Lokacije

Hrvatska

O Bayeru Hrvatska

Bayer d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, a obavlja djelatnosti distribucije sredstava za zaštitu bilja, zastupanja farmaceutskih, kemijskih i kemijsko-tehnoloških tvrtki Grupe Bayer, posredovanja u organiziranju kliničkih ispitivanja, te organiziranja seminara i konferencija iz područja medicine i farmacije.


Globalno, Bayer je multinacionalna kompanija s ključnim kompetencijama u području zaštite zdravlja i prehrane, a proizvodi i usluge koje pruža namijenjeni su dobrobiti ljudi i boljoj kvaliteti života. Glavno sjedište kompanije Bayer nalazi se u Leverkusenu u Njemačkoj, gdje se definiraju zajedničke vrijednosti, ciljevi i strategije kroz inovaciju i razvoj za cijelu Bayer Grupu. 


U Hrvatskoj, Bayer posluje od 1995. godine i trenutno zapošljava sedamdeset ljudi u tri ključna poslovna odjela: Pharmaceuticals (odjel farmaceutike), koji se bavi lijekovima na recept; Consumer Health (odjel bezreceptnog programa), koji se bavi bezreceptnim lijekovima, medicinskim prizvodima,  dodacima prehrani i kozmetikom, te Crop Science (odjel za poljoprivredu).
 

 

ZG
Simbol grada Zagreba, kip Bana Josipa Jelačića.
Bayerovo predstavništvo u Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu, na adresi Radnička cesta 80.

 

Vezano za proizvode za zdravlje ljudi

Ako imate medicinski upit vezan za neki od naših proizvoda za zdravlje ljudi, možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900 ili na e-mail: medical.croatia@bayer.com


Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili mob.: +385 99 217 5150.

 

Donacije

U skladu s našim korporativnim ciljem „Science for a better life” (Znanost za bolji život) i našom vizijom „Health for all, hunger for none” (Zdravlje za sve, glad ni za koga), grupa Bayer preuzima odgovornost za društvene potrebe diljem svijeta. Usvojenim pravilima za raspodjelu i upravljanje donacijama na razini grupe osigurava se dodjela dobrotvornih donacija i bespovratnih sredstva na ciljan i odgovarajući način te u skladu s našom strateškom usmjerenošću na znanost i zdravlje/prehranu. 

 

Donacije se mogu uplatiti nevladinim organizacijama, sveučilištima, školama i društveno odgovornim poduzetnicima čiji projekti doprinose rješavanju izazova povezanih s Ciljevima održivog razvoja UN-a (SDG) te našim područjima interesa koja obuhvaćaju znanost, zdravlje i prehranu. Donacije općenito mogu primati samo registrirani primatelji s neprofitnim statusom, koji mogu izdati porezno priznati račun. 

 

Zahtjevi za donacije, isključivo na engleskom jeziku, mogu se podnijeti ovdje: 
https://www.cybergrants.com/bayerag/bayergrants