Imprint

Publicat de:

Bayer AG, Leverkusen, Germany

reprezentat prin Consiliul de Administraţie:

Bill Anderson, Preşedinte

Wolfgang Nickl, Stefan Oelrich, Heike Prinz, Rodrigo Santos, Heiko Schipper

 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkusen, Germania
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: vă rugăm să ne transmiteţi solicitările dumneavoastră la adresa info@bayer.com sau să folosiţi formularul nostru de contact.

 

Înscrisă la Registrul Comerţului din regiunea Koln

(Amtsgericht): HRB 48248
Cod fiscal nr.: DE 123659859

 

Editat de:

Bayer SRL

Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România

Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998
 

E-mail: reception_romania@bayer.com 

Cod unic de înregistrare fiscală: RO9275030


Înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997

 

Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON

 

Persoană de contact: Ioana Broc