Locaties

België

not

 

Bayer is wereldwijd marktleider in gewasbeschermingsmiddelen en zaden.

 

Door biologie, chemie en digitale tools slim te combineren versnellen we innovatie in de landbouw, om zo een goede oogst te garanderen voor landbouwers en gezonde producten van goede kwaliteit te maken voor consumenten.

 

Onze producten zijn bovendien gericht op het mogelijk maken van een duurzame landbouw: we helpen planten gezond te blijven. En dat doen we ook door ze te beschermen tegen ziekten en plagen.

cropscience-pics-0

Bayer is the global market leader in crop protection products and seeds.

 

By cleverly combining biology, chemistry and digital tools, we are accelerating innovation in agriculture in order to guarantee a good harvest for farmers and ensure healthy, high-quality products for consumers.

 

On top of that, our products are intended to make sustainable agriculture possible: we help plants stay healthy. And of course we also do that by protecting them from disease and pests.

not

 

Bij de divisie Pharmaceuticals ontwikkelen, maken en verkopen we geneesmiddelen die door de arts worden voorgeschreven. We streven ernaar een therapeutisch voordeel voor patiënten te bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende eisen van patiënten, artsen en zorgverzekeraars.

 

Tot de divisie behoort ook de business unit Radiologie die diagnostische beeldvormingsapparatuur en de bijbehorende contraststoffen op de markt brengt.

 

Daarnaast doet Bayer in de Benelux ook klinische studies en werken we samen met kennisinstellingen in onderzoek naar nieuwe medicijnen.

 

Onze focus ligt op cardiologie, oncologie, women’s health, hematologie en ophtalmologie.

 

Klik hier voor meer informatie over de openbaarmaking van financiële relaties met (samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren.

pharma-pics-0

At the Pharmaceuticals division, we develop, manufacture and sell prescription medicines. We aim to generate a therapeutic benefit for patients while meeting the growing demands of these patients, physicians and health insurers.

 

The division also includes the Radiology business unit, which markets diagnostic imaging equipment and the accompanying contrast fluids.

 

Bayer also conducts clinical studies in the Benelux and we work with knowledge institutions on research into new medicines.

 

We focus on cardiology, oncology, women’s health, haematology and ophthalmology.

 

 

Click here for more information regarding the disclosure of Transfers of Value to Healthcare Professionals and Organizations.

not

 

De snelle ontwikkelingen op de wereldmarkt van de gezondheidszorg worden gekenmerkt door een toenemende trend naar een zelfzorg waarin de consument centraal staat.

 

Bayer raakt jaarlijks miljoenen levens door het voorzien van veilige, handige en effectieve gezondheidsoplossingen om alledaagse kwalen te behandelen. Dit komt niet alleen de levenskwaliteit ten goede, maar dringt ook de gezondheidszorgkosten aanzienlijk terug.

 

Vandaag leveren we aan de consument enkele van ‘s werelds bekendste en meest vertrouwde voorschriftvrije geneesmiddelen en andere zelfzorgproducten in de volgende domeinen: allergieën, pijnbestrijding, hoest en verkoudheid, huid- en voetverzorging, producten tegen maag- en darmklachten, producten tegen schimmelinfecties en voedingssupplementen.

 

Klik hier voor meer informatie over de openbaarmaking van financiële relaties met (samenwerkingsverbanden van) beroepsbeoefenaren.

consumer-health-pics-0

Rapid developments in the global healthcare market are characterized by a growing trend towards self-care in which the consumer takes centre stage.

 

Each year, Bayer touches millions of lives by providing safe, convenient and effective health solutions to treat everyday ailments. This not only benefits quality of life, but also significantly reduces healthcare costs.

 

Today, we provide consumers with some of the world’s most well-known and trusted over-the-counter medicines and other self-care products in the following domains: allergies, pain relief, coughs and colds, skin and foot care, products for gastrointestinal problems, products for fungal infections and nutritional supplements.

 

Click here for more information regarding the disclosure of Transfers of Value to Healthcare Professionals and Organizations.