România

Sustenabilitate

A man and a child holding a globe in their hands.

Contribuția la sustenabilitate este un element de bază al strategiei și valorilor Bayer. Ghidați de misiunea noastră „Health for all, Hunger for none” („Sănătate pentru toți, nimeni fără hrană”), promovăm dezvoltarea incluzivă și o utilizare responsabilă a resurselor pentru a ajuta oamenii și planeta să prospere.

O populație globală în creștere și povara tot mai mare asupra ecosistemelor sunt printre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea. Fiind unul dintre leaderii globali în domeniile sănătății și nutriției, Bayer poate avea o contribuție semnificativă la rezolvarea acestor probleme globale prin natura afacerilor sale: prin activitățile și produsele noastre, contribuim la îmbunătățirea durabilă a agriculturii și a accesului la nutriție și asistență medicală – și astfel la o viață mai bună. În același timp, ne reducem propria amprentă ecologică în operațiunile noastre, precum și pe cea a industriei agricole.

Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă mai mult decât responsabilitate corporativă – ea asigură creșterea viitoare a Bayer. Prin urmare, sustenabilitatea este un component esențial al strategiei noastre corporative, al activităților noastre de afaceri, al valorilor noastre corporative și al modului în care ne desfășurăm afacerile. Sustenabilitatea este în centrul misiunii noastre corporative ”Health for all. Hunger for none” / "Sănătate pentru toți, nimeni fără hrană" și cuprinde următoarele trei elemente de bază pentru toate diviziile:

 

  • Creștere inclusivă și valoare adăugată pentru societate
  • Reducerea amprentei noastre ecologice
  • Practici de afaceri responsabile pe tot lanțul nostru de valoare

 

Noi ne folosim puterea inovației pentru a dezvolta soluții durabile pentru problemele presante ale timpului nostru. De exemplu, am stabilit criterii de sustenabilitate în propria noastră cercetare și dezvoltare. 

Sustainable Strategy_EN

Contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Strategia noastră este aliniată la Obiectivele Globale de Dezvoltare Sustenabilă (SDGs) ale Națiunilor Unite, pe care urmărim să le atingem până în 2030.

 

Comunitatea globală întârzie în atingerea obiectivelor în multe domenii, motiv pentru care contribuțiile corporațiilor sunt cu atât mai importante. Putem avea un impact semnificativ datorită portofoliului nostru, a acoperirii noastre globale și a puterii noastre de inovație. În acest context, susținem în special acele Obiective de Dezvoltare Sustenabilă unde există o nevoie urgentă de acțiune și unde putem aduce cele mai mari contribuții prin intermediul business-urilor noastre și al transformării lor sustenabile. 

Coaliția România Sustenabilă - logo

În eforturile de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, suntem onorați să lucrăm și pe plan local cu parteneri de nădejde, cu care împărtășim valori și principii. 
În 2021, Bayer a devenit membru al Coaliției România Sustenabilă, program dezvoltat de Ambasada Sustenabilității în România.

Coaliția aduce laolaltă companii, ONG-uri, societatea civilă, lideri de opinie și facilitează dialogul între aceștia și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea conceptului de dezvoltarea durabilă. Coaliția România Sustenabilă este o inițiativă privată, apolitică, înființată de Ambasada Sustenabilității în România ca urmare a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României.

Sustainability Report