Bayer tervitab USA Keskkonnakaitseagentuuri jätkuvat kinnitust, et glüfosaati on ohutu kasutada, see ei ole kantserogeenn

  • „Keskkonnakaitseagentuuri otsus on vastavuses juhtivate rahvusvaheliste tervishoiuasutuste pikaajaliste hinnangutega,“ ütles Bayeri juhatuse liige Liam Condon.
  • Glüfosaadi ohutust toetab ka USA justiitsministeeriumi ametlik toetusavaldus Hardemani kohtuasjas.

Monheim/Whippany, N.J., 31. jaanuar 2020 – Bayer ütles täna, et USA Keskkonnakaitseagentuuri registreerimisläbivaatuse vaheotsuses on põhinedes agentuuri 10-aastasel eksperthinnangul jõutud glüfosaadi ohutuses soosivale järeldusele. Vaheotsuses kinnitatakse veel kord, et ulatuslik teadusmaterjal toetab jätkuvalt glüfosaati sisaldavate herbitsiidide ohutust ja et see toimeaine ei ole kantserogeenne. Registreerimisläbivaatuse vaheotsuses järeldas Keskkonnakaitseagentuur, et „ei tuvastanud glüfosaadiga kokkupuutumisest mingeid ohte inimeste tervisele“.

 

„Keskkonnakaitseagentuuri uusim otsus glüfosaadil põhinevate herbitsiidide kohta täiendab juhtivate rahvusvaheliste tervishoiuasutuste pikaajalist hinnangut, et neid tooteid saab ohutult kasutada ja et glüfosaat pole kantserogeenne,“ ütles Bayer AG juhatuse liige ja põllukultuuriteaduse osakonna juhataja Liam Condon.

 

„Glüfosaadil põhinevad herbitsiidid on üks põhjalikumalt uuritud selletaolisi tooteid. See on peamine põhjus, miks kogu maailmas põllumehed toetuvad jätkuvalt nendele toodetele, mitte ainult tõhusa umbrohutõrje tagamiseks, vaid ka selleks, et minimeerida mehaanilist töötlemist, vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni, säilitada rohkem maad looduslike elupaikade jaoks ja pakkuda piisavalt toitu kasvava elanikkonna vajaduste rahuldamiseks kogu maailmas. Keskkonnakaitseagentuuri ekspertrühma teaduspõhine põhjalik hinnang peegeldab teadusliku ranguse kõrgtaset, mida järgivad seadusandjad ja teadlased kogu maailmas.“

 

Keskkonnakaitseagentuur oli oma seisukohta glüfosaadi suhtes kinnitanud ka selle aasta alguses. Koos USA justiitsministeeriumiga esitas Keskkonnakaitseagentuur USA valitsuse nimel Hardemani apellatsioonkaebuses Roundupi kohtuprotsessis ametliku toetusavalduse. Selles lühikokkuvõttes toetavad mõlemad asutused ettevõtte argumente. 2019. aasta augustis saatis Keskkonnakaitseagentuur kirja glüfosaadi registreerijatele, milles väideti, et seda toimeainet sisaldavatel toodetel olev vähktõvehoiatus oleks „vastuolus agentuuri teadusliku hinnanguga toote võimaliku kantserogeense mõju kohta“ ning see oleks „vale ja eksitav avaldus“.

 

Samuti ütles Keskkonnakaitseagentuur oma registreerimisläbivaatuse vaheotsuseset „kasutas glüfosaadi registreerimisläbivaatusel riskianalüüsi koostamiseks uusimaid teaduspõhimõtteid ja riskihindamise metoodikaid. Keskkonnakaitseagentuur hindas põhjalikult glüfosaadiga kokkupuutest tulenevaid riske inimesele kõigil registreeritud kasutusviisidel ja kokkupuuteviisidel ega tuvastanud mingeid murettekitavaid riske“Samuti kordas Keskkonnakaitseagentuur oma järeldust, et „glüfosaat ei ole tõenäoliselt inimestele kantserogeenne“, mis on antavatest hinnangutest kõige soosivam.

 

Glüfosaadil põhinevad tooted on maailmas enim kasutatud herbitsiidid ja tänane Keskkonnakaitseagentuuri teadaanne on viimane näide kinnitamaks, et glüfosaat pole kantserogeenne. Alates 2015. aasta IARCi hinnangust on glüfosaadil põhinevate toodete ohutust ja seda, et glüfosaat pole kantserogeenne, kinnitanud Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), Euroopa Kemikaalide Agentuur (ECHA), Saksamaa BfR ning Austraalia, Kanada, Korea, Uus-Meremaa ja Jaapani ametiasutused, samuti FAO/WHO pestitsiidijääkide teemaline ühiskohtumine (JMPR).

 

2019. aasta jaanuaris tegi Health Canada järelduse: „Pärast põhjalikku teaduslikku ülevaadet ei olnud võimalik“ glüfosaadi ohutuse alaseid muresid „teaduslikult toetada, kui arvestada kogu asjakohaste andmete kogumit“. Health Canada märkis ka, et ülevaate koostanud 20 teadlast, kes ei olnud osalenud glüfosaadi 2017. aasta ümberhindamises, „ei jätnud ühtegi asjaolu üle vaatamata“ ja „omasid juurdepääsu kogu asjakohasele föderaal- ja regionaalvalitsuste ning rahvusvaheliste reguleerivate asutuste andmetele ja teabele ning avaldatud teaduslikele aruannetele ja mitmete pestitsiiditootjate infole“.

 

Bayeri läbipaistvusele suunatud algatusega seoses on ettevõte võtnud endale kohustuse võimaldada juurdepääs kõigile Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) esitatud põhjalikele glüfosaadi ohutuse ja muudele taimekaitseuuringutele, mida Bayeril on luba oma läbipaistvusplatvormil avaldada. Bayer on endiselt pühendunud pakkuma põllumajandustootjatele suuremat valikut ja teatas eelmisel aastal umbes 5 miljardi euro suurusest investeeringust, et järgmisel kümnendil töötada välja täiendavad meetodid umbrohu vastu võitlemiseks.

 

Keskkonnakaitseagentuuri väljapakutud registreerimisläbivaatuse vaheotsuse vaatamiseks vajuta siia.

 

Täiendava teabe saamiseks Roundupi kohta külastage veebilehte https://www.bayer.com/en/glyphosate-roundup.aspx

 

Bayerist.

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad on tervishoid ja toitumine. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulukust ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud kestliku arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

 

Kontakt:

Carly Scaduto

E-post: carly.scaduto@bayer.com

Telefon: (314) 694-3247

Lisateavet leiate veebilehelt www.bayer.com.

cs                    (2020-0034E)

 

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemuslikkuse ja siin esitatud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad faktoreid, mida käsitletakse Bayeri avalikes aruannetes ja mis on kättesaadavad Bayeri veebilehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mingit vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise eest ega nende vastavuse eest tulevastele sündmustele või arengule.