Declaratie de confidentialitate LIFE and Science Talks

 

Bayer S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Sos. București –Ploiești nr. 1A, Clădire B, Etaj 1, Sector 1, cod poștal 013681, înregistrata la Registrul Comerţului București sub nr. J40/1852/1997 și EUID ROONRC. J40/1852/1997, având cod unic de înregistrare 9275030, atribut fiscal RO, (în continuare “noi” sau “al nostru”), în calitate de operator al prelucrării datelor dvs. personale, dorește să vă ofere informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu organizarea și furnizarea webinarului Life& Science Talks (denumit în continuare Evenimentul”).

 

  1. Scopul procesării și tipul de date prelucrate

Vom procesa următoarele date cu caracter personal în scopul (scopurile):

Pentru a organiza și furniza webinarul Life & Science Talks, prelucrăm următoarele date personale:

- Numele și adresa de email


Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul dvs. dat prin solicitarea participării prin deschiderea linkului din invitație în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

  1. Transferul de date personale


Putem folosi furnizori specializați pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Acești furnizori sunt selectați cu atenție și sunt supuși controalelor noastre periodice. Aceștia vor prelucra datele dvs. cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și numai în baza contractelor relevante pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

  1. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal


Stocăm datele dvs. cu caracter personal procesate în conformitate cu Politica de confidențialitate, cât timp este necesară organizarea și asigurarea webinarului LIFE & Science Talks. Retragerea consimțământului dvs. nu afectează prelucrarea datelor efectuată înainte de solicitarea retragerii.

 

  1. Informații cu privire la drepturile dumneavoastră

 

Beneficiați în general de următoarele drepturi, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor:

  • Dreptul la informații despre datele dvs. personale stocate de noi;
  • Dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau prelucrarea restricționată a datelor dvs. personale;
  • Dreptul  de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care se bazează pe interesul nostru legitim sau pe un interes public, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care putem dovedi ca avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor;
  • Puteți revoca oricând, cu efect viitor, consimțământul dvs. pentru colectarea, procesarea și utilizarea datelor dvs. personale. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați capitolele de mai sus care descriu procesarea datelor pe baza consimțământului dumneavoastră.


Pentru orice întrebări cu privire la confidențialitatea datelor și / sau consimțământul dvs. sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al companiei noastre:

 

Bayer S.R.L.

București, Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, Sector 1, România

data.protection.ro@bayer.com

 

Această declaratie de confidențialitate a fost redactată în: 17.11.2020

 

 

 

 

 

Declarație de acordare a consimțământului


Prin înregistrarea de participare la seminarul web LIFE & Science Talks și deschiderea linkului de invitatie la eveniment, autorizați Bayer SRL, persoană juridică română, cu sediul în Șos. București - Ploiești nr. 1A, clădirea B, etaj 1, sector 1, cod poștal 013681, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40 / 1852/1997, având cod unic de inregistrare RO 9275030, să vă utilizeze numele și adresa de e-mail așa cum este descris în Politica de confidențialitate de mai sus.

 

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pe care l-ați dat pentru prelucrarea și utilizarea datelor dvs. personale, cu efecte pentru viitor.


În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul, va rugăm să transmiteți aceste informații la adresa de contact precizată mai sus în Politica de confidențialitate, adică la:  Bayer SRL, persoană juridică română, cu sediul în Șos. București - Ploiești nr. 1A, clădirea B, etaj 1, sector 1, cod poștal 013681, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40 / 1852/1997, EUID ROONRC. J40/1852/1997, având cod unic de inregistrare RO 9275030, în atenția responsabilului cu protecția datelor sau prin e-mail la următoarea adresă: data.protection.ro@bayer.com.