ประเทศไทย

ติดต่อไบเออร์ ไทย

หากต้องการรายงานไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาคน* โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ของท่าน (เช่น แพทย์หรือเภสัชกร) หรือหน่วยงานด้านสุขภาพ และท่านยังสามารถรายงานมาที่บริษัทได้ที่ drugsafety.thailand@bayer.com

 

สอบถามข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาคน*ได้ที่:
medicalinformation.thailand@bayer.com

 

รายงานข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาคน*ได้ที่:  Complaint-Thailand@bayer.com

 

*คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ไบเออร์ได้ขายธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (Animal Health)  และอยู่ระหว่างการถ่ายโอนความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้กับ Elanco ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์สามารถติดต่อพนักงาน Elanco ได้โดยตรง  หากต้องการรายงาน อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ สามารถรายงานได้ที่ ไบเออร์ หรือ Elanco สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ https://www.elanco.com/contact

ติตต่อสำนักงานของเรา

130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66(0)-2232-7000

130/1 ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66(0)-2232-7000

239 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3 จ.สมุทรปราการ 10280

200 หมู่ 6 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140

99 หมู่ 2 บ้านเวียงหวาย  ต. แม่กรณ์  อ.เมือง  จ. เชียงราย 57000

หมู่ 4 ถ.วงแหวน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

56 หมู่ 6 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

622/1 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160