Norge

Vår virksomhet i Norge

Bayers virksomhet i Norge

Bayer i Norge har ca 160 ansatte og er dermed blant de største selskapene i Norge innenfor legemidler og livsvitenskap. Bayer AS og Bayer Norway AS er lokalisert i Drammensveien 288 ved Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum

Bayer kjøpte i 2014 det norske selskapet Algeta for 2,1 milliarder euro. Bayer har foredlet og videreført den forskningen og innovasjonen som Algeta utviklet . Legemiddelet Xofigo, basert på alfa-emitterende substanser, er godkjent i mer enn 50 land for behandling av prostatakreft med metastaser i skjelettet. Produksjonen for det globale markedet gjøres på Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller utenfor Oslo, hvor Bayer har investert i nye produksjonsmidler og sysselsetter over 100 ansatte.

 

Bayer investerer betydelig i egen forskning i Norge og har bygget et topp moderne laboratorium på 1000 m² i Drammensveien 288. Hensikten er å drive langsiktig forskning i Norge med det mål å kommersialisere norsk innovasjon innenfor legemidler ytterligere. Bayer viderefører den forskningen som Algeta igangsatte på Radium-223 og har styrket forskningen på den alfaemitterende isotopen Thorium-227 med det formål å utvikle et radiofarmasøytisk kreftlegemiddel.

 

Bayer har beholdt det meste av forskningsteamet fra Algeta og forsterker det stadig med nye rekrutteringer. Omlag 100 stillinger i Bayer i Norge er relatert til egen forskning og utvikling.

 

Bayer er et Life Science selskap med målsetting å drive forskning og innovasjon som gir mennesker og planter bedre liv.