Podrška Udruženjima pacijenata u Srbiji

 

U skladu sa EFPIA-INOVIA kodeksom, a kako bi podrška Udruženjima pacijenata bila dostupna na uvid opštoj javnosti, Bayer doo u prilogu stavlja na uvid podatke o finansijskoj podršci Udruženjima pacijenata u Srbiji.