Cập nhật từ Bayer Việt Nam

Là công ty hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm qua, Bayer luôn tuân thủ các quy định và luật lệ của nước sở tại cũng như tôn trọng nhân viên, khách hàng của mình và cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động. Liên quan đến bài viết trên trang báo trực tuyến Công lý và Xã hội ngày 8 tháng 5 năm 2020, Bayer Việt Nam rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra từ một hình ảnh trong tài liệu nội bộ đã tạo nên sự chú ý của nhân viên và dư luận. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ được chia sẻ giới hạn đến một nhóm nhỏ nhân viên trong công ty nhằm giới thiệu các ví dụ điển hình trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng y khoa trong khu vực Châu Á. Ngay lập tức sau đó tài liệu đã được thu hồi và chúng tôi đã tiến hành các bước cần thiết để tránh việc chuyển tiếp thông tin.