România

Contact

Contactaţi Bayer România:

Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998

Email: reception_romania@bayer.com

 

S.C. BAYER S.R.L.
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Cod Unic de Înregistrare: 9275030
Cod de Înregistrare fiscală: RO9275030
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON

 

Dacă doriţi să ne contactaţi în oricare dintre situaţiile următoare, vă rugăm să utilizaţi adresele de mai jos:

 

1. Pentru a raporta reacţii/evenimente adverse legate de utilizarea unui produs farmaceutic Bayer:

 

Mai multe informaţii aici.

Informații despre confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în scop de farmacovigilență găsiți aici.

 

2. Pentru aspecte privind calitatea unui produs medicamentos/supliment alimentar/ produs cosmetic Bayer:

 

Mai multe informaţii aici.

 

3. Pentru aspecte privind informaţii medicale specifice legate de un produs farmaceutic al companiei Bayer, Divizia Pharmaceuticals și Radiology, sunaţi la +40 215 295 970 sau trimiteţi un mesaj la adresa medical-info-ro@bayer.com


Pentru aspecte privind informaţii medicale specifice legate de un produs farmaceutic al companiei Bayer, Divizia Consumer Health, trimiteţi un mesaj la adresa medinfo-ch-ro@bayer.com.

 

Mai multe informaţii aici.

 

4. Dacă doriți să depuneți o sesizare prin Canalul intern de raportare al Bayer SRL pentru încălcări ale legii, în temeiul Legii Privind Protecția Persoanelor care Raportează în Mod Public Informații Despre Încălcări, vă rugăm să utilizați contactele indicate: 
a) e-mail: Speak.Up@Bayer.com;
b) platforma online: www.convercent.com/report
c) trimiterea raportarii scrise prin curier la adresa: Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, cladire B, etaj 1, Sector 1, către Persoana Desemnată în gestionarea rapoartelor;

d) telefon : 0800-360228;


 

 

5. Pentru orice alte întrebări, comentarii şi / sau sugestii trimiteţi un mesaj la adresa reception_romania@bayer.com.

 

Monsanto România S.R.L.

E85/DN2 Bucureşti - Urziceni, Nr. 40

927220, Sineşti, Jud. Ialomiţa

Tel: +40 243 207 726

Fax: +40 243 207 780

Reprezentanţa Bayer S.R.L. din Republica Modova

Bd. Ștefan cel Mare Nr. 196

MD 2004, Chişinău

Tel: +373 22 854028

Fax: +373 22 854027