ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์

A group of people standing together.

ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับคนสัตว์และพืชเรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิภภัณฑ์ในด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ

แผนกฟาร์มาซูติคอล

chinese_doctors_with_x_rayแผนกฟาร์มาซูติคอล มุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการตลาดสำหรับ นวัตกรรมยาเฉพาะเจาะจง เพื่อการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ หทัยวิทยา มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยา และจักษุวิทยา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับด้านรังสีวิทยา ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการสร้างภาพเพื่อการวินิจฉัย และสารตัวกลางที่ช่วยในการวินิจฉัยด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย แพทย์ ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล และหน่วยงานกำกับดูแลได้

 

นอกจากนั้น เรายังมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรา สร้างประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย และในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากแพทย์และผู้รับประกันสุขภาพ

 

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์

pharmacist_passing_medicineจากสถานการณ์จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มรวมถึงมีอายุยืนมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นด้านการสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ การที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญทั้งต่อประชาชนนับล้านๆ คน ตลอดจนรัฐบาล ระบบการดูแลสุขภาพ และผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ของเราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาและป้องกันโรค และที่สำคัญช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นในตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

แผนกครอปซายน์

quality_check_in_the_fieldแผนกครอปซายน์ เป็นองค์กรด้านการเกษตรชั้นนำของโลกที่ดำเนนินธุรกิจเกี่ยวกับการอารักขาพืชเมล็ดพันธุ์พืชและการควบคุมแมลงและสัตว์ในสถานที่นอกหนือพื้นที่เกษตรกรรมร สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการอารักขาพืชและเมล็ดพันธุ์พืช นำเสนอเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงและโซลูชันการจัดการศัตรูพืชที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุมสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืน สำหรับกลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่การเกษตรระดับมืออาชีพเช่นการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์รบกวนและสำหรับงานด้านป่าไม้

 

เป้าหมายของครอปซายน์ ในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางการตลาด ท่ามกลางบริษัทที่มีการวิจัยขั้นพื้นฐานโดยวางแผนพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโตโดยให้ผลตอบแทน อย่างยั่งยืน ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

บริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรครอบคลุมการใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในนาข้าวสวนผักและสวนผลไม้

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 • นาติโว®

 • พรีวิเคอร์-เอ็น®

 • ฟลิ้นท์®

 • ลูน่า®เซ้นท์เซชั่น

 • ลูน่า®เอ็กซ์พีเรียนซ์

 • อาลีเอท®

 • อินเวนโต®

 • แอนทราโคล®

 • โปรไฟเลอร์®

 • โฟลิเคอร์® 230 อีดับบลิว

 • โฟลิเคอร์® 430 เอสซี

 • ซันไรซ์®

 • ทิลเลอร์®

 • บาลานซ์®

 • บาลานซ์®เฟล็กซ์

 • รอนสตาร์®

 • วิป®

 • เซ็งคอร์®

 • เลาดิส®

 • เอไลออน®

 • ไรซ์สตาร์®

 • อะแลนโต®

 • เกาโช®

 • เคอร์บิกซ์®

 • เดซิส®

 • เบลท์®เอ็กซ์เพิร์ท

 • โปรวาโด เอ็ก®

 • โปรวาโด®

 • โฟลิเทค®

 • โมเวนโต เอสซี®

 • โมเวนโต®โอดี

 • โอเบรอน®

 • อีเทรล®

กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มธุรกิจ Environmental Science Professional จาก Cinven เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  jennifer.poore@envu.com

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์