Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju zagotavljanja kakovosti zdravil

Bayer d.o.o. Slovenija, Bravničarjeva 13 1000 Ljubljana, e-pošta: qa.slovenia@bayer.com (v nadaljevanju »nas«, »naše« in »mi«) vam kot subjekt, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, želi posredovati naslednje informacije o tem, kako se obdelujejo vaši osebni podatki.


1. Namen obdelave in kategorije osebnih podatkov


V naših sistemih bomo obdelovali naslednje osebne podatke za naslednje namene:

 

Za komunikacijo z vami 

Za obdelavo obvestil o vaših poizvedbah glede kakovosti, moramo obdelati naslednje osebne podatke: 
•    naziv, ime, naslov, telefonsko številko/številko faksa/mobilnega telefona, e-poštni naslov in druge informacije, s katerimi lahko z vami stopimo v stik prek spleta; tovrstne podatke zbiramo pri osebni komunikaciji z vami (npr. po telefonu, e-pošti); 
•    vsebino poizvedbe / obvestila. 

 

Zagotavljanje kakovosti in izpolnjevanje zakonskih obveznosti 

Da bi izboljšali vaše izkušnje z uporabo naših izdelkov in storitev ter tudi izdelkov samih in izpolnili naše zakonske obveznosti, bomo obdelovali naslednje osebne podatke, ki se nanašajo na vas:
•    Dokumentirali bomo podatke, ki ste nam jih posredovali v obvestilu ali poizvedbi (npr. pritožbe glede kakovosti in/ali uporabe enega od naših izdelkov, vprašanja o tem, kako uporabljati izdelke);
•    Dokumentirali bomo podatke, če na primer prijavite sum na kakovost naših izdelkov ali pošljete poizvedbo o enem izmed njih.  

 

2. Posebne kategorije osebnih podatkov 


Obdelovali bomo naslednje posebne kategorije osebnih podatkov:

 

Posebne kategorije Opis
Podatki o vaši zdravstveni anamnezi in/ali zdravstvenem stanju. Te podatke bomo zbrali, če nam jih razkrijete v svojem obvestilu ali poizvedbi. Podatki se obdelujejo izključno za namene, navedene v poglavju 1.

 

 

3. Prenos osebnih podatkov


Včasih bomo specializiranim ponudnikom storitev naročili, da v našem imenu obdelajo vaše osebne podatke. Ti vključujejo specializirana podjetja ali partnerje družbe Bayer (npr. logistični in dostavni partnerji), ki nam pomagajo, da vam nudimo naše storitve, dostavimo izdelke (npr. nadomestne izdelke) ali sporočila, in/ali izpolnimo naše odgovornosti v zvezi z varnostjo medicinskih pripomočkov in zdravil ali zagotavljamo kakovost naših izdelkov (npr. klicni centri, ki sprejemajo klice izven delovnega časa). 

 

Vse ponudnike storitev skrbno izberemo in redno spremljamo. Osebne podatke bodo obdelovali samo na našo zahtevo in v skladu z našimi navodili na podlagi pogodb o naročeni obdelavi podatkov.

 

4. Obdobja hrambe osebnih podatkov 


Vaši osebni podatki v zvezi z obvestili ali poizvedbami, ki ste nam jih poslali, se bodo hranili za obdobje 10 let od zaključenega poročila glede vaše poizvedbe / obvestila, da lahko izpolnimo vse zakonske zahteve glede hrambe podatkov, ki izhajajo iz zakonodaje o zdravilih ali medicinskih pripomočkih. 

 

5. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Namen Pravna podlaga Obrazložitev Podatke je treba zagotoviti Posledice nezagotovitve podatkov

Obdelava in odgovor na vašo poizvedbo ali obvestilo. 

Splošne uredbe o varstvu podatkov (za kontaktne podatke in informacije o vsebini vašega obvestila/poizvedbe). 

 

Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi z lokalno zakonodajo.    
 

Za osebne podatke, ki jih je treba obdelati za odgovor na poizvedbo ali obvestilo.

Da.

 

Da, če so podatki pomembni za namen obvestila ali poizvedbe. 


Vaše poizvedbe ali obvestila ne moremo obdelati. 

Zagotavljanje kakovosti  
(ki presega zakonodajo o zdravilih ali medicinskih pripomočkih). 

Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Za obdelavo teh podatkov imamo legitimni interes, saj smo dolžni zagotoviti kakovost svojih izdelkov.

Ne

Vašega obvestila / poizvedbe ne moremo uporabiti za izboljšanje / prilagoditev naših standardov kakovosti. 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi z zagotavljanjem kakovosti zdravil in medicinskih pripomočkov.

Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi z lokalno zakonodajo.

Za nas kot proizvajalca farmacevtskih izdelkov veljajo določene zakonske obveznosti, na podlagi katerih moramo obdelati vaše podatke.

Da

Tveganje kršitve zakonskih obveznosti. 

 

6. Informacije o vaših pravicah 

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice: pravico do informacij o osebnih podatkih in dostopu do njih, pravico zahtevati, da se podatki popravijo ali izbrišejo, pravico zahtevati omejeno obdelavo podatkov in pravico zahtevati, da se vaši podatki sploh ne obdelujejo. Dodatne pravice vključujejo pravico do prenosa vaših podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi s tem vplivali na zakonitost obdelave pred preklicem.

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varstvom podatkov oz. svojim soglasjem ali želite uveljavljati svoje pravice, se obrnite na Bayer d.o.o. Slovenija, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana. 


Ta izjava o zasebnosti podatkov je bila ustvarjena dne:  29.10.2020