România

Contact

Contactaţi Bayer România:

Telefon: 021.529.5900
Fax: 021.529.5998

E-mailreception_romania@bayer.com

 

S.C. BAYER S.R.L.
Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România
Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997
Cod Unic de Înregistrare: 9275030
Cod de Înregistrare fiscală: RO9275030
Capital social subscris şi integral vărsat: 13.689 RON

 

Dacă doriţi să ne contactaţi în oricare dintre situaţiile următoare, vă rugăm să utilizaţi adresele de mai jos:

 

1. Pentru a raporta reacţii/evenimente adverse legate de utilizarea unui produs farmaceutic Bayer:

 

 

Mai multe informaţii aici.

Informații despre confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în scop de farmacovigilență găsiți aici.

 

2. Pentru aspecte privind calitatea unui produs medicamentos/supliment alimentar/ produs cosmetic Bayer:

 

 

Mai multe informaţii aici.

 

3. Pentru aspecte privind informaţii medicale specifice legate de un produs farmaceutic Bayer trimiteţi un mesaj la adresa medical-info-ro@bayer.com

 

Mai multe informaţii aici.

 

4. Pentru orice alte întrebări, comentarii şi / sau sugestii trimiteţi un mesaj la adresa reception_romania@bayer.com

 

Monsanto România S.R.L.

E85/DN2 Bucureşti - Urziceni, Nr. 40

927220, Sineşti, Jud. Ialomiţa

Tel: +40 243 207 726

Fax: +40 243 207 780

 

Reprezentanţa Bayer S.R.L. din Republica Modova

Bd. Ștefancel Mare Nr. 196

MD 2004, Chişinău

Tel: +373 22 854028

Fax: +373 22 854027