Việt Nam

Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

A group of children in lab coats are posing for a photo.

Tại Bayer, chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc đóng góp cho khả năng phát triển trong tương lai của xã hội và tạo ra giá trị theo nhiều hướng khác nhau. Các hoạt động kết nối xã hội của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực khoa học và giáo dục, y tế, nhu cầu xã hội và các dự án cộng đồng. Bayer Việt Nam hỗ trợ cộng đồng địa phương nâng cao sức khỏe và điều kiện sinh sống, đồng thời tạo ra các mô hình giúp trẻ em khám phá, học hỏi và vui chơi với khoa học, qua đó khuyến khích sự tò mò của các em với cuộc sống và vạn vật xung quanh.

Các dự án gần đây:

- Hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Ánh Dương để giúp cộng đồng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nâng cao chất lượng cuộc sống (dự án bốn năm).

 

- Hợp tác với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) - một tổ chức phi chính phủ tập trung vào các chương trình, sáng kiến mang khoa học đến với mọi người theo hướng tương tác, thúc đẩy giáo dục trẻ em – thực hiện dự án Khoa học Phiêu lưu ký. Chương trình tạo ra các hoạt động học tập vui nhộn tại trường tiểu học thông qua các thực hành thí nghiệm khoa học, với tinh thần thiện nguyện chung tay trong các hoạt động của nhân viên (dự án ba năm).

 

- Kết nối nhân viên trực tiếp tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

 

Một số hình ảnh hoạt động cộng đồng của Bayer Việt Nam: