Declaraţie de confidenţialitate pentru Social Media

Prezentul canal YouTube (denumit în continuare „Canal de socializare“) este furnizat de BAYER S.R.L. (denumită în continuare „noi” sau “nostru”).Pentru informații suplimentare privind furnizorul Canalului de socializare, vă rugăm să consultați IMPRINT-ul nostru.

 

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cele ce urmează dorim să vă oferim informații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați Canalul nostru de socializare. Sub rezerva unor indicații diferite în capitolele următoare, baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal rezultă din faptul că o astfel de prelucrare este necesară pentru punerea la dispoziție a funcționalităților Canalului de socializare solicitate de dvs. (Art. 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor).

 

I. Utilizarea canalului nostru de socializare

1. Folosirea funcțiilor de comentarii, mesaje sau de chat

Ne puteți contacta direct prin intermediul funcțiilor de comentarii, mesaje sau chat disponibile pe Canalul nostru de socializare. Informațiile furnizate de dumneavoastră în acest context vor fi procesate exclusiv pentru scopul de a vă răspunde, cu excepția cazului în care alte scopuri sunt indicate în prezenta Declarație de confidențialitate.

2. Informații privind efecte secundare și plângeri legate de calitate

Acest Canal de socializare nu este destinat sau proiectat pentru comunicarea în ceea ce privește efectele secundare nedorite, lipsa efectului terapeutic, erori de medicație, produse de pe piața gri/medicamente falsificate, utilizarea incorectă sau în neconformitate cu eticheta, reclamații privind calitatea sau alte aspecte referitoare la siguranța sau calitatea produselor Bayer. Dacă doriți să raportați efecte secundare sau să depuneți plângeri privind calitatea, vă rugăm să contactați profesionistul în domeniul asistenței medicale (de ex. medicul sau farmacistul), autoritatea locală de sănătate sau să utilizați Website-ul nostru sau una dintre adresele de e-mail din pagina de contact pentru a raporta efecte secundare nedorite.

Dacă totuși ne raportați efecte secundare nedorite sau alte probleme privind siguranța sau calitatea produselor Bayer, suntem obligați, potivit legii,  să ne ocupăm de comunicarea dumneavoastră și este posibil să vă contactăm în scopuri de clarificare. Ulterior, trebuie să notificăm autorităților competente de sănătate problemele raportate de către dumneavoastră În acest context, informațiile dumneavoastră pot fi transmise sub formă pseudonimizată, adică nu vor fi transmise informații care vă pot identifica direct. Putem, de asemenea, să transmitem aceste notificări pseudonimizate grupului nostru de companii și partenerilor noștri de cooperare, în măsura în care aceștia sunt, de asemenea, obligați să notifice autoritățile de sănătate competente respective.

3.  Utilizarea butonului de Like

Oricine interacționează cu butonul de „Like” trimite informații furnizorului de platformă, care, la randul său, ne oferă informații cumulate despre vârsta medie, locul de reședință, sexul, limba și activitatea tuturor utilizatorilor care au folosit butonul de Like în ceea ce privește canalul nostru de socializare. În niciun moment nu primim informații referitoare la persoane individuale. Pentru mai multe detalii privind datele colectate de furnizorul de platformă în acest sens, consultați mai jos (D) Declarația de confidențialitate a furnizorului de platformă.

 

II. Prelucrarea datelor în afara UE / SEE

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, procesate în țări din afara Uniunii Europene („UE”) sau a Spațiului Economic European („SEE”), care în general au un nivel inferior de protecție a datelor comparativ cu cel din țările europene. În astfel de cazuri, ne vom asigura că este furnizat un nivel suficient de protecție a datelor dumneavoastră, de exemplu prin încheierea de acorduri specifice cu partenerii noștri contractuali (copii după aceste acorduri pot fi furnizate la cerere) sau vă vom solicita consimțământul explicit pentru prelucrarea lor.

 

B. Informații privind drepturile dumneavoastră

Următoarele drepturi vă sunt în general asigurate în conformitate cu reglementările aplicabile în materia confidențialității datelor:

  • Dreptul de informare referitor la sau de acces la datele dvs. cu caracter personal stocate de noi;
  • Dreptul de a solicita corecția, ștergerea sau o prelucrare restricționată a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a obiecta la o prelucrare din motive asociate propriului nostru interes legitim, interesului public sau stabilirii profilului, dacă nu putem demonstra că există justificări obligatorii, convingătoare care depășesc interesele, drepturile și libertatea dumneavoastră sau că o astfel de prelucrarea este realizată în scopul susținerii, exercitării sau apărării pretențiilor legale;
  • Dreptul de portabilitate a datelor,
  • Dreptul de depunere a unei plângeri la o autoritate de protecție a datelor sau la o instanță de judecată competentă;
  • Puteți revoca oricând, cu efect pentru viitor, consimțământul dumneavoastră referitor la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să adresați solicitarea persoanei de contact indicate mai jos. (C.).

 

C. Contact

Pentru orice întrebări pe care le aveți cu privire la protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa: data.protection.ro@bayer.com sau să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă:

Bayer SRL

Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
sector 1, 013681 București, România

 

D. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de platformă

Vă rugăm să rețineți că furnizorul platformei acestui Canal de socializare poate, de asemenea, să vă proceseze datele cu caracter personal atunci când vizitați Canalul nostru de socializare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate a furnizorului platformei acestui canal de socializare.

 

E. Modificarea Declarației de confidențialitate

Putem actualiza Declarația noastră de confidențialitate periodic. Actualizările Declarației noastre de confidențialitate vor fi publicate pe canalul nostru de socializare. Orice modificări intră în vigoare la data publicării lor pe canalul nostru de socializare. Prin urmare, vă recomandăm să vizitați periodic canalul nostru de socializare pentru a fi informați în legătură cu posibile actualizări.

 

Ultima actualizare: 15.04.2019