România

Sustenabilitate

A man and a child holding a globe in their hands.

Contribuția la sustenabilitate este un element de bază al strategiei și valorilor Bayer. Ghidați de misiunea noastră „Health for all, Hunger for none” („Sănătate pentru toți, nimeni fără hrană”), promovăm dezvoltarea incluzivă și o utilizare responsabilă a resurselor pentru a ajuta oamenii și planeta să prospere.

O populație globală în creștere și povara tot mai mare asupra ecosistemelor sunt printre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea. Fiind unul dintre leaderii globali în domeniile sănătății și nutriției, Bayer poate avea o contribuție semnificativă la rezolvarea acestor probleme globale prin natura afacerilor sale: prin activitățile și produsele noastre, contribuim la îmbunătățirea durabilă a agriculturii și a accesului la nutriție și asistență medicală – și astfel la o viață mai bună. În același timp, ne reducem propria amprentă ecologică în operațiunile noastre, precum și pe cea a industriei agricole.

Sustenabilitatea este un pilon central al strategiei noastre. Afacerile noastre promovează dezvoltarea durabilă și, prin aceasta, influențează societatea și deschid oportunități de creștere pentru compania noastră.

Strategia noastră de sustenabilitate are trei dimensiuni:

1) să ajutăm cât mai mulți oameni să prospere

2) să ne reducem amprenta ecologică de-a lungul lanțului valoric

3) să promovăm o conduită responsabilă în afaceri

Obiectivele noastre pentru sustenabilitate sunt aliniate Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD), iar cele la care considerăm că putem avea o contribuție semnificativă, prin inovațiile, produsele și serviciile noastre sunt:

  • Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context (ODD 1)
  • Eradicarea foametei (ODD 2)
  • Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă (ODD 3)
  • Egalitatea de gen și emanciparea femeilor (ODD 5)
  • Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și igienei pentru toți (ODD 6)
  • Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor (ODD 13)
  • Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate (ODD 15)
Coaliția România Sustenabilă - logo

În eforturile de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, suntem onorați să lucrăm și pe plan local cu parteneri de nădejde, cu care împărtășim valori și principii. 
În 2021, Bayer a devenit membru al Coaliției România Sustenabilă, program dezvoltat de Ambasada Sustenabilității în România.

Coaliția aduce laolaltă companii, ONG-uri, societatea civilă, lideri de opinie și facilitează dialogul între aceștia și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea conceptului de dezvoltarea durabilă. Coaliția România Sustenabilă este o inițiativă privată, apolitică, înființată de Ambasada Sustenabilității în România ca urmare a planului de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României.