Lokacija

Srbija

A collage of pictures of people in a hospital.

Izazovi sa kojima se danas društvo suočava se nisu promenili. Oni su samo porasli. Starenje i povećanje globalne populacije zahtevaju nova i bolja medicinska dostignuća, kao i veće i pouzdanije zalihe hrane. 
 
Poboljšanje života - to je ono za šta se u kompaniji Bayer zalažemo. Stavljamo sebe svakodnevno na test. Svi zajedno. Širom sveta. Sa entuzijazmom za nove ideje. 
Predstavništvo Bayer grupe osnovano je u Srbiji 1997. godine. Kao i u svetu, Bayer u Srbiji deluje u oblasti Life Science nauka. Sa preko 70 zaposlenih, Bayer u Srbiji zauzima lidersku poziciju u ključnim oblastima farmacije i poljoprivrede. Briga o zdravlju ljudi, kao i ulaganje u razvoj domaće poljoprivrede, glavni su ciljevi kompanije Bayer u Srbiji. 
Odgovornim poslovanjem Bayer doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema i poljoprivrede naše zemlje. Kao prepoznatljiv brend, Bayer je sastavni deo domaće farmaceutske industrije i poljoprivredne proizvodnje.  
Kvalitetom svojih proizvoda i usluga Bayer je u samom vrhu ponude na našem tržištu. U Srbiji posluju sve tri Bayer divizije - Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science.

 

Victor_monument_in_Belgrade_0
Beograd, spomenik Pobednik

 

Pre primene medicinskog proizvoda, molimo Vas pažljivo pročitajte uputstvo priloženo uz njega. Ukoliko se kod Vas javi neželjeno dejstvo, konsultujte se sa Vašim lekarom, farmaceutom ili drugim zdravstvenim radnikom. Neželjeno dejstvo možete prijaviti Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.gov.rs). Prijave neželjenih dejstava na Bayer proizvode možete poslati i kompaniji Bayer na pv.see@bayer.com 

Ukoliko želite da prijavite sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda molimo koristite sledeću adresu: qa.slovenia@bayer.com 
 

 

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda (medicinski upit), to možete učiniti putem: medinfo.serbia@bayer.com

 

Za više informacija kako se obrađuju lični podaci koje podelite sa nama, molimo pogledajte:

 

 

 

Donacije

Kompanija Bayer u čitavom svetu nastoji da vodi računa o potrebama društva, što je u skladu sa našim korporativnim motom „Science for a better life“ („Nauka za bolji život“) i vizijom „Health for all, hunger for none“ („Iskorenimo glad i pružimo zdravlje svima“). Politikama za dodelu donacija i upravljanje njima na nivou čitave grupe osigurava se dodela donacija i grantova u dobrotvorne svrhe na ciljani i prikladan način, koji je u skladu sa našim strateškim usmerenjem kada je reč o nauci i zdravlju/prehrani. 

 

Donacije mogu da se dodeljuju nevladinim organizacijama, univerzitetima, školama, i drugim ustanovama čiji projekti doprinose osmišljavanju rešenja za izazove izložene u Ciljevima održivog razvoja (COP) Ujedinjenih nacija, kao i našim oblastima fokusa, to jest, nauci, zdravlju ili prehrani. Uopšteno rečeno, donacije se mogu uputiti samo primaocima koji su registrovani kao neprofitne organizacije i organizacijama koji imaju mogućnost da budu priznate u poreske svrhe prema lokalnim propisima. 

 

Zahtevi za dodelu donacija mogu da se proslede samo na engleskom jeziku putem sledeće stranice: 
https://www.cybergrants.com/bayerag/bayergrants.