ประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง นี่คือหนึ่งในปณิธานที่บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อคืนกลับสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนโดยรอบ

 

การดำเนินธุรกิจของเรามีส่วนสำคัญต่อการช่วยพัฒนาทางสังคม ในขณะเดียวกัน เราตระหนักถึงเงื่อนไขและกรอบทางสังคมโดยภาพรวม และการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ ไบเออร์ สิ่งสำคัญคือการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา ด้านสุขภาพ ความต้องการทางสังคม และโครงการของชุมชน ซึ่งความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของเรา

โครงการที่สำคัญ

โครงการ “วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” (ปี 2559 – ปัจจุบัน)

ไบเออร์ไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ริเริ่มโครงการ “วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” (Better Science for Better Life) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้จัดทำชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ไบเออร์ยังร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นนักเรียนให้ได้ทดลองวิทยาศาสตร์จริง ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากหนังสือ ชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และยังมีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่คุณครู เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กิจกรรมวิ่ง 120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน 2018 (ปี 2560)

ไบเออร์ไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง 120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน 2018 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ไบเออร์ไทย มีความสัมพันธ์อย่างยาวนานกับชุมชนสาทรด้วยเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานของบริษัท โดยบริเวณพื้นที่สาทร นับเป็นหนึ่งในแหล่งธุรกิจสำคัญของกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ‘การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี’ และรณรงค์ให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดีๆ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่น การวิ่ง

 

พนักงานไบเออร์กว่า 80 คน พร้อมด้วยครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมมินิมาราธอน ทั้งระยะ 3 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

 

กิจกรรมนี้ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์

 

ไบเออร์สนับสนุนโรงเรียนในชุมชนบางปู

ไบเออร์ไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบไบเออร์ โดยให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 

สร้างห้องพยาบาลให้กับโรงเรียน (ปี 2559)

ไบเออร์ไทยมอบห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาสาสมัครจากศูนย์การผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางปูร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนกว่า 100 คน

 

ไบเออร์วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้ม (ปี 2558)

ไบเออร์ไทยจัดกิจกรรม ไบเออร์วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้ม ให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยนำความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยเสริมความรู้ และอาสาสมัครพนักงานไบเออร์ยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

 

โครงการอาสาสมัครไบเออร์ในประเทศไทย (ปี 2560 – ปัจจุบัน)

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม Bayer Care Foundation จัดให้มีโครงการทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่คิดขึ้นโดยอาสาสมัครไบเออร์ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้น ตั้งแต่ปี 2560 ไบเออร์ไทย ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับโครงการที่สำคัญๆ ด้วยการนำแนวคิดเพื่อความยั่งยืนไปเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม

 

ปี 2560 “โครงการสีสันแห่งชีวิต” เป็นความร่วมมือระหว่างไบเออร์ไทย มูลนิธิดวงประทีป วิทยาลัยเพาะช่าง และคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาและนำสีสันมาสู่สนามเด็กเล่นของชุมชนคลองเตย ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนสี เปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต”

 

ปี 2559 “โครงการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่างไบเออร์ไทยและมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อสร้าง “เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกผัก” ณ โรงเรียนวัดรัฐนิยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างด้านโภชนาการและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

 

ไบเออร์มอบสื่อการเรียนการสอน การจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ (ปี 2558)

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ จากคุณปิยะ พิศาลนรเดช ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

 

ไบเออร์สร้างห้องพยาบาลด้วยวัสดุด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง (ปี 2557)

ไบเออร์ไทยร่วมกับบริษัท สแควร์ พาเนล จำกัดสร้างห้องพยาบาลโดยใช้นวัตกรรมทางด้านวัสดุสำหรับตลาดแบบดั้งเดิมและแนวคิดทางด้านธุรกิจแบบองค์รวม เพื่อช่วยชุมชนด้อยโอกาส ห้องพยาบาลแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของไบเออร์ไทยและสแควร์ พาเนลนี้เป็นอาคารที่แยกออกมาจากอาคารโรงเรียนโดยใช้วัสดุโพลียูรีเธนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้า โดยจะช่วยลดเสียงรบกวนและกันความร้อนภายในอาคารจึงทำให้ห้องพยาบาลแห่งนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการใช้งาน

 

ไบเออร์วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้ม (ปี 2556)

บริษัท จัดกิจกรรม ไบเออร์วิทยาศาสตร์ให้น้องยิ้ม เพื่อให้นักเรียนตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรับรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ทางไกลและยากจน โดยมีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำกิจกรรมการทดลอง โดยซุ้มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นจะเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ

 

ไบเออร์ไทยห่วงใยช้าง (ปี 2555-2556)

ไบเออร์ไทยบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์จากแผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่มูลนิธิพระคชบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งการบริจาคครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไบเออร์ห่วงใยช้างไทย” เป็นระยะเวลาสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของช้างที่อยู่ในมูลนิธิฯ

 

หนังสือสำหรับเด็ก “เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้” (ปี 2555-2556)

ไบเออร์ไทยบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก “เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้” จำนวน 35,000 เล่มแก่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อแจกจ่ายให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล หนังสือสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีหนังสือที่สร้างสรรค์ สนุกสนานและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและทำอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นอกจากนี้ไบเออร์ไทยยังร่วมกับโรงเรียนทุ่งมหาเมฆและโรงเรียนพิบูลประชาบาลเพื่อนำหนังสือดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในไทยอีกด้วย

 

โครงการไบเออร์ครูอาสา (ปี 2555)

ไบเออร์ไทยตระหนักเป็นอย่างมากถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ดังนั้นโครงการไบเออร์ครูอาสาจึงได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นครูอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนและเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านวิชาการแก่โรงเรียนรอบข้าง