Dünya Hasta Güvenliği Günü

Patient Safety Day

Hasta Güvenliği Günü’ne Destek

Hasta Güvenliği Günü’ne Destek

Dünya Hasta Güvenliği Günü, hasta güvenliği konusundaki küresel anlayışı geliştirmek, güvenli sağlık hizmetleri için halk seferberliğini artırmak, küresel eylemleri teşvik etmek ve hastaların zarar görme riskini azaltmak için 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmiştir.1

Bayer'de, her zaman hastaların güvenliğini ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hastaların güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak, bizim için zorunluluk olmanın ötesinde, olmazsa olmaz bir konudur. Bu nedenle, halkı hasta güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çeşitli araç ve materyaller geliştirerek 2019 yılından bu yana Dünya Hasta Güvenliği Günü'nü desteklemekten gurur duyuyoruz.

2021


Özel popülasyonlarda hasta güvenliği

Özel popülasyonlarda hasta güvenliği

image- ps special populations

COVID-19 salgını nedeniyle, hasta güvenliği de sağlık yönetimine ilişkin kararlar da herkes için büyük endişe kaynağı haline geldi. Her gün; virüse yakalanma veya virüsü yayma, kendi sağlığımızı veya çevremizdekilerin sağlığını koruma gibi konularda kendi risk algımıza dayalı kararlar alıyoruz.

Özel popülasyonların (örneğin 65 yaş üstü kişiler, çocuklar veya hamile ya da emziren kadınlar) güvenliğini sağlamak için ek hususlar dikkate alınmalıdır.

Risk odaklı olan bu kararlar, ilaç geliştirmede de öncelik taşır. Tedaviler ancak, verilerin tedavilerin hem güvenli hem de etkili olduğunu göstermesi şartıyla onaylanır.2 HBununla birlikte, tüm ilaçların yan etkileri söz konusu olabilir.3 Faydaları ve riskleri birlikte tartışmak ve kişi için en iyisinin ne olduğuna karar vermek, reçeteyi yazan hekim ve hastanın sorumluluğundadır.

İlaçların yan etkileri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. (Aşağıdaki video yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.)
 


COVID-19 aşısının öyküsü, belirli popülasyonları denkleme dahil etme ihtiyacını vurgularken, riske karşı fayda değerlendirmesinin altını çizmeye de yardımcı olmaktadır

COVID-19 aşısının öyküsü, belirli popülasyonları denkleme dahil etme ihtiyacını vurgularken, riske karşı fayda değerlendirmesinin altını çizmeye de yardımcı olmaktadır
image COVID-19 vaccine story

COVID-19 aşısının ilk denemeleri öncelikle yetişkinlerde yapıldı ve bu grupta özel popülasyondan birkaç kişi de yer aldı.4,5

Bu arada, virüsün etkisi göz önünde bulundurularak aşılamada 65 yaş üstü kişilere öncelik verilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu popülasyon için aşıların güvenliği veya etkililiği hakkında çok az veri olduğundan, aşının potansiyel yararlarını ve risklerini tahmin etmek zordu.5

Yetişkinler için aşı onayı çıktıktan sonra, mevcut verilere dayanarak, 65 yaşın üzerindeki kişilerde COVID-19 kaynaklı ciddi hastalık riskinin aşının yan etkilerinden daha fazla olduğu görüldüğünden, aşı 65 yaş üzerine uygulandı.

Daha sonra, vektör aşıları dünya çapında milyonlarca insana uygulandığında ve yan etkiler ortaya çıkmaya başladığında, medya, bu yan etkilerin görüldüğü popülasyonun oranını ve aşının fayda-zarar oranını dikkate almadan ölüm olasılığına odaklandı.6

Sonuç olarak, medyada sık yayımlanan haberlerle birlikte, aşılamanın zararlı etkilerine yönelik algılanan risk ile ciddi yan etkilerine yönelik gerçek riski arasında bir uyumsuzluk oluştu.7

Bireyin algıladığı risk, zararlı bir olayın meydana gelme olasılığına ilişkin kendi değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu değerlendirme, veri ve kanıtlara dayalı istatistiksel bir değerlendirme olan gerçek riskten farklı olabilir.8

İstatistiklerin nasıl yorumlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Düzenleyici kurumlar, devlet bilim insanları ve ilaç endüstrisi, fayda-risk verilerini yakından izleyerek aşının halk sağlığı için faydalarının tüm popülasyonlardaki potansiyel yan etki risklerinden daha ağır bastığı sonucuna varabildiler.

Çiçek aşısından öğrendiklerimize ve COVID-19 aşısının yan etki riskinin nasıl algılanabileceğine ilişkin bilgi grafiğimize bakın.

infographic perceived actual risk tk

Farmakovijilansın ilaçların yarar ve risklerinin izlenmesindeki rolü nedir?

Farmakovijilansın ilaçların yarar ve risklerinin izlenmesindeki rolü nedir?
pharmacovigilance in monitoring

Tüm ilaç şirketlerinde farmakovijilans ekipleri, bir ilacın beklenen faydalarının risklerinden daha ağır basmasını sağlayarak hasta güvenliğini korumaya çalışır. Bu, hem tedavilerin değerlendirildiği klinik araştırmalar sırasında hem de onaylandıktan sonra bir ilacın yaşam döngüsü boyunca gerçekleşir.

Farmakovijilans, bir ilacın güvenliğini ve yararları ile riskleri arasındaki dengeyi her aşamada izlemeye her zaman hazırdır.

Farmakovijilans ve hasta güvenliğini artırmak için neler yapabileceğiniz ile ilgili videoları izlemek için buraya tıklayın.
 

Özel popülasyonlar üzerinde tıbbi araştırma yürütmenin önemi

Özel popülasyonlar üzerinde tıbbi araştırma yürütmenin önemi
conducting medical research

Klinik araştırmalar genellikle 18-64 yaş arası yetişkinler üzerine yürütülür,9 bu nedenle özel popülasyonlara ilişkin güvenlik verileri sınırlıdır. Bu yüzden, özel popülasyonlarda görülebilecek yan etki riski, genellikle mevcut verilere veya benzer ürünlere ilişkin deneyimlere dayanarak tahmin edilir.10

Bununla birlikte, söz konusu özel popülasyonların ihtiyaçları yetişkinlerinkinden farklı olabileceğinden, hastalıkları tedavi etmeye, yönetmeye veya önlemeye ilişkin yeni yollar bulmak için bu gruplar üzerinde de araştırmalar yapılması önemlidir.10
 

İlaç şirketleri, özel popülasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için tıbbi araştırmaları nasıl kullanıyor?

İlaç şirketleri, özel popülasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için tıbbi araştırmaları nasıl kullanıyor?
the needs of special populations

İlaç şirketleri, yeni tedavi formülleri bulmak için yenilikler yapıyor ve özel popülasyonlar için kapsamlı eğitim materyalleri sağlıyor, böylece tıbbi gelişmelerden de faydalanabiliyorlar.

Bu araştırmanın çocuklar için yenilikler sunmaya nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

infographic medicines for children tk

Yeni ilaç formülasyonları geliştirmek


İlaç endüstrisi, minimal risk ile uygulanabilmelerini sağlamak için sıvı şuruplar veya dağılabilir tabletler gibi mevcut tedavilerin yeni formülasyonları dahil olmak üzere hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi tıbbi ürünlere yatırım yapmaktadır.

Örneğin, oral çözümler daha az korkutucu olduğundan ve genellikle çocuklara ve bakıcılara uygun talimatlar, dozlama cihazları ve şırıngalarla birlikte geldiğinden, ilaç şirketleri, çocuklar için sıvı parasetamol bazlı ürünler geliştirmiştir.

Hastaları desteklemek için bilgilendirici materyaller sağlamak

İlaç şirketlerinin özel popülasyonları destekleyebilmesinin bir başka yolu da hastalık veya ilaç hakkında bilgilendirici materyaller sağlamaktır.

Örneğin, bazı hastalar, özellikle de yaşlı popülasyonlar; yaşları, nörolojik veya fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle tabletleri yutmakta zorluk çekebilir.11 İlaç şirketleri, ilaçlarını almayı kolaylaştıracak teknikler sunan bilgi materyalleri sağlayarak bu hastalara yardımcı olabilir.

Bayer tarafından hazırlanan ve yutma ile ilgili zorlukların üstesinden nasıl gelineceğine dair ipuçlarını, püf noktalarını ve teknikleri paylaşan eğitici videoyu izlemek için buraya tıklayın.

Diğer bir örnek ise, günümüzde çocukların ve ergenlerin, sağlıklarıyla ilgili kararlara her zamankinden daha fazla dahil olmaları ve ilaçlarını yetişkinlerden minimum destekle alabilmek istemeleridir.

Bu nedenle bilgi materyalinin çocukların yaşlarına uygun olması ve ilaçların okul ve sporu nasıl etkileyeceğini, gıda ve diğer maddelerle nasıl etkileşime girebileceğini, ilaçları arkadaşlarla paylaşmanın risklerini ve bunların yanı sıra ilaçların doğru saklanması ve uygulanması konusunda çocuklara yönelik tavsiyeleri açıkça belirtmesi önemlidir.

Bunun bir örneği, Bayer'in hastaların hastalıkları ve tedavilerinin nasıl yönetilebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için hemofili üzerine bilgilendirici videolar hazırlamasıdır.

Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

İlaç endüstrisi, özel popülasyonlar üzerinde klinik araştırmalar yürüterek, yeni ilaç formülasyonlarını lisanslayarak ve tedavilerini yönetmelerine yardımcı olacak bilgi materyalleri geliştirerek, bu özel popülasyonların; bakımları, sağlıkları ve yeniliklere erişimleri konusunda daha güçlü hissetmelerine yardımcı olabilir.

2020


Yan etkiler hakkında açık ve dürüst bir şekilde diyalog kurmanın önemi

Yan etkileri doktorlarıyla konuşan hastaların ilaçlarını erken bırakma olasılığı daha düşüktür.12 Bununla birlikte, yan etki bilgilerini, muayenehanenin dışında da hastalara iletmenin yolları vardır. Bu bilgileri daha erişilebilir, ilgi çekici ve bilgilendirici hale getiren yenilikler, hastaların sağlık hizmeti sağlayıcıları ile kurdukları diyalogların daha kapsamlı olmasını sağlayabilir.

Hastalar için ve hastalarla birlikte geliştirilen bir dizi video, kanser tedavileriyle ilişkili yaygın yan etkilerin hastanın kendini idare etmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu videolar, hastaların, yaşayabilecekleri yan etkiler hakkında doktorlarıyla açık ve dürüst bir şekilde diyalog kurmalarını sağlamayı amaçlarken, bununla nasıl başa çıkılacağına dair basit ipuçları ve tavsiyeler de verir.

Aşağıdaki video yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

PSD 2020 videos

 

Videoları izlemek için buraya tıklayın.

İlaçların yan etkileri ve etkileri hakkında hastalar ve sağlık profesyonelleri arasında kurulan geniş kapsamlı diyaloglar; hastaya, ailesine, sağlık sistemlerine ve ilaç üretmeye çalışan bizlere büyük fayda sağlar. Bayer Farmakovijilans, kendini, ürünlerimizin iyi tolere edilen ve uygun kullanımı konusunda hastaları desteklemeye ve güçlendirmeye adamıştır.

2019


three curious cases

Yan etkileri bildirmenin önemi

Hasta güvenliği Bayer'in temel değerlerinden biri olduğundan, hastaların ve bakıcıların olası yan etkileri bildirmelerini sağlamak çok önemlidir.

Aldıkları ilaçların özellikle yaşam kaliteleri üzerindeki etkileri, en iyi şekilde, doğrudan hastalardan öğrenilebilir. Hastalar yan etkileri bildirerek, bir ilacın güvenlik profili hakkında genel bilgilere katkıda bulunabilir ve ilaç şirketlerinin harekete geçmesini ve gelecekte geliştirmeler yapmasını sağlayabilir. Geri bildirimler ayrıca ilaç şirketlerinin hasta deneyimlerinden ders almalarına ve ilaçlarını uygun ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için onlara rehberlik etmelerine olanak tanır. Yan etkilerle ilgili bu geri bildirimler, yeni endikasyonlar için ilaç keşfini kolaylaştıran, güvenli ve etkili kullanım yoluyla pazar izinlerini koruyan ve nihayetinde hastaların, tedavilerinden yararlanmaya devam etmelerini sağlayan paha biçilmez veriler sağlar.

Bayer, “The Sonifex Mystery: Three Curious Cases” (Sonifex Gizemi: Üç İlginç Vaka) adında, yan etkilerin neden ve ne zaman bildirilmesi gerektiği konusunda kişileri eğitmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlayan çevrimiçi bir oyun geliştirdi. Bu oyunda oyuncular, hastaları etkileyen bir dizi ilginç vakanın içinden geçtikleri Roseville Huzurevi'nin hayali dünyasına girerler. Bir dizi soruya en uygun yanıtları seçerek gizemleri çözerler ve Roseville Huzurevi sakinlerini korurlar.

Oyun artık mevcut değil.


Kaynaklar

Kaynaklar

 1. WHO. World Patient Safety Day 2021. Şu adresten ulaşılabilir: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2021. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 2. FDA. The FDA’s Drug Review Process: Ensuring Drugs are Safe and Effective. Şu adresten ulaşılabilir:: https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/fdas-drug-review-process-ensuring-drugs-are-safe-and-effective. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 3. NICE. Adverse Reactions to Drugs – Yellow Card Scheme. Şu adresten ulaşılabilir: https://bnf.nice.org.uk/guidance/adverse-reactions-to-drugs.html. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 4. EMA. COVID-19 Vaccines: Studies for Approval. Şu adresten ulaşılabilir: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-studies-approval#what-types-of-studies-are-needed-to-approve-a-covid-19-vaccine?-section. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 5. Helfand BKI, Webb M, Gartaganis SL, Fuller L, Kwoon C, Inouye SK. (2020). The Exclusion of Older Persons From Vaccine and Treatment Trials for Coronavirus Disease 2019—Missing the Target. JAMA Int Med. 180(11):1546-8.
 6. OECD. OECD Policy Response to Coronavirus (COVID-19): Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of governments. Şu adresten ulaşılabilir: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 7. WIRED. Vaccines are Here. We Have to Talk About Side Effects. Şu adresten ulaşılabilir: https://www.wired.com/story/vaccines-are-here-we-have-to-talk-about-side-effects/. Son erişim tarihi: Ağustos 2021.
 8. Wolff K, Larsen S, Ogaard T. (2019). How to define and measure risk perceptions. Ann Tour Res. 79.
 9. Shenoy P, Harugeri A. (2015). Elderly patients’ participation in clinical trials. Perspect Clin Res. 6(4):184-9.
 10. Grimsrud KN, Sherwin CMT, Constance JE, Tak C, Zuppa AF, Spigarelli MG, Mihalopoulous NL. (2015). Special population considerations and regulatory affairs for clinical research. Clin Res Regul Aff. 32(2):47-56.
 11. Thiyagalingam S, Kulinski AE, Thorsteinsdottir B, Shindelar KL, Takahashi PY. (2021). Dysphagia in Older Adults.
 12. Bull SA, Hu XH, Hunkeler EM, et al. (2002). Discontinuation of use and switching of antidepressants: influence of patient-physician communication. JAMA. 288(11):1403-9.

 

PP-OTH-ALL-0055-1