Izdavač stranice

Objavio: Bayer AG, Leverkuzen, Nemačka
koji zastupa Upravni odbor:
Werner Baumann, Chairman
Liam Condon, Hartmut Klusik, Kemal Malik
Wolfgang Nickl, Heiko Schipper, Dieter Weinand

 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkuzen, Nemačka
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: molimo šaljite Vaše upite na info@bayer.com ili možete koristiti našu kontakt formu contact form.

 

Upis u privrednom registru okružnog suda u Kelnu: 
(Okružni sud): HRB 48248 
Poreski identifikacioni broj: DE 123659859 

 

Administrator:  Bayer d.o.o. Beograd, Srbija, 
koji zastupa Jelena Tokanović. 

 

Bayer d.o.o. Beograd 

Airport City Beograd 
Omladinskih brigada 88b 
11 070 Novi Beograd 
Tel.: +381 11 2070 200 
Fax: +381 11 2070 207 

 

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu, pod matičnim brojem 
17171526, PIB 100206599, šifra delatnosti 4675 

 

Urednik stranice 

Aleksandra Valenta 
Služba za odnose s javnošću 
Bayer d.o.o. Beograd 
E-mail 

 

© Copyright Bayer AG, Leverkusen, Germany