Lokacija

Srbija

Izazovi sa kojima se danas društvo suočava se nisu promenili. Oni su samo porasli. Starenje i povećanje globalne populacije zahtevaju nova i bolja medicinska dostignuća, kao i veće i pouzdanije zalihe hrane. 
 
Poboljšanje života - to je ono za šta se u kompaniji Bayer zalažemo. Stavljamo sebe svakodnevno na test. Svi zajedno. Širom sveta. Sa entuzijazmom za nove ideje. 

Predstavništvo Bayer grupe osnovano je u Srbiji 1997. godine. Kao i u svetu, Bayer u Srbiji deluje u oblasti Life Science nauka. Sa preko 70 zaposlenih, Bayer u Srbiji zauzima lidersku poziciju u ključnim oblastima farmacije i poljoprivrede. Briga o zdravlju ljudi, kao i ulaganje u razvoj domaće poljoprivrede, glavni su ciljevi kompanije Bayer u Srbiji. 
Odgovornim poslovanjem Bayer doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema i poljoprivrede naše zemlje. Kao prepoznatljiv brend, Bayer je sastavni deo domaće farmaceutske industrije i poljoprivredne proizvodnje.  
Kvalitetom svojih proizvoda i usluga Bayer je u samom vrhu ponude na našem tržištu. U Srbiji posluju sve tri Bayer divizije - Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science.

 

Monument
Beograd, spomenik Pobednik 


Ukoliko želite da prijavite sumnju na neželjeno dejstvo ili sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.gov.rs). Prijavu možete poslati i direktno kompaniji Bayer putem: pv_serbia@bayer.com

 

Ukoliko imate pitanja u vezi naših proizvoda (medicinski upit), to možete učiniti putem: medinfo.serbia@bayer.com

 

Za više informacija kako se obrađuju lični podaci koje podelite sa nama, molimo pogledajte:

 

 

 

Donacije

Kompanija Bayer u čitavom svetu nastoji da vodi računa o potrebama društva, što je u skladu sa našim korporativnim motom „Science for a better life“ („Nauka za bolji život“) i vizijom „Health for all, hunger for none“ („Iskorenimo glad i pružimo zdravlje svima“). Politikama za dodelu donacija i upravljanje njima na nivou čitave grupe osigurava se dodela donacija i grantova u dobrotvorne svrhe na ciljani i prikladan način, koji je u skladu sa našim strateškim usmerenjem kada je reč o nauci i zdravlju/prehrani. 

 

Donacije mogu da se dodeljuju nevladinim organizacijama, univerzitetima, školama, i drugim ustanovama čiji projekti doprinose osmišljavanju rešenja za izazove izložene u Ciljevima održivog razvoja (COP) Ujedinjenih nacija, kao i našim oblastima fokusa, to jest, nauci, zdravlju ili prehrani. Uopšteno rečeno, donacije se mogu uputiti samo primaocima koji su registrovani kao neprofitne organizacije i organizacijama koji imaju mogućnost da budu priznate u poreske svrhe prema lokalnim propisima. 

 

Zahtevi za dodelu donacija mogu da se proslede samo na engleskom jeziku putem sledeće stranice: 
https://www.cybergrants.com/bayerag/bayergrants.