Bayeri strateegiliselt ja operatiivselt edukas aast

 • Kontserni valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeeritud käive kasvas 3,5% 43,545 miljardi euroni

 • EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 28,3% 11,503 miljardi euroni

 • Põhitegevuse kasum aktsia kohta suurenes 14,3%, 6,40 euroni

 • Netotulu suurenes 141,4% 4,091 miljardi euroni, millest 1,737 miljardit eurot tuleneb Currenta osaluse müügist

 • Vaba rahavoog ületas ootusi, ulatudes 4,214 miljardi euroni

 • Kavandatav dividend on 2,80 eurot aktsia kohta

 • Crop Science üksusel head tulemused vaatamata keerulisele tegutsemiskeskkonnale, tulud kasvasid märkimisväärselt tänu omandatud ettevõttele

 • Retseptiravimite üksuse tulemused olid julgustavad

 • Käsimüügiravimite müük suurenes, tulud vaatamata võõrandamistele eelmise aasta tasemel

 • Jätkuvaid tooteportfelli-, struktuuri- ja tõhususmeetmeid rakendatakse edukalt

 • Glüfosaadi positiivne ohutusprofiil sai kinnituse - edasikaebamise ja vahendamise menetlus edeneb

 • Väljavaated aastaks 2020: käibe, tulude ja vaba rahavoo suurenemine

 • Püstitatud on ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid

Leverkusen, 27. veebruar 2020 – Bayeri kontsern oli eelmisel aastal strateegiliselt ja operatiivselt edukas. „Vastasime 2019. aastal ootustele ja täitsime oma lubadused kõigis valdkondades,“ ütles juhatuse esimees Werner Baumann neljapäeval Leverkusenis toimunud finantstulemuste esitlemisel. "Saavutasime oma finantseesmärgid vaatamata keerulisele turuolukorrale, seda eriti põllumajandussektoris," sõnas Baumann. Bayer on ka 2020. aasta suhtes optimistlik, ettevõtte eesmärk on käibe, kasumi ja vaba rahavoo suurendamine.

 

„Oleme olnud tulemuslikud ka 2018. aasta lõpus välja kuulutatud portfelli-, tõhusus- ja struktuurimeetmete osas,“ jätkas Baumann. 2019. aastal saavutati kokkulepe Bayeri veterinaarravimite äri loovutamiseks Elancole 7,6 miljardi USA dollari eest, viidi lõpule Currenta kontserni osaluse müük ning loovutati kaubamärgid Dr. Scholl’s ™ ja Coppertone ™. Arvestades juurde omandatud põllumajandusettevõtetest tekkinud sünergiat, andsid tõhusus- ja struktuurimeetmed eelmisel aastal juba umbes 30% 2022. aastaks kavandatud iga-aastasest 2,6 miljardi eurosest kokkuhoiust.


Samuti suurendas ettevõte 2019. aastal märkimisväärselt oma jõupingutusi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja seadis endale ambitsioonikad eesmärgid. "Oleme jätkusuutlikkuse muutnud oma strateegia lahutamatuks osaks, kajastades meie vastutustundlikkust ettevõttena ja ühiskonna suurenenud ootusi selles osas," sõnas Baumann. „Me püüdleme oma jätkusuutlikkuse eesmärkide poole sama jõuliselt kui oma finantseesmärkide poole. Sellega seoses esitame aprillis toimuvale aktsionäride iga-aastasele üldkoosolekule ettepaneku jätkusuutlikkuse valdkonna eesmärkide integreerimiseks juhatuse tasustamissüsteemiga.”


Kontserni käibe ja tulude kasv

Kontserni käive kasvas eelmisel aastal valuuta ja tooteportfelliga korrigeerituna (Fx & portfolio adj.) 3,5%, ulatudes 43,545 miljardi euroni. Aruande põhjal suurenes käive 18,5%. EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 28,3% 11,503 miljardi euroni. Seda vähendas 43 miljoni euro võrra valuutakursside negatiivne mõju.

 

EBIT tõusis 21,3% 4,189 miljardi euroni pärast erakorraliste kulude mahaarvamist netosummas 2,818 miljardit eurot. Erakorralised kulud olid peamiselt seotud käimasoleva restruktureerimisprogrammiga, Monsanto omandamise ja integreerimisega, väärtuse langustega seoses dikamba tootmisrajatisega Crop Science üksuses ja Dr. Scholl’s ™ kaubamärgi võõrandamisega käsimüügiravimite üksuses ning juriidiliste tasudega. Netotulu suurenes 141,4% 4,091 miljardi euroni ja sisaldas Currenta kontserni osaluse müügist saadud tulu (1,637 miljardit eurot). Põhitegevuse kasum aktsia kohta tõusis 14,3% 6,40 euroni.


Bayer AG juhatus ja nõukogu teevad 28. aprillil 2020. aastal toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2019. eelarveaasta eest dividende 2,80 eurot (2018. eelarveaasta: 2,80 eurot) iga aktsia eest, millel on õigus dividendidele. Kokku on dividende õigus saada 982,42 miljonilt (2018: 932,55 miljonit) aktsialt ja selle alusel oleks dividendide väljamakse kokku 2,751 miljardit eurot (2018. eelarveaasta: 2,611 miljardit eurot).


2019. aastal vähenes vaba rahavoog 9,4%, 4,214 miljardi euroni. „Kuid see oli siiski tunduvalt suurem kui algselt eeldatud 3–4 miljardit eurot ja oleme seetõttu väga rahul,” ütles finantsdirektor Wolfgang Nickl. Bayer vähendas oma netofinantsvõlga aastataguse ajaga võrreldes 4,5% 34,068 miljardi euroni.


Crop Science üksus suurendab märkimisväärselt tulusid tänu omandatud ettevõttele

Bayeri Crop Science üksuse käive suurenes peamiselt tänu kasvule Ladina-Ameerika 1,4% (Fx & portfolio adj.) 19,832 miljardi euroni. Samal ajal oli Põhja-Ameerika äri vaatamata üleujutustele ja tugevatele vihmadele Ameerika Ühendriikide Kesk-Läänes eelmise aasta tasemel.

Pro forma – ehk kui käivet esitada nii nagu Monsanto omandamine ja sellega seotud võõrandamised oleksid toimunud juba 1. jaanuaril 2018 – oli Crop Science üksuse käibe langus pärast valuutakursi mõjudega korrigeerimist (Fx adj.) 1,4%. Selle põhjal kasvas näiteks insektitsiidide, fungitsiidide ning maisiseemnete müük. Langus oli peamiselt sojaseemnete müügis, eriti Põhja-Ameerikas, kus äritegevust pidurdas kasvuala vähenemine, tugev konkurents, ilmastikuolud ja kaubanduskonfliktidest tingitud jätkuv ebakindlus.

Crop Science üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid tõusis 80,9% 4,996 miljardi euroni. Tulu suurenemine oli tingitud peamiselt omandatud ettevõtte ja selle integreerimisel tekkinud sünergia realiseerumisest.

Selle aasta 6. veebruari seisuga oli USA kohtutele esitatud ligikaudu 48 600 hagi seoses taimekaitsevahendi glüfosaadiga. Bayer on seisukohal, et kohtuprotsessis esitatud tõendid ega seadusandlus ei toeta esimeses kolmes kohtuasjas tehtud kohtuotsuseid, ning seepärast kaebab need jõuliselt edasi. "USA valitsus avaldas äsja selgesõnalist toetust meie argumentatsiooni põhielementidele," ütles Baumann, viidates 2019. aasta detsembri sellekohasele ametlikule kohtutaotlusele. "Jätkame vajadusel kolme apellatsioonimenetlust kõigi kohtuinstantside kaudu." Samal ajal jätkab Bayer konstruktiivselt kohtu määratud konfidentsiaalsetes vahendusmenetlustes osalemist, et uurida, kas mõistlikel tingimustel on võimalik jõuda kokkuleppele, mis on üles ehitatud viisil, mis viib kohtuvaidlused mõistlikule lõpule.


Retseptiravimite üksuse tugev tulude kasv

Retseptiravimite üksuse käive kasvas 5,6% (Fx & portfolio adj.) 17,962 miljardi euroni. Kasv Hiinas püsis jõuline, samal ajal kui Bayeri suukaudse antikoagulandi ja silmaravimi müügitulu kasvas märkimisväärselt 12,6% (Fx & portfolio adj.). Bayeri antikoagulandi müügist saadud tulu kasvas peamiselt tänu müügimahtude suurenemisele Hiinas, Venemaal ja Euroopas, samas kui silmaravimi müük näitas eriti tugevat arengut Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas, eriti Ühendkuningriigis ja Saksamaal ning Jaapanis. Radioloogiaäri näitas samuti julgustavaid tulemusi.

Bayer saavutas ka märkimisväärse müügikasvu ühe oma vähiravimiga (Fx & portfolio adj: 27,3%) ja pulmonaalse hüpertensiooni ravimiga (Fx & portfolio adj: 14,4%). Kui pulmonaalse hüpertensiooni ravimi müüki suurendas positiivne areng USA-s, siis vähiravimi edu taga oli peamiselt müügimahtude kasv Hiinas. Sclerosis multiplexi ravimi müügi langus jätkus (Fx & portfolio adj: miinus 18,0%) peamiselt tiheda konkurentsi tõttu Ameerika Ühendriikides.

Retseptiravimite üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid kasvas 6,7% 5,975 miljardi euroni. Tulude kasvu tingisid suuremad mahud ja müüdud toodete maksumuse langus. Tulusid seevastu vähendas toodete turuletoomise müügikulude suurenemine ja uued näidustused. Lisaks hõlmasid eelmise aasta tulud positiivset ühekordset mõju - umbes 190 miljonit eurot - seoses arengukoostööst saadud tuludega.


Käsimüügiravimite üksusel kasv kõigis kategooriates

Bayer kasvatas käsimüügiravimite üksuse käivet 2,6% (Fx & portfolio adj.)  5,462 miljardi euroni. Valuutakursi ja tooteportfelliga korrigeerituna kasvas divisjoni käive kõigis kategooriates ja neljast piirkonnast kolmes. Müügi kasv oli kõige tugevam allergia- ja külmetusravimite (Fx & portfolio adj: 5,0 protsenti) ning dermatoloogia (Fx & portfolio adj: 3,8 protsenti) kategooriates.

Käsimüügiravimite (Consumer Health) üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid oli 1,090 miljardit eurot, mis oli võrreldav eelmise aasta tasemega (langus 0,5%). Positiivne panus tuludesse tuli peamiselt ettevõtte kasvust ja käimasolevast tõhususprogrammist, mis viis müügikulude olulise vähenemiseni. Tulusid pidurdas peamiselt loovutatud dermatoloogiliste retseptiravimite äri panuse kadumine.


Väljavaated: Bayeri eesmärk on suurendada käivet, tulusid ja vaba rahavoogu

Bayer eeldab aastaks 2020 jätkuvate tegevuste valuutakursiga korrigeeritud käibe suuruseks umbes 44–45 miljardit eurot. Valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeerituna vastab see umbes 3 – 4%-lisele kasvule. Bayeri eesmärk on tõsta kontserni EBITDA marginaal pärast valuutakursimõjudega korrigeerimist enne erakorralisi kirjeid umbes 28%-ni. On eeldatav, et EBITDA enne erakorralisi kirjeid tõuseb valuutakursimõjudega korrigeerituna 12,3–12,6 miljardi euroni. Kasum aktsia kohta põhitegevusest suureneb valuutakursiga korrigeeritult eeldatavalt 7,00–7,20 euroni, samas kui valuutakursimõjudega korrigeeritult on vaba rahavoog kavandatud umbes 5 miljardit eurot. Prognoos ei sisalda veel koroonaviiruse puhangu võimaliku mõju hinnangut. Lisaks põhineb väljavaade eeldusel, et veterinaarravimite üksus läheb omandajale üle alates 1. juulist 2020 ning et ostuhind laekub vastavalt kokkuleppele sel kuupäeval rahas ja Elanco aktsiates.

Pärast eelmisel aastal toimunud võõrandamisi muutis Bayer äritegevust toetavate funktsioonide kulude jaotust divisjonides, mis mõjutab EBITDA marginaali enne erakorralisi kirjeid. Näiteks Crop Science üksuses oli 2019. aasta marginaal 24,2% võrreldes 23,8%-ga, kui seda antud muutusega korrigeerida. Selle põhjal loodab Bayer pärast valuutakursi mõjudega korrigeerimist marginaali tõusu umbes 26%-ni. Retseptiravimite üksuses oli marginaal korrigeerituna 32,6% võrreldes aruandes esitatud 33,3%-ga ning eeldatavasti jõuab see käesoleval aastal valuutakursiga korrigeerituna umbes 33%-ni. Käsimüügiravimite üksuses ulatus marginaal 2019. aastal 20,0%-ni või korrigeeritult 20,9%-ni ja prognooside kohaselt suureneb see 2020. aastal valuutakursiga korrigeerituna 22–23%-ni.

Märkused toimetajatele:

Samuti on Internetis aadressil www.media.bayer.com  saadaval:

 

// Werner Baumanni ja Wolfgang Nickli pöördumiste ümberkirjutused koos kaasnevate slaididega

 

// Viimased fotod ja pildid uudistekonverentsilt


2019. aasta täielik aastaaruanne on leitav veebilehel aadressil www.annualreport.bayer.com

 

Täiendav materjal veebilehel www.live.bayer.com:

 

Teletoimetajad saavad tasuta alla laadida kõige värskemaid filmimaterjale Bayeri kohta veebiaadressil www.tv-footage.bayer.com

 

Kontakt:

Christian Hartel, tel: +49 214 30-47686

E-post: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, tel: +49 214 30-66048

E-post: tino.andresen@bayer.com

 

Lisainfo www.bayer.com.

 

tia (2020-0037E)

 

Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, määramatus ja muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevikutulemuste, finantsolukorra, arengu või saavutuste ning siin esitatud hinnangute vahel. Kõnealuseid tegureid on kirjeldatud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale vastutust tulevikku suunatud avalduste uuendamise või nende kohandamise eest tulevikusündmustele või -arengutele.