Norge

Produkter/divisjoner

Bayer har ekspertise innenfor hele livsvitenskapsfeltet – mennesker og planter. Denne kompetansen er grunnlaget når vi utvikler nye og forbedrer eksisterende produkter med mål å bidra til å løse de store globale utfordringene innenfor helse og ernæring.

Pharmaceuticals

Legemidler

aspirin.png

 

Legemiddeldivisjonen fokuserer på reseptbelagte legemidler, spesielt for kvinnehelse og kardiologi, men også spesialterapi innenfor områdene onkologi, hematologi og oftalmologi. Divisjonen består dessuten av radiologi, som markedsfører magnetisk billeddiagnostikk og tilhørende kontrastmidler.

 

Med våre innovative produkter ønsker vi å gi pasienter en signifikant terapeutisk fordel, og samtidig tilfredsstille de økende kravene fra leger og helsemyndigheter.

 

På mellomlang sikt bør våre nylig lanserte produkter innen for onkologi, hematologi, kardiologi og oftalmologi særlig bidra til bedre pasientbehandling og økt salg.

 

For å ivareta vår vekst på lang sikt, vil vi ytterligere utvide forskningsaktiviteten i tidlige faser og selv drive frem klinisk utvikling av nye virkestoffer. Videre vil vi fortsette å supplere vår utviklingsportefølje gjennom lisensavtaler og oppkjøp.

key-visual-ch_995_0

 

Med sitt brede utvalg av ikoniske varemerker, tar Consumer Health sikte på å støtte mennesker i å gjøre mer for sin helse og trivsel. Dette gir ikke bare økt personlig livskvalitet, men kan også redusere kostnader ved helsevern betydelig.

 

Den hurtige endringen i de globale markedene for helsevern, kjennetegnes av en økende trend i retning av forbrukersentrert helsevern. Den rike historien som Consumer Health har på egenpleie-området, begynte i 1899 med introduksjonen av Bayers flaggskip og globale forbrukervaremerke, Bayer Aspirin™.

 

I dag leverer avdelingen noen av verdens mest velkjente og pålitelige reseptfrie (OTC) medisiner, næringstilskudd og andre egenpleie-produkter til forbrukerne. Avdelingens balanserte portefølje inkluderer sterke merker i alle kategorier den konkurrerer i, inkludert allergi, smertestillende, hjerte- og karsykdomsforebyggende, forkjølelse, hudpleie, fotpleie, mage og tarm, kosttilskudd og solbeskyttelse.

 

Consumer Health-avdelingen er en av verdens ledende innenfor sitt virksomhetsområde. Avdelingen opererer i mer enn 100 land, og driver 18 produksjonsanlegg og fire sentre for forskning og utvikling.

 

Målet til Consumer Health er å ytterligere forsterke sin posisjon i markedet, med sikte på å være ledende i markedet i de landene og kategoriene som vi konkurrerer i.

 

Finn mer informasjon om våre produkter her: https://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx#activity-7945

 

Kornmark_0

 

Bayer er verdens største leverandør av landbruksprodukter. Crop Science divisjonen er en av verdens ledende innovatører innen plantebeskyttelse, frø og biovitenskap. Divisjonen har et bredt utvalg av produkter til landbruk og er opptatt av å holde sterkt kundefokus.

 

Nøkkelen til vår posisjon som innovativ leder på agromarkedet er vår ekspertise innen forskning og nyskapning. Nye aktive stoffer og moderne teknologi løser morgendagens problemer for landbruket.

 

Finn mer informasjon om våre produkter her: https://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx#activity-7943.7946.7947