardzības jomā un Bayer Dānijā direktora amatu, no 2020. gada 1. septembra būs Reģionālais vadītājs augu aizsardzības jomā Polijā, Baltijas valstīs, Čehijas Republikā un Slovākijā. Bernē strādās no Bayer biroja Varšavā, Polijā, un vadīs aptuveni 150 cilvēku lielu komandu valstīs, kas pārdod augu aizsardzības līdzekļus (herbicīdus, insekticīdus, fungicīdus), kā arī sēklas. 2020. gada 2. ceturksnī Bayer pārdošanas ieņēmumi visā pasaulē lauksaimniecības (augu aizsardzības) jomā palielinājās par 3,2 % līdz 4,802 miljardiem eiro, tādējādi 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedzot 11 636 miljardus eiro.

 

“Aizvien pieaugošais lauksaimniecības nozīmīgums Centrāleiropā un Austrumeiropā sniedz mums unikālu iespēju demonstrēt augu aizsardzības risinājumu ieguvumus mūsdienu lauksaimniecībā. Turklāt Covid-19 pandēmijas laikā lauksaimnieki ieņem galveno lomu pārtikas ķēdē, nodrošinot veselīgu augu ražošanas nepārtrauktību,” stāsta Antuāns Bernē.

 

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju 2030. gadam noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem Bayer plāno aktīvi līdzdarboties to sasniegšanā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku veselībai un pārtikas ražošanai. “Veselību visiem, badu nevienam” – tā ir Bayer vīzija.  

 

“Augu aizsardzības jomā lielāka uzmanība ir jāpievērš tādiem jautājumiem kā ilgtspējīga lauksaimniecība, COemisiju samazināšana, kā arī bioloģiskā daudzveidība. Līdz 2030. gadam Bayer ir apņēmies panākt mūsu lauksaimniecības klientu radīto siltumnīcefekta gāzu apjoma samazinājumu 30 % apmērā no tām lauksaimniecības sistēmām, kas rada visvairāk emisiju, un tajos reģionos, kuros mēs esam visvairāk pārstāvēti. Tam ir jānotiek vienlaikus ar drošu un atbildīgu augu aizsardzības produktu lietošanu, kas ir būtisks elements tam, lai efektīvi saražotu pārtiku miljoniem cilvēku visā Eiropā,” uzsver Bernē.

Antuāns Bernē sāka darba gaitas Bayer 2005. gadā kā tirdzniecības pārstāvis Francijā. Pēc tam viņš ieņēma dažādus amatus tirdzniecībā un mārketingā Bayer Francijā. 2015. gadā viņš pārcēlās uz Dāniju, kur stājās Ziemeļvalstu mārketinga daļas vadītāja amatā augu aizsardzības jomā. Kopš 2019. gada viņš kā Reģionālais komercdirektors ir vadījis Ziemeļvalstu nodaļu augu aizsardzības jomā.  Bernē ir arī Polijas augu aizsardzības asociācijas (PSOR) valdes loceklis.

 

Kontaktinformācija:

Wojciech Krzywicki
Tālrunis: +48 734 181 884
E-pasts: wojciech.krzywicki@bayer.com

 

Par Bayer
Bayer ir globāls uzņēmums ar galveno kompetenci dzīvības zinātņu veselības aprūpes un uztura jomā. Tā produkti un pakalpojumi ir izstrādāti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt galvenās problēmas, kādas rada pieaugošā un novecojošā pasaules sabiedrība. Tajā pašā laikā koncerna mērķis ir palielināt savu pelnītspēju un radīt vērtību, izmantojot inovācijas un izaugsmi. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols nozīmē uzticēšanos, uzticamību un kvalitāti visā pasaulē. 2019. finanšu gadā koncernā strādāja ap 104 000 darbinieku, un uzņēmuma pārdošanas ieņēmumu apmērs bija 43,5 miljardi eiro. Kapitāla izdevumi sasniedza 2,9 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi – 5,3 miljardus eiro. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.bayer.com.

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šajā informācijā plašsaziņas līdzekļiem var būt uz nākotni vērsti paziņojumi, kurus pamato pašreizējie Bayer vadības pieņēmumi un prognozes. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var radīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finanšu stāvokli, uzņēmuma attīstību vai darbību un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver tos, kas apspriesti Bayer publiskajos pārskata ziņojumos, kuri ir pieejami Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu koriģēšanu vai pielāgošanu nākotnes notikumiem vai norisēm.