Ravimi kõrvaltoimest teatamine

Inimesed võivad reageerida ravimitele erinevalt. See on ka põhjus, miks kõiki ravimi tarvitamisega seotud kõrvaltoimeid ei pruugita avastada kliinilise arendamise ja isegi mitte kõige laiaulatuslikumate kliiniliste uuringute käigus.

 

Patsiendi- ja ravimiohutuse seisukohast on väga olulise tähtsusega võimalikult paljude (ka väga väikese esinemissagedusega) kõrvaltoimete kohta info kogumine erinevatest ülemaailmsetest allikatest.

 

Ülemaailmse ravimifirmana pöörab Bayer ravimiohutusele väga kõrget tähelepanu. Meile on väga tähtis klientide, patsientide ja tervishoiutöötajate poolt edastatud info kõrvaltoimete kohta, sest see võimaldab meil anda Bayeri toodete kohta ajakohastatud ohutusalast infot.

 

Kui soovite anda teada kõrvaltoimest või toote kvaliteediveast, siis palun kontakteeruge oma arsti või apteekriga või Eesti Ravimiametiga.

 

Kõrvaltoimest saab teavitada ka ravimifirma Bayer kaudu täites allpool oleva vormi.