Spodbujamo transparentnost  

Prenosi vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam  

 

Metho Note Banner

 

 

Icon Micro

Skupne raziskave v dobro bolnikov in družbe  

Plod sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci so številna inovativna zdravila, ki so spremenila način, kako mnoge bolezni vplivajo na naša življenja. V Bayerju smo prepričani, da sta tesno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in njihovo stalno izobraževanje ključ do doseganja boljših izidov za bolnike, ki jim želimo pomagati. 

 

Icon Waage

Za jasno urejene odnose med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci 

Pri sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki ravnamo v skladu z obstoječimi zakoni in predpisi, ki jasno določajo odnose med industrijo in zdravstvenimi delavci, kot so zakoni na področju zdravstvenega varstva in kodeksi znotraj industrije. Na ta pravila vplivajo tudi različni predpisi o transparentnosti, kot je Sunshine Act v ZDA, EFPIA Kodeks transparentnosti v Evropi in različne obveznosti glede na lokalno zakonsko obvezno poročanje. Poleg tega v celoti spoštujemo neodvisnost in integriteto teh strokovnjakov. 

 

 

 

2018 2019 2020

Prenesi PDF

Prenesi PDF Prenesi PDF