Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng website này cần tuân theo các điều kiện sau đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với những điều kiện này. Website đã được phát triển và quản trị bởi Bayer AG (sau đây được gọi chung là BAYER). Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ website này hoặc các điều kiện sử dụng chung, các Điều khoản và Điều kiện chung, các Điều kiện bán và giao nhận hàng của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể có thay đổi tùy ý mình mà không cần có thông báo trước. Vì vậy trong lần truy cập tiếp theo của bạn đối với website này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xem lại các điều kiện lần nữa để chú ý đến bất kỳ sự thay đổi hoặc bổ sung nào có thể đã được thực hiện.

 

Từ bỏ sử dụng và lợi ích

Tất cả các nội dung, tài liệu và minh họa công bố trên website này thuộc quyền sở hữu duy nhất của BAYER. Việc cho phép sử dụng chỉ với điều kiện là ghi chú về bản quyền có liên quan phải được trình bày trên tất cả các bản sao chép, và các nội dung chi tiết chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân mà không được khai thác vì mục đích thương mại, các nội dung không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả các hình ảnh minh họa lấy từ website này chỉ được sử dụng chung với các nội dung bằng chữ đi kèm.

 

Để tránh vi phạm các điều kiện nêu trên, áp dụng các quy định sau đây:

 

Các đoạn băng video tại website http://www.tv-footage.bayer.com: Tất cả các đoạn bằng video được công bố trên website và cho phép tải xuống là thuộc quyền sở hữu duy nhất của BAYER hoặc đã được bên thứ ba cấp bản quyền cho BAYER. Chúng có thể được sử dụng cho các mục đích biên tập báo cáo trên các phương tiện truyền thông có liên quan với điều kiện là các nội dung đó không được bóp méo, xuyên tạc bằng cách thêm vào các tài liệu đã được biên tập lại của bạn. Bất cứ việc sử dụng cho mục đích thương mại hoặc không được biên tập đối với những đoạn bằng video này cho các sản phẩm của bạn hoắc cho các mục đích khác đều bị nghiêm cấm.

 

Tải xuống các đồ thị thông tin tại website http://www.research.bayer.com: Việc sử dụng cho các mục đích phi lợi nhuận được cho phép khi đặt tên nguồn tham khảo là “nghiên cứu – Tạp chí khoa học Bayer”. Việc bán lại cho các bên thứ ba khác bị nghiêm cấm.

 

Tên thương mại và bản quyền

Tất cả các tên thương mại trên website này là tài sản của tập đoàn Bayer, trừ các trường hợp được ghi rõ hoặc trong bất kỳ hình thức nào mà có thể nhận biết được quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tên thương mại này hoặc với các nội dung khác đều là không được phép và có thể quy thành hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.

 

Theo đó, điều khoản này sẽ được áp dụng cho các video tại http://www.tv-footage.bayer.com: Người dùng có thể trích dẫn các tên thương mại trong bài báo cáo của mình, dựa vào các video với thời hạn không quá 3 năm kể từ ngày được xuất bản bởi Bayer, với điều kiện những báo cáo đó không được sử dụng các nhãn hiệu của Bayer cho những nội dung không uy tín. Bất kỳ việc sử dụng không biên tập hoặc cho mục đích thương mại nào đối với bất kỳ nội dung nào đều bị nghiêm cấm và được xem là một sự xâm phạm đối với tên thương mại và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

 

Giới hạn trách nhiệm

BAYER đã biên soạn các thông tin chi tiết cung cấp trên website này từ các nguồn thông tin nội bộ hoặc bên ngoài theo sự hiểu biết và tin tưởng nhất của mình, với sự cẩn trọng chuyên nghiệp. Chúng tôi cố gắng mở rộng và cập nhật phạm vi thông tin trên cơ sở diễn biến thực tế. Thông tin trên website này đơn thuần nhằm mục đích giới thiệu về BAYER và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào được đưa ra, cho dù nhấn mạnh hay ngụ ý, về sự hoàn thiện hoặc tính chính xác của các thông tin trên website này. Vui lòng hiểu rằng thông tin mặc dù chính xác vào ngày chúng được công bố nhưng có thể không còn được cập nhật thêm nữa. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra kỹ bất kỳ thông tin nào bạn có được từ website này trước khi sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Lời khuyên đưa ra trên website này không miễn trừ cho bạn trong việc tự kiểm tra các tư vấn gần nhất của chúng tôi – cụ thể là dữ liệu thông tin về an toàn và đặc tính kỹ thuật của các sản phẩm của chúng tôi, có xem xét đến sự phù hợp giữa mục đích và quy trình dự kiến. Nếu bạn có yêu cầu tư vấn hoặc hướng dẫn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hãy vui lòng trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Những người sử dụng website này tuyên bố rằng họ đồng ý truy cập website này và các nội dung bên trong đó với các rủi ro tiềm ẩn thuộc trách nhiệm của họ. Cả BAYER cũng như bên thứ ba tham gia xây dựng, sản xuất và truyền tải website này đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc truy cập hoặc khả năng truy cập hoặc từ việc sử sụng hoặc khả năng sử dụng website này hoặc thực tế bạn đã tin cậy vào các thông tin được cung cấp trên website này.

 

Website và liên kết của nhà cung cấp thứ ba

Website này chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các website thứ ba. Bằng việc cung cấp những liên kết này, BAYER không đưa ra sự tán thành đối với những nội dung đó. BAYER cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. BAYER không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Các liên kết đến các website khác được cung cấp đến đơn thuần cho mục đích tham khảo. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những website này.

 

Các thông tin cung cấp bởi chính bạn

Người dùng website này chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung và sự chính xác của các thông tin mà họ cung cấp cho BAYER cũng như đối với việc không có sự vi phạm đối với các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các thông tin đó. Người dùng đồng ý để BAYER lưu trữ các thông tin đó và sử dụng chúng cho các mục đích phân tích thống kê hoặc cho bất kỳ mục đích kinh doanh xác định khác của công ty, trừ khi đó là những thông tin bí mật đời tư, nằm ngoài sự kiểm soát của dữ liệu máy chủ hoặc dữ liệu thông dụng theo quy định tại phần 14 và 15 của Bộ luật truyền thông và viễn thông của Đức (Telemediengesetz). Cụ thể, BAYER có quyền sử dụng nội dung của những tin nhắn, bao gồm các ý tưởng, các phát minh, các kế hoạch chi tiết, kỹ thuật và chuyên môn cho bất kỳ mục đích nào, chẳng hạn nghiên cứu, sản xuất và/hoặc tiếp thị của các sản phẩm và dịch vụ, hoặc để sản xuất lại các thông tin đó và cung cấp cho các bên thứ ba.

 

Người dùng quốc tế

Website này được kiểm tra, quản lý và cập nhật bởi BAYER tại Leverkusen, Đức. Nó được thiết kế cho việc sử dụng trên tầm quốc tế. Tuy vậy BAYER không đảm bảo rằng các chi tiết được cung cấp trên website này là đúng trên toàn cầu, cụ thể, các sản phẩm và dịch vụ sẽ được giới thiệu với cùng thiết kế, cùng kích cỡ hoặc cùng các điều kiện trên toàn thế giới.

 

Khi bạn truy cập hoặc tải nội dung từ website này, xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo là bạn làm đúng theo quy định của luật ở quốc gia bạn đang sống.

 

Các sản phẩm được đề cập trên website này có thể được đóng gói khác nhau, với kích thước đóng gói khác nhau, hoặc với chữ khác nhau, tùy thuộc vào từng thị trường.

 

Ở Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh của tập đoàn Bayer được đảm nhiệm bởi Bayer Corporation. Khách hàng ở Hoa Kỳ có yêu cầu gì có thể liên hệ với địa chỉ này.

 

Bán các sản phẩm BAYER

Các sản phẩm của chúng tôi được bán dựa theo phiên bản hiện tại của Các điều khoản chung về Bán và Giao hàng.

 

Luật áp dụng

Bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại pháp lý hoặc vụ kiện nào liên quan đến website này hoặc việc sử dụng nó sẽ được giải thích và áp dụng bởi luật của nước Cộng hòa Liên bang Đức, ngoại trừ các điều khoản của luật tư pháp quốc tế và Hiệp định Hague liên quan đến Luật thống nhất về bán sản phẩm trên toàn cầu vào ngày 01/071964 và Hiệp định thương mại UN ngày 11/04/1980.

 

Các công bố mang tính dự báo

Website này có thể chứa các phát biểu mang tính dự báo dựa trên các giả định và dự báo của tập đoàn Bayer hoặc ban lãnh đạo các nhánh kinh doanh. Nhiều nguy cơ thấy rõ hoặc không thấy rõ, sự không chắc chắn cùng nhiều nhân tố khác có thể dẫn đến các khác biệt quan trọng giữa các kết quả thực trong tương lai, tình hình tài chính, sự phát triển hoặc hiệu quả hoạt động của công ty cùng các ước lượng được đưa ra ở đây. Những nhân tố này bao gồm những nhân tố đã được thảo luận trong các báo cáo công khai của Bayer được đăng tải tại website www.bayer.com Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào để cập nhật những phát biểu mang tính dự đoán này hoặc triển khai chúng trong các sự kiện hoặc sự phát triển trong tương lai.