Bayeri eesrindlik arendus- ja investeerimistegevus veab põllumajanduse valdkonna innovatsiooni ja kestlikkust

  • Bayer esitles varases arendusjärgus olevat uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus võimalus tärkamisjärgse umbrohutõrje tegemiseks

  • Bayer tutvustas geenide muundamise abil saavutatavat läbimurret lühikasvulise maisi aretamises; kaks eelnevat kontseptsiooni jõuavad edasi 3. etappi

  • Kolm põlvkonda sojaubades aretatavaid herbitsiiditaluvuse tunnuseid jõuavad järgmisesse faasi; tegemist on valdkonna kõige jõulisema biotehnoloogilise arendusega soja umbrohutõrjes

  • Suurim põllumajandustööstuse teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht - üle 2,3 miljardi euro aastas

Monheim, Saksamaa (13. veebruar 2020) – Täna esitles Bayeri põllukultuuride teaduse osakond arendusprojektide edusamme ja hiljuti avalikustatud teadusuuringute tulemusi.

 

2019. aastal arendas Bayer välja enam kui 55 võtmetähtsusega projekti ja preparaati ning pakkus üle maailma põllumeestele enam kui 450 sorti ja hübriidi äsja müügile toodud maisi, sojaube ja köögivilju. Ettevõte investeeris aastas agronoomia teadus- ja arendustegevusse 2,3 miljard eurot, mida on lähimatest konkurentidest pea kaks korda rohkem. Lisaks paistis Bayer silma valdkonna kõige tootlikuma arendustegevusega, mille eeldatav maksimaalne müügiväärtus küündib kuni 30 miljardi euroni. Bayer muudab oma teadus- ja arendustegevuse investeeringud järjepidevalt uuenduslikeks toodeteks, mis aitavad nii põllumajandustootjatel, tarbijatel kui ka kogu planeedil ületada erinevaid raskuseid.

 

„Soovime Bayeris aidata mõningatele maailma keerulisematele väljakutsetele lahendusi leida. Põllumajanduses tähendab see, et aitame maailma toita ilma meie planeeti näljutamata. Igas suuruses põllumajandustootjad vajavad uuendusi mitte ainult piisavalt toitainerikka toidu kasvatamiseks, vaid ka selle tegemiseks kestlikul ja meie planeedi piire austaval viisill,“ ütles Bayeri juhatuse liige ja põllukultuuride teaduse osakonna president Liam Condon. "Meie töötajad on selle eesmärgi nimel ühinenud ja konkurentsitult parim arendustöö annab selles osas tulemusi."

 

Bayeri juhtpositsioon tuleneb innovatsioonistrateegiast, mis tasakaalustab teadus- ja arendustegevuses nii järkjärgulisi kui ka läbimurdelisi lähenemisviise. Tänu kõrgetasemelistele eriteadmistele seemnete ja nende omaduste, põllukultuuride kaitse ja digitaalse põllumajanduse valdkondades, investeerib Bayer hästi toimivate toodete parendamisse ning sellest saavad kliendid juba täna kasu. Samaaegselt kujundab ettevõte välja ka uusi viljelusviise.

 

„Muudame teadus- ja arendustegevust põllumajandustootjate jaoks lahendusteks, mis suurendavad tootlikkust, loovad uut väärtust ja vähendavad saagi tootmiseks vajalike sisendite kasutamist,“ ütles põllukultuuride teaduse osakonna teadus- ja arendustegevuse juht Bob Reiter. "Tänu meie juhtivatele positsioonidele erinevatel tehnoloogiaplatvormidel on Bayeril kõige paremad eeldused lahenduste leidmiseks, kombineerimiseks ja kohandamiseks. Vastame rahuldamata vajadustele ja kujundame välja uusi põllumajanduslikke viljelusvõimalusi - see on võit põllumeestele, tarbijatele ja meie planeedile."

 

Uued edusammud

Bayer esitles uut herbitsiidimolekuli, mis on 30 aasta jooksul esimene uus toimeviis tärkamisjärgseks umbrohutõrjeks. Mitmed umbrohutõrje toimeviisid on olulised herbitsiidiresistentsuse haldamiseks ja selliste praktikate võimaldamiseks, mis aitavad kasvuhoonegaase sekvesteerida (näiteks maaharimiseta põllumajandus).

 

Kuigi herbitsiidide uute toimeviiside avastamine on olnud tööstusharule väljakutseks, on Bayeri jätkuvad investeeringud, juhtiv terviklik keemiliste ühendite andmebaas ja kõrgetasemelised sõelumisvõimalused võimaldanud läbimurde.

 

Lisaks teatas Bayer varases arengujärgus teise faasi molekulist, mis senise uurimistöö põhjal on tõestanud peamiste resistentsete kõrreliste tõhusat ohjamist. See edusamm kinnitab Bayeri pikaaegset pühendumist järgmisel kümnendil investeerida umbrohutõrje täiendavatesse meetoditesse ligikaudu viis miljardit eurot. Selle molekuli avastamist täiendab vastava herbitsiiditaluvust edastava biotehnoloogilise tunnuse tuvastamise ja arendamise uurimisjärgus olev programm, mille esialgsed lähenemisviisid on hindamisel.

 

Bayeri lühikasvuline mais annab keskkonnaalases jätkusuutlikkuses eelised põllukultuuride majandamise paindlikkuses toimuvate muutuste eest. Selline mais on tänasest hübriid põllumaisist lühem ning tänu sellele on põllumajandustootjatel hooajal põllukultuurile parem juurdepääs sisendite (näiteks lämmastiku) täpseks kasutamiseks, mida saab teha just siis, kui taim neid kõige rohkem vajab.

 

Mõnda lühikasvulise maisi hübriidi saab külvata tihedamalt, mis võimaldab samal pindalal kasvatada rohkem taimi ja vähendada potentsiaalselt kasutuses oleva maapinna ja vajamineva vee hulka. Lühem kasv parandab ka taime seisukindlust, ning tugevdab varte vastupidavust murdumisele ja lamandumisele. See aitab vähendada keerukatest keskkonnatingimustest tingitud saagi kadu. Nii aretus- kui ka biotehnoloogiline lähenemisviis lühikasvulise maisi loomiseks liigub edasi kolmandasse faasi. Täiendavalt on Bayeril lühikasvulise maisi jaoks avastusfaasis projekt, mille puhul on kontseptsiooni tõestus saavutatud geeni muundamise abil.

 

Tehes oma klassi parimaid tooteid paremaks

USA-s on kevadel turule toomise faasi jõudmas sojaubadele mõeldud uue põlvkonna umbrohutõrje XtendFlex, millele praegu oodatakse seaduslikku kinnitust. Toode põhineb sojaubadele mõeldud vahendil Roundup Ready 2 Xtend, kuid lisab vastupidavust teise herbitsiidi, glüfosinaadi suhtes. Lisaks XtendFlexile arendas Bayer nii neljanda kui ka viienda põlvkonna soja herbitsiiditaluvuse tunnused ning 2030. aastaks loodetakse turule tuua kuuele herbitsiidiklassile vastupidavusega tunnusega, olles sellega tööstusharus juhtival positsioonil.

 

Teadus- ja arendustegevus põllumeestele kohandatud lahendusteks

Põllumajandustootmises ei sobi kõigile sama ning iga tootekombinatsioon peab olema kohandatud vastama iga kliendi põllu vajadustele. Nende vajaduste mõistmist süvendavad digitaalsed tööriistad, mis kiirendavad Bayeri suutlikust aidata põllumajandustootjatel individuaalsete väljakutsetega toime tulla.

 

Tööstusharu juhtiv digitaalse põllumajanduse platvorm Climate FieldView on nüüd saadaval enam kui 20 riigis. Selle laiahaardeline tööriistakomplekt aitab põllupidajatel teha andmepõhiseid otsuseid tootlikkuse suurendamiseks. Tänu tunnetatavale kasule, mida paltvorm põllumeestele pakub, on selle kasutamine üle maailma kiiresti kasvanud. Tänaseks on põllumehed FieldView platvormiga ühendanud oma põllumajandusettevõtete andmed enam kui 95 miljonil aakril ja see muudab ettevõtte antud andmeühenduse valdkonna liidriks.

 

Seed Advisor on esimene omataoline platvorm, mis pakub tööstusharu suurima patenteeritud seemnegeneetika raamatukogu piirkondlike seemnetulemuste andmete põhjal ennustusmudelit, mis aitab iga põllumehe jaoks ennustada kõige paremini toimivaid hübriide. Aastatel 2017-2019 tehtud jõudluskontrolli põldkatsed näitasid järjepidevalt 6-9 vakka aakri kohta suuremat saaki. Kommertskasvatusele eelnevalt on 2021. aastaks plaanitud laieneda veel kolme USA osariiki ning see suurendab märkimisväärselt maisi all oleva põllumaa suurust.

 

Lõuna-Ameerikas aitab saagi potentsiaali suurendada lahendus Advanced Seed Prescriptions, mis ajaloolisi põlluandmeid või põllu tervise fotosid ja Bayeri ettevõttesiseste põldkatsete tulemusi kasutades pakub soovitusi maisi külvamiseks. Viimaste uuringute järgi on Brasiilias ja Argentiinas kasvanud keskmine saagikus 3,2 vakka aakri kohta.

 

Bayer on valdkonnas eelise saavutanud tänu keerukatele aretustehnikatele, andmeteadusele ja maailma suurima iduplasma andmebaasi andmetel tuginevatele digitaalse analüüsi platvormidele. Masinõppe ja tehisintellekti uudsed rakendused parandavad jätkuvalt ulatust ja kiirust, millega ettevõte jõuab iga tootja vajaduste rahuldamiseks parimate toodeteni. Parimate võimalike toodete selekteerimine juba arendustöö varasemates etappides võimaldab ulatuslikumaid välikatsetusi erinevates tingimustes ja koguda tootearenduse käigus väärtuslikumat teavet. Need andmed kinnitavad igal aastal põllumajandustootjatele tarnitavate uute hübriidide ja sortide edukust.  See tähendab, et kuuest maailma peamisest maisipiirkonnast on Bayeril juhtiv positsiooni viies ning USA-s on Bayeril konkurentide ees 7-10 vaka suurune saagikuse eelis.

 

Investeeringud uuendustesse on panustamine järgmise põlvkonna jaoks

Bayeri innovatsioon keskendub iga aakri toodangu suurendamisele, põllumajanduse keskkonnamõju vähendamisele ja andmete abil teadlikumate otsuste võimaldamisele. Ettevõtte pühendumus jätkusuutlikkusele hõlmab ka uuenduste kättesaadavaks tegemist igas suuruses põllumajandustootjatele üle maailma.

 

2021. aastal loodetakse turule viia puuvillakahjurite ja ripslaste tõrjeks Bayeri ThryvOn tehnoloogia, mis ootab hetkel seadusandlikku kinnitust. ThryvOn tehnoloogia pakub põllumajandustootjatele lisaväärtust toetades taimede tervislikku kasvu ja aidates kaitsta saagipotentsiaali kahjurite eest, mida polnud seni võimalik biotehnoloogilise tunnuse kaudu kontrollida.

 

Putukatõrje valdkonnas tehtavad edusammud vähendavad insektitsiidide kasutamist lehtedel ja parandavad tootlikkust aakri kohta. Tänu Bayeri aastakümnete pikkusele pühendumusele ettevõtte portfelli arendamisel, kuuluvad tänapäevaste põllukultuuride kaitselahenduste hulka ohutumad ja tõhusamad keemiatooted, mille puhul on täiustatud koostised, kehtivad rangemad ohutusstandardid ja millel on suurem tõhusus.

 

Näitena võib tuua ibloni tehnoloogia, mis on innovaatiline uus fungitsiid teraviljadele. Ibloniga töödeldud nisu ületas turustandardeid keskmiselt 2,2 protsenti suurema saagikusega. See võimaldab põllumajandustootjatel olla tõhusamad ja jätkusuutlikumad oma ettevõtte kõikidel tasanditel.

 

Bayerist

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad on tervishoid ja toitumine. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulukust ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud kestliku arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

 

Kontakt:

CHARLA LORD, Tel. +1 314-694-2993

Email: charla.lord@bayer.com

Rohkem informatsiooni www.bayer.com.

 

Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, määramatus ja muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevikutulemuste, finantsolukorra, arengu või saavutuste ning siin esitatud hinnangute vahel. Kõnealuseid tegureid on kirjeldatud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale vastutust tulevikku suunatud avalduste uuendamise või nende kohandamise eest tulevikusündmustele või -arengutele.