Privātuma paziņojums

Šo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālu (turpmāk “Sociālie mediji“) nodrošina SIA Bayer, vienotais reģistrācijas Nr. 40103182449, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 Latvia (turpmāk “mums” vai “mēs”). Papildu informāciju par Sociālajiem medijiem, lūdzu, skatiet mūsu pamatdokumentā.

 

A. Personas datu apstrāde

Šajā dokumentā mēs vēlamies informēt jūs par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs izmantojat mūsu Sociālos medijus. Ja nākamajās sadaļās nav norādīts citādi, juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei izriet no fakta, ka šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu jums pieprasīto Sociālo mediju funkciju pieejamību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

I. Mūsu Sociālo mediju lietošana

1. Komentāru, ziņojumu vai tērzētavas funkciju lietošana

Jūs varat sazināties ar mums tieši, izmantojot komentāru, ziņojumu vai tērzētavas funkcijas, kuras ir pieejamas mūsu Sociālajos medijos. Informācija, kuru sniegsiet šādā saistībā, tiks apstrādāta vienīgi tādēļ, lai atbildētu jums, ja vien šajā Privātuma paziņojumā nav norādīti citi nolūki.

 

2. Informācija par blakusparādībām un sūdzības par kvalitāti

Šis Sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāls nav paredzēts vai izstrādāts saziņai, kas ir saistīta ar nevēlamām blakusparādībām, terapeitiskas iedarbības trūkumu, ārstniecības kļūdām, “pelēkā tirgus” produktiem/viltotām zālēm, nepareizu vai lietošanas instrukcijai neatbilstošu zāļu lietošanu, sūdzībām par kvalitāti un/vai citiem jautājumiem par “Bayer” produktu drošumu vai kvalitāti. Ja vēlaties ziņot par blakusparādībām vai iesniegt sūdzību par kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu (piem., ārstu vai savu farmaceitu), vietējo veselības iestādi vai izmantojiet mūsu tīmekļa vietni, lai ziņotu par nevēlamām blakusparādībām.

 

Ja jūs tomēr mums ziņosiet par nevēlamām blakusparādībām vai citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar “Bayer” produktu lietošanas drošību vai kvalitāti, mums ir tiesisks pienākums izskatīt jūsu ziņojumu, un mēs, iespējams, sazināsimies ar jums konkrētā jautājuma noskaidrošanas nolūkam. Pēc tam, iespējams, mums būs jāinformē par jūsu norādītajām problēmām kompetenta veselības iestāde. Šajā sakarā jūsu sniegtā informācija var tikt pārsūtīta pseidonīmā formā, proti, netiks sniegta tāda informācija, pēc kuras jūs varētu identificēt. Šos pseidonīmos paziņojumus mums, iespējams, būs jāpārsūta arī mūsu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem tādā mērā, kādā to pienākums ir līdzīgā veidā informēt savas attiecīgās kompetentās veselības iestādes.

 

3. Pogas “Patīk” funkcijas lietošana

Ikviens, kurš noklikšķina uz pogas “Patīk”, nosūta informāciju platformas nodrošinātājam, kurš savukārt sniedz mums apkopotu informāciju par visu to lietotāju vidējā vecuma struktūru, dzīvesvietu, dzimumu, valodu un aktivitāti, kuri izmantoja pogas “Patīk” funkciju saistībā ar mūsu Sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālu. Mēs nekad nesaņemamam informāciju par konkrētām personām. Lai iegūtu papildu informāciju par datiem, kuru platformas nodrošinātājs vāc šādam nolūkam, lūdzu, skatiet tālāk (D. punkts) platformas nodrošinātāja privātuma paziņojumā.

 

II. Sociālo mediju pārvaldības rīks

Mēs izmantojam sociālo mediju pārvaldības rīku, lai administrētu mūsu kontu un pārvaldītu saturu, kuru mēs kopīgojam mūsu Sociālajos medijos, kā arī mūsu apmeklētāju līdzdalību mūsu kanālā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šajā sakarā jebkura jūsu iesaistīšanās mūsu Sociālo mediju kanālā (piem., komentāri, norāde “Patīk”, publicēta informācija un ziņojumi) tiks pārsūtīta uz mūsu sociālo mediju pārvaldības rīku un tur saglabāta.

 

Sociālo mediju pārvaldības rīks ļauj mums analizēt vispārējo mūsu apmeklētāju līdzdalību mūsu Sociālajos medijos, lai, piemēram:

 

 • noteiktu visaktīvākos apmeklētājus;
 • noteiktu viedokļus, izmantojot automatizētu un manuālu vērtēšanu;
 • identificētu un profilētu zīmola propagandētājus un nozīmīgākos viedokļa veidotājus;
 • filtrētu ziņojumus, lai noteiktu un dzēstu surogātpastu.

 

Mēs saglabājam jūsu līdzdalības ierakstus tik ilgi, kamēr jūs regulāri sadarbojaties ar mums. Mēs dzēšam jūsu līdzdalības ierakstus, ja neesat sadarbojies ar mums vairāk nekā 2 gadus.

 

III. Ieklausīšanās sociālajos plašsaziņas līdzekļos

Mēs veicam tā dēvēto “ieklausīšanos sociālajos medijos”. “Ieklausīšanās sociālajos medijos” ir process, kurā nosaka un izvērtē, kas par uzņēmumu, atsevišķu personu, produktu vai zīmolu tiek pausts sociālajos medijos. Mēs izmantojam “ieklausīšanās sociālajos medijos” pakalpojumus vienīgi publiski pieejamam saturam, lai:

 

 • veiktu atslēgvārdu meklēšanu sociālajos medijos;
 • skatītu sarunu apjomu, kad lietotāji mijiedarbojas ar mūsu zīmolu;
 • skatītu vizuālu sarunu tendenču analītisku atspoguļojumu noteiktā laika posmā;
 • meklētu, filtrētu un analizētu sarunu plūsmas; un
 • sekotu publiski pieejamiem noteiktu personu vai uzņēmumu viedokļiem, paziņojumiem un cita veida informācijai sociālajos medijos, kas ir svarīgi gan mums, gan mūsu uzņēmumam (tā dēvētie viedokļu līderi).

 

Mēs izmantojam šo iegūto informāciju, ko saņemam “ieklausīšanās sociālajos medijos” rezultātā, lai:

 

 • labāk izprastu viedokļus, nodomus, noskaņojumu un tirgus tendences, kā arī labāk saprastu mūsu klientu vai citu ieinteresēto personu vajadzības un līdz ar to uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus; un
 • noteiktu blakusparādības, terapeitiskas iedarbības trūkumu, ārstniecības kļūdas, “pelēkā tirgus” produktus/viltotas zāles, nepareizu vai lietošanas instrukcijai neatbilstošu lietošanu, sūdzības par kvalitāti un/vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu produktu drošumu vai kvalitāti.

 

Mēs veicam “ieklausīšanos sociālajos medijos” uz juridiska pamata — ar likumu noteiktiem nosacījumiem —, kas ļauj mums veikt apstrādi, kura nepieciešama likumīgo interešu, proti, iepriekš aprakstīto nolūku, īstenošanai, kuru dēļ mēs vācam “ieklausīšanās sociālajos medijos” rezultātā iegūto informāciju (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

IV. Datu pārsūtīšana pilnvarotai apstrādei

Mūsu Sociālo mediju administrēšanai mēs izmantosim specializētus pakalpojuma līgumpartnerus, kuriem būs piekļuve visu to lietotāju personas datiem, kuri ir sazinājušies ar mums, izmantojot šādus Sociālos medijus. Šādus pakalpojuma līgumpartnerus mēs rūpīgi izvēlamies un regulāri uzraugām. Pamatojoties uz attiecīgiem datu apstrādātāja līgumiem, tie apstrādā personas datus saskaņā ar mūsu norādēm, stingri ievērojot mūsu instrukcijas.

 

B. Informācija par jūsu tiesībām

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums kopumā ir šādas tiesības:

 

 • tiesības saņemt informāciju par to, kādus jūsu datus mēs glabājam;
 • tiesības pieprasīt labot vai dzēst jūsu datus vai ierobežot to apstrādi;
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi mūsu likumīgo interešu, sabiedrības interešu vai profilēšanas nolūkos, izņemot gadījumu, kad mēs varam apliecināt, ka pārliecinoši, pamatoti iemesli pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvību vai ka šāda apstrāde tiek veikta tiesībpamatotu prasību aizstāvēšanas, izpildes vai aizsardzības nolūkos;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;
 • jūs jebkurā laikā (ar spēku nākotnē) varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un izmantošanai.

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, adresējiet savu pieprasījumu tālāk norādītajai kontaktpersonai. (C. punkts).

 

C. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, sūtiet mums privātu ziņojumu, izmantojot ziņojumu funkciju mūsu Sociālajos medijos, vai sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz šādu adresi datuazsardziba@bayer.com vai:

 

Datu aizsardzības speciālists
SIA Bayer
Skanstes 50, Riga, Latvija

 

D. Personas datu apstrāde, ko veic platformas nodrošinātājs

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo Sociālo mediju platformas nodrošinātājs apstrādās jūsu personas datus arī tad, kad jūsu apmeklēsit mūsu Sociālos medijus. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, skatiet šo Sociālo mediju platformas nodrošinātāja privātuma paziņojumu.

 

E. Šī Privātuma paziņojuma grozījumi

Mēs palaikam Privātuma paziņojumā varam veikt grozījumus. Mūsu Privātuma paziņojuma atjauninājumi tiks publicēti mūsu Sociālajos medijos. Jebkuri atjauninājumi stājas spēkā pēc to publikācijas mūsu Sociālajos medijos. Tādēļ mēs iesakām jums regulāri apmeklēt mūsu Sociālos medijus, lai iegūtu informāciju par iespējamiem atjauninājumiem.

 

Pēdējo reizi atjaunināts: 05.07.2019