Bayeri taimekaitse divisjon sai Baltimaades uue juhi

  • Taimekaitse (Crop Science) divisjoni juhiks Baltimaades, Poolas, Tšehhis ja Slovakkias sai Antoine Bernet
  • Põllumajanduse kasvav tähtsus Kesk- ja Ida-Euroopas võimaldab esitleda taimekaitse eeliseid kaasaegses põllumajanduses

Varssavi, 7. september 2020 - Alates 1. septembrist 2020 asus Bayeri taimekaitse divisjoni Poolas, Baltimaades, Tšehhis ja Slovakkias juhtima Antoine Bernet, kes varem tegutses samas divisjonis Põhjamaade regiooni kommertsdirektorina ja Bayeri Taani üksuse tegevdirektorina. Bernet juhib Varssavis asuvast Bayeri Poola peakontorist eelnimetatud riikides asuvat umbes  150 inimesest koosnevat meeskonda, kes müüvad nii taimekaitsetooteid (herbitsiidid, insektitsiidid, fungitsiidid) kui ka seemneid.

 

Bayeri põllumajanduse valdkonna (taimekaitse divisjoni) müügitulu suurenes ülemaailmselt 2020. aastal teises kvartalis 3,2% võrra 4,802 miljardi euroni ja moodustas 2020. aastal esimese kuue kuuga kokku 11,636 miljardit eurot.

 

„Põllumajanduse kasvav tähtsus Kesk- ja Ida-Euroopas annab meile ainulaadse võimaluse demonstreerida taimekaitse lahenduste eeliseid kaasaegses põllumajanduses. Lisaks on praeguse COVID-19 pandeemia ajal igapäevaselt nähtav põllumajandustootjate oluline roll toiduahelas, tagades tervete kultuuride tootmise järjepidevuse,” ütles Antoine Bernet.

 

„Kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 2030. aastaks seatud säästva arengu eesmärkidega kavatseb Bayer aktiivselt kaasa aidata nende saavutamisele, keskendudes tugevalt inimeste tervisele ja toidutootmisele. „Tervist kõigile, nälga mitte kellelegi,“ see on meie nägemus Bayeris.”

 

„Taimekaitse divisjonis tuleks panna tugevamat rõhku sellistele teemadele nagu jätkusuutlik põllumajandus, CO2 heitkoguste vähendamine põllumajanduses ja ka bioloogiline mitmekesisus. 2030. aastaks võttis Bayer kohustuse vähendada 30% võrra meie põllumajandussektori klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid kõige suuremate CO2 heitmetega põllukultuurisüsteemide puhul piirkondades, mida me teenindame. See peaks käima käsikäes taimekaitsealaste toodete ohutu ja vastutustundliku kasutamisega, mis on oluline osa sadade miljonite Euroopa inimeste jaoks vajalike toiduainete tõhusast tootmisest,” lisas Bernet.

 

Antoine Bernet alustas oma karjääri Bayeris 2005. aastal Prantsusmaal müügiesindajana, millele järgnesid Prantsusmaal erinevad ametikohad müügi ja turunduse valdkonnas. 2015. aastal siirdus ta Taani ja võttis üle taimekaitse divisjoni Põhjamaade regiooni turundusjuhi rolli. Alates 2019. aastast on ta juhtinud taimekaitse divisjoni Põhjamaade regiooni kommertsdirektorina.

 

Bernet on valitud ka Poola Külvikaitse Ühenduse (PSOR) juhatuse liikmeks.

 

Bayerist

Bayer on rahvusvaheline kontsern, mille põhitegevus on seotud tervishoiu ja põllumajandusega. Kontserni toodete ja teenuste eesmärk on tuua inimestele kasu, aidates leida lahendusi tõsistele väljakutsetele, mis on seotud üha suureneva ja vananeva rahvastikuga. Samal ajal püüdleb kontsern selle poole, et suurendada oma tulu ja luua väärtust uuenduste ja kasvu kaudu. Bayer järgib rangelt säästva arengu põhimõtteid, Bayeri kaubamärk esindab usaldust, kindlust ja kvaliteeti kõikjal maailmas. 2019. aastal andis kontsern tööd umbes 104 000 inimesele ja selle müügitulu ulatus 43,5 miljardi euroni. Kapitalikulud moodustasid 2,9 miljardit eurot, teadus- ja arendustegevuse kulud aga 5,3 miljardit eurot. Vt lisateavet www.bayer.com.

 

Kontakt:

Wojciech Krzywicki
telefon +48 734 181 884
E-post: wojciech.krzywicki@bayer.com

 

Tulevikku suunatud avaldused

See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatuid avaldusi, mis põhinevad praegustel eeldustel ja prognoosidel, mille on teinud Bayeri juhtkond. Mitmesugused teadaolevad ja teadmata riskid, määramatus ja muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi siin toodud hinnangute ning ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, arengu või näitajate vahel. Need tegurid hõlmavad ka teavet Bayeri avalikes aruannetes, mis on avaldatud Bayeri veebilehel www.bayer.com. Ettevõte ei vastuta nende tulevikku vaatavate avalduste ajakohastamise ega vastavusse viimise eest tulevaste sündmuste või arengutega.