ประเทศไทย

ข่าว

1 - 8จาก 10 ข่าว
1 - 8จาก 10 ข่าว
ไบเออร์มุ่งให้ความสำคัญกับ “การหล่อเลี้ยงโลกที่หิวโหย” โดยการเชิญชวนผู้นำเยาวชนจากประเทศไทยให้สมัครเข้าร่วมการประชุมสุดยอดยุวชนเกษตร (Youth Ag Summit) ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยชาวนา สู่ชีวิตวิถีใหม่ด้านการเกษตร ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไบเออร์ ไทย รับรางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมอนามัยร่วมกับไบเออร์ไทย รณรงค์สังคมไทยหยุดท้องไม่พร้อม สนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพในวันคุมกำเนิดโลก 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไบเออร์ ไทย ร่วม 5 องค์กร เปิดโครงการ Better Farms, Better Lives เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไบเออร์ไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไบเออร์ไทย ส่งมอบ “บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนฝ่าวิกฤตโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
‘ไบเออร์ไทย' ร่วมบริจาค 2 ล้านบาท มอบให้ 4 โรงพยาบาลร่วมใจฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19