Bayer in Slovakia

Social Responsibility

A group of people putting their hands together.

Bayer considers CSR an important part of its business strategy. Respect for people, the environment and sustainable development is one of Bayer's core values.

 

More than 300 projects around the world in which Bayer is currently involved also point to the company's socially responsible behavior. Bayer spends more than EUR 50 million each year on these projects. Bayer Corporate Social Responsibility projects focus on education, research, the environment, health, sport and culture.

 

The proof of Bayer Corporate Social Responsibility in Slovakia is also demonstrated by the Via Bona award in the category of Philanthropy and Corporate Social Responsibility for small and medium-sized enterprises in 2008, Ethical Prize for Transparency and Elimination of Corruption in 2011 and nomination for Via Bona Awards for activities undertaken in 2009 and 2010.

 

Donation to organizations in 2021

 

Organization Purpose Amount

 

Občianske združenie dar Života

 

Edukácia pacientov po transplantácii srdca

 

1.000,00 €

 

Donation to organizations in 2019

Organization

Purpose

Amount

Občianske združenie Ružinovský internistický spolok

podpora vzdelávania lekárov v oblasti fibrilácie predsiení

200,00 €

Akadémia vzdelaného pacienta - Pacientsky hlas, o.z.

edukácia a osveta v oblasti kardiológie 

5.000,00 €

Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok

finančný príspevok na zakúpenie EKG prístroja

1.000,00 €

Slovenská kardiologická spoločnosť

vzdelávacia mobilná aplikácia pre lekárov

5.000,00 €

Slovenská kardiologická spoločnosť

ESC guidelines

4.600,00 €

Občianske združenie X-ray

vzdelánie lekárov v oblasti vedy a medicíny, Košické dni rádiológie

500,00 €

 

Donation to organizations in 2018

Organization

Purpose

Amount

Slovenská oftalmologická spoločnosť  

edukačný grant pre mladých oftalmológov  

2.000,00 €

OZ Zrak je život

edukačný grant, podpora vzdelávania Vedecká pracovná schôdza  

250,00 €

Slovenské hemofilické združenie

podpora organizácie

300,00 €

 

Donation to organizations in 2017

Organization

Purpose

Amount

Slovenský zväz sklerozis multiplex

Podpora aktivít združenia

500,00 €

OZ Nádej sklerozis multiplex

Podpora aktivity Od Tatier k Dunaju

1.000,00 €

OZ Oko

Edukačný grant Škola mikrochirugie oka

1.500,00 €

Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zradku 3Z

Edukačný grant

6.000,00 €

Občianske združenie Milan Štefánik

Podpora podujatia Objatie tónov

 

 

Payments to healthcare professionals

Bayer strives to promote transparency in its financial relations with healthcare professionals. Bayer believes this attitude will help build confidence in the innovative pharmaceutical industry.

 

Disclosure of Transparent Data

In accordance with the EFPIA Transparency Code, Bayer discloses payments and other benefits to healthcare professionals and healthcare organizations related to the development and commercialization of prescription drugs.

 

Data for Slovak Republic can be found here: www.aifp.sk


SK EFPIA DC report (15.5.2020)

SK EFPIA DC report (30.6.2019)

SK EFPIA DC report (27.6.2018)

SK EFPIA DC report (15.6.2017)

SK EFPIA DC report (14.6.2016)

 

Please see more information regarding transfers of value in favor of doctors, transparent data and disclosure of them and EFPIA Disclosure Code here.