Bayer paziņo par nolīgumiem, lai atrisinātu vairākumu no Monsanto pārņemto tiesvedību

  • Kopumā uzņēmums veiks maksājumu no 10,1 miljarda ASV dolāru līdz 10,9 miljardiem ASV dolāru (no 9,1 miljarda eiro līdz 9,8 miljardiem eiro) lielā apmērā, lai atrisinātu pašreizējo un novērstu iespējamo tiesvedību nākotnē saistībā ar produktu Roundup™
  • Tāpat uzņēmums atrisina tiesvedību saistībā ar dikamba  nonesi, veicot maksājumu līdz 400 miljonu ASV dolāru apmērā, un lielāko daļu tiesvedību saistībā ar PCB ūdenī , veicot maksājumu aptuveni 820 miljonu ASV dolāru apmērā
  • Finansējums iegūts no brīvās naudas plūsmas un atgūtajiem ieguldījumiem Dzīvnieku veselības  jomā
  • Bayer ir  labā situācijā, lai nodrošinātu uz zinātni balstītus risinājumus, kas atbilst globālām veselības un uztura vajadzībām

Leverkūzene, 2020. gada 24. jūnijs – Šodien Bayer paziņoja par virkni nolīgumu, kas būtiski atrisinās pašreizējo Monsanto tiesvedību, ieskaitot tiesvedību attiecībā uz ASV Roundup™ produkta nekaitīgumu, tiesvedību par dikamba nonesi un tiesvedību par PCB ūdenī. Centrālais objekts ir ASV Roundup™ lietas atrisinājums, kas noslēgs aptuveni 75% no pašreizējām Roundup™ tiesvedībām, kas saistītas ar kopumā aptuveni 125 000 iesniegtām un vēl neiesniegtām prasībām. Atrisinātās prasības ietver visus prasītāju advokātu birojus, kas vada Roundup™ federālo daudzapgabalu tiesvedības (MDL – Multi-District Litigation) vai dominējošās lietas Kalifornijā, un tos, kuri pārstāv aptuveni 95% no lietām, kas pašlaik nodotas izskatīšanai tiesā, un nosaka galvenās vērtības un parametrus, kas, turpinoties sarunu procesam, noteiks pārējo prasību atrisinājumu. Turklāt pieņemtais lēmums iedibina mehānismu, kā efektīvāk atrisināt iespējamās turpmākās prasības. Uzņēmums veiks maksājumu no 8,8 miljardiem ASV dolāru līdz 9,6 miljardiem ASV dolāru lielā apmērā, lai atrisinātu pašreizējo Roundup™ tiesvedību, ieskaitot naudas summu, kas paredzēta neatrisināto prasību segšanai, un maksājumu 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā, lai atbalstītu atsevišķu nolīgumu iespējamo turpmāko tiesvedību risināšanu. Roundup™ nolīgumam jāsaņem Kalifornijas Ziemeļu apgabala ASV Apgabaltiesas tiesneša Vinsa Čabrijas (Vince Chhabria) apstiprinājums. Ar Bayer speciālās tiesvedības komitejas atbalstu Bayer valde un uzraudzības padome šos lēmumus apstiprināja vienbalsīgi. Nolīgumos nav paredzēta atbildības vai pārkāpumu atzīšana.

 

"Pirmkārt un galvenokārt, Roundup™ izlīgums uzņēmumam Bayer ir pareiza rīcība pareizajā laikā, lai izbeigtu ieilgušo nenoteiktību," sacīja Verners Baumans (Werner Baumann), Bayer izpilddirektors. “Tas atrisina lielāko daļu pašreizējo prasību un iedibina skaidru mehānismu, kā pārvaldīt iespējamo tiesvedību risku nākotnē. Ņemot vērā ilgstošo daudzu gadu tiesvedību nozīmīgos finanšu riskus un ar tiem saistīto ietekmi uz mūsu reputāciju un uzņēmējdarbību, šis lēmums ir finansiāli pamatots. Lēmums atrisināt Roundup™ tiesvedību ļauj mums pilnībā vērst uzmanību uz nozīmīgo veselības aprūpes un pārtikas produktu nodrošinājumu. Tas arī aktualizēs sarunu par herbicīdu uz glifosātu bāzes nekaitīgumu un lietderību zinātnes un normatīvajā telpā un visā zinātnē kopumā.”

 

“Roundup™ nolīgumi ir izstrādāti kā konstruktīvs un saprātīgs unikālas tiesvedības risinājums,”sacīja Kenets R. Feinbergs (Kenneth R. Feinberg), tiesas ieceltais izlīguma sarunu starpnieks. “Atsevišķie neatkarīgie pašreizējo prasību izlīgumi ir unikāli, un par to Bayer izpelnās atzinību. Līdz šim panāktais ievērojamais progress, kas pārsniedz sākotnējo līdzdalības līmeni citās prasību noregulēšanas procedūrās, nodrošina stabilu sistēmu, kas pusēm ļaus noteiktā laikā izbeigt pašreizējās Roundup™ tiesvedības.”

 

Roundup™ tiesvedību atrisinājums

Daudzpakāpju Roundup™ tiesvedību atrisinājumu veido vairāki elementi. Ar nolīgumiem tiks atrisināts vairums pašreizējo tiesvedību ASV federālajās un štatu tiesās, ieskaitot gan prasītājus ar ierosinātām lietām, gan puses, kuras ir nolīgušas juriskonsultu, bet vēl nav iesniegušas savas prasības tiesā. Personām, kuras piedalās izlīgumā, būs jāatsakās no lietām vai arī jāpiekrīt lietu neiesniegt. Diapazons no 8,8 miljardiem ASV dolāru līdz 9,6 miljardiem ASV dolāru aptver gan jau parakstītos nolīgumus, gan tos, par kuriem vēl notiek sarunas. Tas atspoguļo arī to, ka prasītāju skaits, kuri ir tiesīgi saņemt kompensāciju saskaņā ar šiem nolīgumiem, nebūs zināms, kamēr prasību process nebūs jau labu laiku kā risināts. Prasības, par kurām joprojām notiek sarunas, lielākoties veido gadījumi, ko ģenerē reklāma televīzijā un par kurām prasītāju advokātu biroji ir snieguši maz informācijas vai nav snieguši vispār nekādu informāciju par savu klientu veselības stāvokli, un/vai lietas, ar kurām nodarbojas advokātu biroji ar nelielu uzskaiti.

 

Trīs lietas, kas nonākušas līdz tiesai, – Džonsons, Hardemans un Pilliods – turpināsies apelācijas procesā, un uz tām izlīgums neattiecas. Uzņēmumam ir svarīgi turpināt šīs lietas, jo apelācijas sniegs turpmākas juridiskas norādes. Iesniedzot apelācijas instances tiesā sūdzību, ASV valdība pauda konkrētu atbalstu uzņēmuma argumentiem, apgalvojot, ka Roundup™ tiesvedības konfliktā ar ASV federālajiem likumiem izteiktās valsts likumā noteiktajās brīdināšanas prasībās nav paredzēts brīdinājums par vēzi, tāpēc apsūdzība jānoraida. Tieši šonedēļ federālais tiesnesis Kalifornijā konstatēja, ka zinātnisko pierādījumu svarīgums neatbalsta štata 65. priekšlikumā paredzēto vēža brīdinājuma prasību attiecībā uz herbicīdiem uz glifosātu bāzes – lēmums, kas pastiprina tos pašus argumentus, kādus uzņēmums izvirzīja tiesas procesā.

 

Iespējamās turpmākās lietas regulēs klases līgums, ko apstiprinās tiesa. Nolīgums ietver iespējamo turpmāko prasītāju klases izveidi un neatkarīgas klases zinātnes ekspertu grupas izveidi. Klases zinātnes grupa noteiks, vai Roundup™ var izraisīt nehodžkina limfomu (NHL), un, ja var, tad kāds ir minimālais iedarbības līmenis. Materiāli, ko izskatīs klases zinātnes ekspertu grupa un ko Bayer būs atļauts atklāt vai kas būs publiski pieejami, tiks publicēti sabiedriskajā tīmekļa vietnē. Gan klasei, gan uzņēmumam būs saistošs klases zinātnes ekspertu grupas nolēmums par šo vispārējās cēloņsakarības jautājumu, izslēdzot šo lēmumu no zvērināto tiesas sēdes un nododot to atpakaļ ekspertu zinātnieku rokās. Ja klases zinātnes ekspertu grupa nolemj, ka cēloņsakarība starp Roundup ™ un NHL nav noteikta, klases dalībniekiem tiek liegts apgalvot pretējo jebkurā turpmākajā tiesvedībā pret uzņēmumu. Paredzams, ka klases zinātnes ekspertu grupas nolēmums prasīs vairākus gadus. Klases dalībniekiem nebūs atļauts izvirzīt Roundup™ prasības pirms klases zinātnes ekspertu grupas lēmuma, un viņi nevarēs prasīt sodus par zaudējumiem. Nolīgtais finansējuma maksimālais apjoms ir 1,25 miljardi ASV dolāru, un tiks atbalstīti pētījumi par NHL ārstēšanu un NHL diagnostikas programmas nepietiekami apkalpotajos apgabalos, kā arī palīdzības maksājumi klases dalībniekiem, kuriem attīstījusies NHL un ir tiesības saņemt palīdzību šajā laikā periodā, proti, pirms klases zinātnes ekspertu grupas nolēmuma.

 

Uzņēmums sacīja, ka pirms lēmuma par izlīgumu tas ir apsvēris alternatīvo iespēju –turpināt tiesāšanos Roundup™ lietās. Uzņēmuma riska novērtējumā tika apsvērti iespējamie negatīvie turpmāko tiesvedību iznākumi, tostarp vairāk reklāmas un pieaugošais prasītāju skaits līdz pat divdesmit tiesas procesiem gadā un nezināmi zvērināto tiesas rezultāti, kā arī ar to saistītā ietekme uz reputāciju un uzņēmējdarbību, iespējams, ievērojami pārsniegtu izlīgumu un ar to saistītās izmaksas.

 

“Ņemot vērā dažādas iespējas, esmu pārliecināts, ka šis plāns nodrošina visaptverošu un saprātīgu šīs tiesvedības piedāvāto sarežģīto un apstrīdēto jautājumu risinājumu,” sacīja advokāts Džons Beisners (John Beisner), Bayer uzraudzības padomes konsultants un lielapjoma prāvu par kaitējumu atlīdzināšanu eksperts, kurš vada Skadden, Arps, Slate, Meagher un Flom LLP lielapjoma prāvu par kaitējumu atlīdzināšanu, apdrošināšanas un patērētāju tiesvedības prakses grupu.

 

“Uzraudzības padome, kuru atbalsta mūsu ārējais konsultants Džons Beisners un tiesvedības komiteja, ir cieši sekojusi Roundup™ tiesvedībām, kā arī dikambas un PCB tiesvedībām un ir sniegusi padomus valdei šajos jautājumos. Uzraudzības padome vienbalsīgi piekrīt mūsu valdei, ka visi trīs izlīgumi ir uzņēmuma un mūsu ieinteresēto personu interesēs,” sacīja Norberts Vinkeljohans (Norbert Winkeljohann), Bayer uzraudzības padomes priekšsēdētājs.

 

Baumans teikto papildināja: “Mūsu uzņēmums ir balstīts uz klientu labklājību. Tā kā esam uz zinātnes atziņām balstīts uzņēmums, apņēmības pilns uzlabot cilvēku veselību, mēs ļoti jūtam līdzi ikvienam, kurš cieš no slimības, un mēs saprotam viņu atbildes meklējumus. Tajā pašā laikā plašais zinātnes kopums norāda, ka Roundup™ neizraisa vēzi un tāpēc neatbild par slimībām, par kādām tiek apsūdzēts šajos tiesu procesos. Mēs  aizstāvam herbicīdus uz glifosātu bāzes, kas ir vieni no stingrāk pētītajiem šāda veida produktiem, un četrās zinātnes desmitgadēs ir apstiprināts to nekaitīgums, kā arī tas, ka tie nav kancerogēni.” Janvārī izdotajā pagaidu reģistrācijas pārskata lēmumā ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) precīzi secināja, ka tā “nav identificējusi cilvēku veselības risku glifosātu iedarbības rezultātā.”

 

Klienti, ieskaitot lauksaimniekus un citus profesionālus produkta lietotājus, kuru iztika ir atkarīga no herbicīdiem uz glifosātu bāzes, saskaņā ar šodien izziņotajiem Roundup™ nolīgumiem nejutīs nekādas izmaiņas Roundup™ produktu pieejamībā. Tikmēr Bayer joprojām ir apņēmības pilns klientiem piedāvāt vairāk izvēles iespēju un pagājušajā gadā paziņoja par aptuveni 5 miljardu eiro lielu investīciju desmit gadu laikā, lai izstrādātu papildu nezāļu apkarošanas metodes kā daļu no ilgtspējīgas lauksaimniecības integrētas pieejas.

 

Dikambas tiesvedību atrisinājums

Bayer paziņoja arī par nolīgumu saistībā ar liela apjoma prāvu par kaitējumu atlīdzināšanu, lai nokārtotu iepriekš publiskoto tiesvedību lietās saistītās ar dikambas nonesi , kas attiecas uz iespējamu kaitējumu  kultūraugiem. Uzņēmums maksās kopā līdz 400 miljoniem ASV dolāru, lai atrisinātu daudzapgabalu tiesvedību, ko izskata ASV Misūri štata Austrumu apgabala apgabaltiesa, un prasības par ražas periodu no 2015. līdz 2020. gadam. Lai saņemtu atlīdzību, prasītājiem būs jāsniedz pierādījumi par kaitējumu ražas novākšanā un pierādījumi, ka šādi kaitējumi radušies dikambas dēļ. Uzņēmums sagaida ieguldījumu šajā izlīgumā no līdzatbildētāja BASF.

 

Vienīgā dikambas noneses lieta, kas nonākusi tiesas priekšā – Bader Farms – šajā lēmumā nav iekļauta. Uzņēmums uzskata, ka Bader Farms lietā pasludinātais spriedums neatbilst pierādījumiem un likumiem, un vajadzības gadījumā turpinās iesniegt pēctiesas ierosinājumus un pārsūdzību, ja tas būs nepieciešams.

 

Bayer ir stingri pārliecināts par sava XtendiMax™ herbicīda nekaitīgumu un lietderību, izmantojot VaporGrip™ tehnoloģiju, un turpina pilnveidot apmācību un izglītošanu , lai palīdzētu audzētājiem šos produktus izmantot sekmīgi. Uzņēmums nokārto neatrisinātās dikambas noneses lietas, lai varētu galveno uzmanību pievērst savu klientu vajadzībām.

 

PCB tiesvedību atrisinājums

Bayer paziņoja arī par virkni nolīgumu, kas atrisina lielāko daļu tiesvedību lietu par PCB ūdenī , kurās iesaistīts uzņēmums. Monsanto likumīgi ražoja PCB līdz šādas ražošanas pārtraukšanai 1977. gadā. Ar vienu nolīgumu tiek izveidota klase, kurā ietilpst visas pašvaldības ar EPA atļaujām, kas saistītas ar ūdens, kurā ir PCB, novadīšanu. Bayer klasei maksās kopā apmēram 650 miljonus ASV dolāru, uz ko attieksies tiesas apstiprinājums.

 

Tajā pašā laikā uzņēmums ir noslēdzis atsevišķus nolīgumus ar Ņūmeksikas, Vašingtonas un Kolumbijas apgabala ģenerālprokuroriem, lai atrisinātu līdzīgas PCB prasības. Šo nolīgumu gadījumā, kas ir nodalīti no klases nolīguma, Bayer veiks maksājumus, kuru kopsumma ir aptuveni 170 miljoni ASV dolāru.

 

Finansējums iegūts no brīvas naudas plūsmas un no Dzīvnieku Veselības  jomas nodalīšanas

 

Paredzams, ka naudas maksājumi, kas saistīti ar izlīgumiem, sāksies 2020. gadā. Bayer šobrīd pieņem, ka iespējamā naudas izmaksa nepārsniegs 5 miljardus ASV dolāru 2020. gadā un 5 miljardus ASV dolāru 2021. gadā; atlikusī summa tiks samaksāta 2022. gadā vai vēlāk. Lai finansētu šos maksājumus, uz kuriem attiecas nodokļu režīms, Bayer var izmantot esošo likviditātes pārpalikumu, turpmākās brīvās naudas plūsmas, ieņēmumus no atgūtajiem ieguldījumiem dzīvnieku veselības jomā un papildu obligāciju emisijas, kas nodrošinās elastīgumu norēķinu maksājumu pārvaldībā, tāpat kā gaidāmie parādu atmaksāšanas termiņi.

 

Balstoties uz reitingu aģentūru publikācijām un uzņēmuma saziņu ar tām, Bayer cer saglabāt investīciju kategorijas kredītreitingus. Pateicoties spēcīgajai pamata darījumdarbībai, uzņēmums plāno saglabāt savu dividenžu politiku. Tajā pašā laikā galvenā prioritāte joprojām ir bilances samazināšana.

 

Bayer: labā situācijā ceļā uz nākotni

“Tā kā mēs strādājam, lai šo lielo tiesvedību atstātu aiz muguras, Bayer var noteikt turpmāko kursu un risināt globālās problēmas, ar kurām sastopamies gan veselības, gan uztura jomā – ne tikai šodien, kad saskaramies ar COVID-19 pandēmiju, bet arī ilgtermiņā, jo darbojamies, lai uzlabotu dzīves kvalitāti pieaugošai un novecojošai sabiedrībai, kas līdz 2050. gadam būs sasniegusi aptuveni 10 miljardu cilvēku apjomu,” sacīja Baumans. “Vairāk nekā 100 000 cilvēku iegulda savu enerģiju, lai mūsu redzējums “Visi veseli, badā – neviens” īstenotos gan ar zāļu, gan ar lauksaimniecības produktu starpniecību. Mēs ticam, ka zinātnei un inovācijām būs izšķiroša nozīme nākotnē, tāpat kā līdz šim bijis uzņēmumam Bayer, kas kalpojis saviem klientiem un pacientiem gandrīz 160 gadu. Mēs esam apņēmušies atbildīgi risināt šīs problēmas, gan palīdzot sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, gan uzturot caurskatāmību un konstruktīvu saikni ar ieinteresētajām personām, kas ir būtiska, lai uzturētu sabiedrības uzticību mūsu produktiem un uzņēmumam.”

 

Par Bayer

Bayer ir pasaules līmeņa uzņēmums ar galveno specializāciju dzīvības zinātņu veselības aprūpes un uztura jomā. Tā produkti un pakalpojumi ir izstrādāti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt galvenās problēmas, kādas rada pieaugošā un novecojošā pasaules sabiedrība. Tajā pašā laikā koncerna mērķis ir palielināt savu  ienesīgumu un radīt vērtību, izmantojot inovācijas un izaugsmi. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols nozīmē uzticēšanos, uzticamību un kvalitāti visā pasaulē. 2019. finanšu gadā koncernā strādāja ap 104 000 darbinieku, un uzņēmuma pārdošanas ieņēmumu apmērs bija 43,5 miljardi euro. Kapitāla izdevumi sasniedza 2,9 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi – 5,3 miljardus eiro. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.bayer.com.

 

Piezīmes redaktoriem:

šādi resursi ir pieejami tiešsaistē www.bayer.com/settlements

Runas investoru konferenču zvanos

Saites uz konferenču zvaniem (šeit būs pieejami arī ieraksti drīz pēc pašiem zvaniem)

Papildu informācija par glifosātu

TV redaktori var bez maksas lejupielādēt jaunākos Bayer videomateriālus vietnē www.tv-footage.bayer.com/

 

Kontaktpersona:

Kristofers Loders /Christopher Loder/, tālrunis +1 201 3964325

E-pasts: christopher.loder@bayer.com

 

Kristians Hartels /Christian Hartel/, tālrunis +49 214 30-47686

E-pasts: christian.hartel@bayer.com

 

Tīno Andresens /Tino Andresen/, tālrunis +49 214 30-66048

E-pasts: tino.andresen@bayer.com

 

Gūstiet papildu informāciju vietnē: www.bayer.com

 

tia                   (2020-0131E)

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Šajā izlaidumā var būt uz nākotni vērsti paziņojumi, kurus pamato pašreizējie Bayer vadības pieņēmumi un prognozes. Dažādi zināmi un nezināmi riski, neskaidrības un citi faktori var radīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finanšu stāvokli, uzņēmuma attīstību vai darbību un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver tos, kas apspriesti Bayer publiskajos pārskata ziņojumos, kuri ir pieejami Bayer tīmekļa vietnē www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šo uz nākotni vērsto paziņojumu koriģēšanu vai pielāgošanu nākotnes notikumiem vai norisēm.