Etické chování a všeobecné obchodní podmínky

Trvale udržitelný rozvoj je globálně přijatý přístup k udržitelnému hospodářskému růstu bez poškozování naší planety nebo vyčerpávání jejích zdrojů při zlepšování kvality života jejich současných i budoucích obyvatel. Má se za to, že udržitelnost významně přispěje k úspěchu společnosti a zabezpečí její budoucí rozvoj.


Jako zakládající člen iniciativy United Nations Global Compact, společnost Bayer je jednou ze společností, které se snaží upravit své činnosti a strategie tak, aby splňovali deset všeobecně přijatých zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.


Od roku 1994 společnost Bayer podporuje také dobrovolnou iniciativu Responsible Care initiative chemického průmyslu, podle které společnosti spolupracují na neustálém zlepšování svého chování v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.


Pravidla chování dodavatelů společnosti Bayer berou do úvahy tyto dobře zavedené zásady „udržitelnosti“, které jsou též začleněné do některých důležitých interních předpisů skupiny Bayer:
 

  • Udržitelnost je klíčovým prvkem hodnot a řídících zásad společnosti Bayer.

  • Svojí politikou udržitelného rozvoje společnost Bayer jasně stanovila svůj závazek k dodržování zásad udržitelného rozvoje.

  • Postoj společnosti Bayer v oblasti lidských práv uplatňovaných v rámci celé skupiny zdůrazňuje její úsilí při předsazování mezinárodně uznávaných zásad v oblasti lidských práv a pracovních podmínek.

  • Firemní politika dodržování pravidel vymezuje hlavní právní oblasti, ve kterých má chování zaměstnanců společnosti Bayer v souladu s etickými a právními pravidly zásadní význam pro prosperitu společnosti.


Všechny tyto aktivity poukazují na skutečnost, jak společnost Bayer přebírá zodpovědnost za společenské, ekologické a etické normy, a jak společnosti skupiny Bayer uvádí do praxe zásady udržitelného rozvoje při vykonávání svých každodenních činností.


Společnost Bayer očekává od všech svých dodavatelů, že budou sdílet zásady, které jsou uvedené v těchto Pravidlech chování dodavatelů, a které obsahují důležitou složku výběru a hodnocení dodavatele.