Uzņēmumam "Bayer" sekmīgs pagājušais gads

 • Koncerna tirdzniecības apjoms pieaug par 3,5 procentiem (ar Forex un portfeļa korekcijām) līdz 43,545 miljardiem eiro
 • Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas pieaug par 28,3 procentiem līdz 11,503 miljardiem eiro
 • Neto peļņa uz vienu akciju pieaug par 14,3 procentiem līdz EUR 6,40
 • Neto ienākumi pieaug par 141,4 procentiem līdz 4,091 miljardiem eiro, kas ir 1,637 miljardu eiro guvums pēc "Currenta" akciju pārdošanas
 • Brīvā naudas plūsma 4,214 miljardu eiro virs gaidītā
 • Ierosinātās dividendes EUR 2,80 par akciju
 • Augkopības zinātnes nodaļa "Crop Science" uzrāda stabilus rezultātus sarežģītā vidē, ievērojamu ienākumu pieaugumu iegādātās uzņēmējdarbības dēļ
 • Farmaceitiskās rūpniecības nodaļa "Pharmaceuticals" uzrāda uzņēmējdarbības izaugsmi
 • Tirdzniecības apjoma pieaugums patērētāju veselības nodaļā "Consumer Health", ieņēmumi iepriekšējā gada līmenī neraugoties uz atsavināšanu
 • Pašreizējie portfeļa, strukturālie un efektivitātes pasākumi veiksmīgi īstenoti
 • Apstiprināts glifosāta pozitīvais drošības profils – virzība uz priekšu apelācijas un starpniecības procesos
 • Prognozes 2020. gadam: pārdošanas apjomu, ienākumu un brīvās naudas plūsmas pieaugums
 • Noteikti vērienīgi ilgtspējības mērķi

Leverkūzena , 2020. gada 27. februāris – Uzņēmuma "Bayer" darbība pagājušajā gadā bija sekmīga no stratēģiskā un uzņēmējdarbības viedokļa. "Mēs izpildījām savas apņemšanās 2019. gadā un ievērojām savus solījumus visās jomās," ceturtdien Leverkūzenas [Leverkusen] finanšu ziņu "Finance News" konferencē sacīja vadības padomes priekšsēdētājs Verners Baumans [Werner Baumann]. "Mēs sasniedzām savus finanšu mērķus, neraugoties uz izaicinošo tirgus vidi it īpaši lauksaimniecības nozarē," piebilda Baumans [Baumann]. Uzņēmums "Bayer" ir optimistiski noskaņots arī attiecībā uz nākamo gadu, uzņēmumam izvirzot mērķi palielināt pārdošanas apjomus, peļņu un brīvo naudas plūsmu.

"Mēs esam sasnieguši panākumus arī attiecībā uz finanšu portfeli, efektivitāti un strukturālajiem pasākumiem, kas paziņoti 2018. gada beigās," turpina Baumans [Baumann]. 2019. gadā uzņēmums "Bayer" piekrita tā veterinārās medicīnas nodaļas "Animal Health" uzņēmējdarbības atsavināšanai par labu uzņēmumam "Elanco" par 7,6 miljardiem ASV dolāru, kā arī pabeidza ķīmisko objektu pakalpojumu sniedzēja "Currenta" savu daļu pārdošanu un veica arī zīmolu "Dr. Scholl’s™" un "Coppertone™" atsavināšanu. Ņemot vērā iegūtā lauksaimniecības biznesa sinerģiju, efektivitātes un strukturālie pasākumi pagājušajā gadā jau nodrošināja apmēram 30 procentus no 2,6 miljardu eiro ikgadējiem guvumiem, kas paredzēti līdz 2022. gadam.

Uzņēmums tāpat ievērojami pastiprināja ilgtspējības centienus 2019. gadā un izvirzīja sev ambiciozus mērķus. "Mēs esam padarījuši ilgtspējību par neatņemamu mūsu stratēģijas daļu, kas atspoguļo mūsu kā uzņēmuma atbildību un augstāku sabiedrības izvirzīto sagaidāmo izredžu un snieguma līmeni," saka Baumans [Baumann]. "Mēs cenšamies sasniegt savus ilgtspējības mērķus ar tādu pašu sparu kā mūsu finanšu mērķus. Atbilstoši tam mēs ikgadējā akcionāru sapulcē aprīlī iesniegsim attiecīgos priekšlikumus, kuros būs noteikts, ka ilgtspējības mērķi ir jāintegrē vadības padomes atalgojumu sistēmā."

 

Pieaugums koncerna pārdošanas un peļņas apjomā

Koncerna pārdošanas apjomi pagājušajā gadā pieauga par 3.5 procentiem, ņemot vērā valūtas un portfeļa korekcijas (ar Forex un portfeļa korekcijām) līdz 43.545 miljardiem eiro. Atbilstoši sniegtajiem ziņojumiem, pārdošanas apjomi palielinājās par 18,5 procentiem. Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas pirms specifiskajām pozīcijām pieauga par 28,3 procentiem līdz 11,503 miljardiem eiro. To par 43 miljoniem eiro samazināja negatīvā valūtas tirgus ietekme.

Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas pieauga par 21,3 procentiem līdz 4,189 miljardiem eiro pēc neto specifiskajām izmaksām 2,818 miljardu eiro apmērā. Specifiskās izmaksas galvenokārt bija saistītas ar procesā esošo pārstrukturizācijas programmu, uzņēmuma "Monsanto" pārņemšanu un integrēšanu, traucējumiem saistībā ar dikambas ražotni augkopības zinātnes nodaļā "Crop Science" un zīmola "Dr. Scholl’s™" atsavināšanu patērētāju veselības nodaļā "Consumer Health", kā arī ar juridiskajām izmaksām. Neto ienākumi palielinājās par 141,4 procentiem līdz 4,091 miljardam eiro, un tajos ietilpa ienākumi no uzņēmuma "Bayer" akciju pārdošanas "Currenta" koncernā (1,637 miljardi eiro). Pamatpeļņa uz vienu akciju no pastāvīgās darbības pieauga par 14.3 procentiem līdz EUR 6,40.

Koncerna "Bayer AG" vadības un uzraudzības padome ikgadējai akcionāru sapulcei, kas paredzēta 2020. gada 28. aprīlī, ierosinās dividenžu izmaksu 2019. gada fiskālajam periodam EUR 2,80 apmērā (2018. gada fiskālajā periodā: EUR 2,80) par katru akciju, kurai ir tiesības uz dividendēm. Pastāvot 982,42 miljoniem (2018. gadā: 932,55 miljoni) akciju, kurām ir tiesības uz dividendēm, kopējās dividenžu izmaksas veidos 2,751 miljardus eiro (2018. gada fiskālajā periodā: 2,611 miljardi eiro).


2019. gadā brīvās naudas plūsmas apjoms samazinājās par 9,4 procentiem līdz 4,214 miljardiem eiro, "tomēr joprojām atradās pietiekoši augstā līmenī vis tiem 3 līdz 4 miljardiem eiro, kurus mēs sākotnēji plānojām, kā rezultātā mēs esam ļoti apmierināti," norāda finanšu direktors Volfgangs Nikls [Wolfgang Nickl]. Uzņēmums "Bayer" samazināja neto finanšu parādu par 4,5 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 34,068 miljardiem eiro.

 

Augkopības zinātnes nodaļa "Crop Science" ievērojami palielina ieņēmumus, pateicoties iegādātajam biznesam.

Augkopības zinātnes un uzņēmējdarbības nodaļā ("Crop Science") uzņēmums "Bayer" palielināja pārdošanas apjomus par 1 4 procentiem (ar Forex un portfeļa korekcijām) līdz 19,832 miljardiem eiro. Šo attīstību lielā mērā noteica izaugsme Latīņamerikā, kamēr Ziemeļamerikas uzņēmējdarbības apjoms bija iepriekšējā gada līmenī, neraugoties uz plūdiem un stiprajām lietavām Amerikas Savienoto Valstu vidienē un rietumu štatos gada pirmajā pusē.

Uz formāla salīdzinājuma pamata, kas veidots ar pieņēmumu, ka "Monsanto" iegāde un saistīto atsavinājumu veikšana būtu notikusi jau līdz 2018. gada 1. janvārim – augkopības zinātnes nodaļā "Crop Science" piedzīvoja samazinājumu par 1,4 procentiem pēc valūtas ietekmes korekcijas (ar Forex korekcijām). Ņemot vērā minēto, insekticīdu, fungicīdu un labības sēklu un ģenētisko īpatnību nodaļā "Insecticides, Fungicides and Corn Seed & Traits" pārdošanas apjomi pieauga. Samazinājums galvenokārt tika fiksēts sojas pupu sēklu un ģenētisko īpatnību nodaļā "Soybean Seed & Traits", jo īpaši Ziemeļamerikā, kur uzņēmējdarbību bremzēja labības platību samazināšanās, spēcīga konkurence, laika apstākļi un nepārtraukta nenoteiktība tirdzniecības konfliktu dēļ.

Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas augkopības zinātnes nodaļā "Crop Science" pirms specifiskajām pozīcijām pieauga par 80,9 procentiem līdz 4,796 miljardiem eiro. Pieaugums galvenokārt bija saistīts ar ieņēmumiem no jauniegūtā biznesa un gūto sinerģiju realizāciju, attīstoties to integrācijai.

Kopš 2020. gada 6. februāra Amerikas Savienotajās Valstīs bija iesniegtas aptuveni 48 600 prasītāju tiesas prāvas saistībā ar augu aizsardzības līdzekli glifosātu. Uzņēmums "Bayer" uzskata, ka spriedumus pirmajās trīs lietās, kuras tika nodotas tiesai, neatbalsta tiesas procesā pastāvošie pierādījumi un spēkā esošais likums, un tāpēc enerģiski turpina iesniegt apelācijas. "ASV valdība nesen izteica skaidru atbalstu galvenajiem mūsu argumentācijas elementiem," saka Baumans [Baumann], atsaucoties uz oficiālo tiesas prasības pieteikumu, kas šajā saistībā tika izdots 2019. gada decembrī. "Mēs centīsimies sasniegt vēlamos rezultātus trīs apelācijas lietās, izmantojot visas tiesu instances atbilstoši nepieciešamībai.” Vienlaicīgi uzņēmums "Bayer" turpina konstruktīvi iesaistīties konfidenciālā tiesas noteiktā starpniecības procesā, lai izpētītu, vai izlīgumu var panākt ar saprātīgiem noteikumiem, kas ir strukturēti tādā veidā, lai visu šo tiesvedību sēriju novestu pie saprātīga noslēguma.

 

Spēcīga izaugsme farmaceitiskās rūpniecības nodaļā "Pharmaceuticals"

Recepšu zāļu pārdošanas apjomi farmaceitiskās rūpniecības nodaļā "Pharmaceuticals" palielinājās par 5,6 procentiem (ar Forex un portfeļa korekcijām) līdz 17,962 miljardiem eiro. Pieaugums Ķīnā saglabājās spēcīgā apjomā, savukārt perorālais antikoagulants Xarelto™ un acu zāles Eylea™ kārtējo periodu nodrošināja ievērojamus tirdzniecības pieaugumus, abu produktu apjomiem pieaugot par 12,6 procentiem (ar Forex un portfeļa korekcijām). Perorālā antikoagulanta pieaugums galvenokārt saistīts ar augošajiem apjomiem Ķīnā, Krievijā un Eiropā, savukārt acu zāles uzrādīja īpaši spēcīgu attīstību Eiropas/Tuvo Austrumu/Āfrikas reģionā, īpaši Apvienotajā Karalistē un Vācijā, kā arī Japānā. Arī radioloģijas uzņēmējdarbība sniedza iepriecinošu sniegumu.

Uzņēmums "Bayer" tāpat guva arī ievērojamu pārdošanas pieaugumu saistībā ar uzņēmuma vēža ārstēšanas zālēm (ar Forex un portfeļa korekcijām: 27,3 procenti) un saistībā ar plaušu hipertensijas ārstēšanas līdzekli (ar Forex un portfeļa korekcijām: 14,4 procenti), kura pārdošanas apjomus lielākoties balstīja pozitīvās tendences Amerikas Savienotajās Valstīs, savukārt vēža ārstēšanas medikamenta apjomi galvenokārt pieauga, pateicoties augstākiem pārdotajiem daudzumiem Ķīnā. Multiplās sklerozes ārstēšanas līdzekļa pārdošanas apjomi turpināja ievērojami samazināties (ar Forex un portfeļa korekcijām: mīnus 18,0 procenti), galvenokārt pateicoties spēcīgai konkurencei Amerikas Savienotajās Valstīs.

Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas farmaceitiskās rūpniecības nodaļā "Pharmaceuticals" pirms specifiskajām pozīcijām pieauga par 6,7 procentiem līdz 5,975 miljardiem eiro. Ienākumu pieaugumu veicināja lielāki apjomi un pārdoto preču izmaksu samazinājumi. Turpretī ienākumus samazināja tirdzniecības izmaksu pieaugums saistībā ar produktu laišanu tirgū un saistībā ar aktuālajām jaunajām indikācijām. Turklāt ieņēmumi iepriekšējā gadā ietvēra pozitīvu vienreizējo efektu aptuveni 190 miljonu eiro apmērā saistībā ar ienākumiem no attīstības sadarbības.
 

Patērētāju veselības nodaļas "Consumer Health" apjomi pieaug visos segmentos

Uzņēmums "Bayer" palielināja pašaprūpes līdzekļu (patērētāju veselības nodaļas "Consumer Health") pārdošanas apjomus par 2,6 procentiem (ar Forex un portfeļa korekcijām) līdz 5,462 miljardiem eiro. Pēc valūtas un portfeļa ietekmes korekcijas nodaļa palielināja pārdošanas apjomus visās kategorijās un trijos no četriem reģioniem. Visstraujāk pārdošanas apjomi pieauga alerģiju un saaukstēšanos ārstēšanas kategorijā "Allergy & Cold" (ar Forex un portfeļa korekcijām: 5,0 procenti) un dermataloģijas kategorijā "Dermatology" (ar Forex un portfeļa korekcijām: 3,8 procenti).

Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas patērētāju veselības nodaļā "Consumer Health" pirms specifiskajām pozīcijām sasniedza 1,090 miljardus eiro, sasniedzot iepriekšējā gada līmeni (mīnus 0,5 procenti). Pozitīvus guvumus peļņā galvenokārt nodrošināja uzņēmējdarbības izaugsmei, kā arī pastāvīgā efektivitātes programma, kuras rezultātā ievērojami samazinājās pārdošanas izmaksas. Peļņas apjomus galvenokārt kavēja tas, ka nepastāvēja guvumu no atsavinātā recepšu dermatoloģijas biznesa.
 

Prognozes: Uzņēmuma "Bayer" mērķis ir palielināt pārdošanas apjomus, ienākumus un brīvo naudas plūsmu

Uzņēmums "Bayer" prognozē, ka 2020. gadā pārdošanas apjomi, ar korekcijām pēc valūtas ietekmēm, no pastāvīgām darbībām būs aptuveni no 44 līdz 45 miljardiem eiro. Tas atbilst pieaugumam par aptuveni 3 līdz 4 procentiem, ņemot vērā valūtas un portfeļa korekcijas. Uzņēmuma "Bayer" mērķis ir palielināt koncerna peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas normu pirms specifiskajām pozīcijām līdz aptuveni 28 procentiem pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ. Novērojams peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas pirms specifiskajām pozīcijām pieaugums līdz apjomam no 12,3 līdz 12,6 miljardiem eiro pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ. Paredzams, ka pamatpeļņa uz vienu akciju palielināsies no 7,00 līdz 7,20 eiro pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ, bet brīvās naudas plūsma pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ ir plānota aptuveni 5 miljardu eiro apmērā. Prognozē pagaidām nav iekļauts koronavīrusa uzliesmojuma iespējamās ietekmes novērtējums. Papildus tam, prognozes ir balstītas uz pieņēmumu, ka veterinārās medicīnas nodaļas "Animal Health" bizness pircējam tiks nodots no 2020. gada 1. jūlija, un ka pirkšanas cena šajā datumā tiks saņemta skaidrā naudā un "Elanco" akcijās atbilstoši panāktajam nolīgumam.

Pēc atsavināšanas pagājušajā gadā uzņēmums "Bayer" mainīja veidu, kā sadalīt pamatfunkciju izmaksas pa nodaļām, kas ietekmē peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas normu pirms specifiskajām pozīcijām. Augkopības zinātnes nodaļā "Crop Science" 2019. gada peļņas norma bija 24,2 procenti, kā ziņots, vai 23,8 procenti ar korekcijām, kas atspoguļo šīs izmaiņas. Pamatojoties uz to, uzņēmums "Bayer" prognozē pieaugumu par aptuveni 26 procentiem pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ. Farmaceitiskās rūpniecības nodaļā "Pharmaceuticals" peļņas norma bija 33,3 procenti, kā ziņots, vai 32,6 procenti ar korekcijām, un ir paredzams, ka šogad tā sasniegs aptuveni 33 procentus pēc korekcijas valūtas ietekmju dēļ. Patērētāju veselības nodaļā "Consumer Health" peļņas norma 2019. gadā veidoja 20,0 procentus vai 20,9 procentus ar korekcijām, un ir paredzams, ka tā palielināsies līdz 22 līdz 23 procentiem ar valūtas ietekmju korekcijām 2020. gadā.

Piezīmes redaktoriem:

Dokuments pieejams interneta vietnē www.media.bayer.com, tāpat skatīt sadaļas:
// Vernera Baumaņa [Werner Baumann] un Volfganga Nikla [Wolfgang Nickl] uzrunu transkripti kopā ar pavadošajiem slaidiem
// Aktuālie foto un attēli no preses konferences

Pilnvērtīgs 2019. gada pārskats pieejams internetā vietnē www.annualreport.bayer.com

Papildmateriāls interneta vietnē www.live.bayer.com:

TV redaktori var bez maksas lejupielādēt aktualizēto videomateriālu par uzņēmumu "Bayer" vietnē www.tv-footage.bayer.com

 

Kontakti:

Kristians Hartels (Christian Hartel), tālrunis +49 214 30-47686

E-pasts: christian.hartel@bayer.com

 

Tino Andresens, tālrunis +49 214 30-66048

E-pasts: tino.andresen@bayer.com

 

(2020-0037E)

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šī relīze var ietvert uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un neapzināti riski, neskaidrības un citi faktori varētu izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību vai sniegumu un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos apspriestos, kas pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu atjaunināšanu vai to apstiprināšanu kā nākotnes notikumus vai norises.