Sekretesspolicy

Denna Youtube sociala mediekanal (nedan benämnd Sociala mediekanalen) tillhandahålls av Bayer AB (nedan benämnt "oss" eller "vi").

 

Mer information om leverantören av sociala mediekanalen finns i vår imprint.

 

A. Hantering av personuppgifter

Nedan ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår Sociala mediekanal. Om inte annat anges i följande kapitel, är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla funktionerna för den Sociala mediekanalen som begärts av dig (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

 

I. Användning av vår sociala mediekanal

1. Information om biverkningar och reklamationer

Denna Sociala mediekanal är inte avsedd eller utvecklad för kommunikation om oönskade biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off-label användning, kvalitetsklagomål och/eller andra problem när det gäller Bayers produkters säkerhet eller kvalitet. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet, kontakta din hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare eller apotekspersonal), din lokala hälsovårdsmyndighet. Du kan också vända dig till vår webbplats.

 

Om du trots detta rapporterar oönskade biverkningar till oss eller andra problem angående säkerheten eller kvaliteten på Bayers produkter, kommer vi att vara juridiskt skyldiga att kommunicera med dig och kan behöva ytterligare information. Därefter måste vi meddela behöriga hälsovårdsmyndigheter om de problem som du har rapporterat. Om så är fallet kan din information vidarebefordras i pseudonymiserad form, dvs. vi vidarebefordrar ingen information som kan identifiera dig direkt. Vi kan också behöva vidarebefordra denna pseudonymiserade information till våra koncernföretag och samarbetspartners, i den utsträckning de också är skyldiga att informera sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

 

2. Användning av "Gilla"-knappen

Den som klickar på "Gilla"-knappen skickar information till plattformsleverantören, som i sin tur ger oss aggregerad information om genomsnittsålder, bostadsort, kön, språk och aktivitet för alla användare som använde "Gilla"-knappen i vår Sociala mediekanal. Vi får aldrig någon information om enskilda personer. Mer information om den information som plattformsleverantören samlar in i detta avseende finns nedan i plattformsleverantörens sekretesspolicy (D).

 

II. Verktyg för sociala medier

Vi använder ett verktyg för sociala medier för att administrera vårt konto och hantera innehållet vi delar på vår Sociala mediekanal samt våra besökares intresse för oss (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen). För detta ändamål överförs och lagras alla dina aktiviteter (t.ex. kommentarer, gillningar, inlägg, meddelanden) i vårt verktyg för sociala medier.

 

Det här verktyget gör att vi kan analysera det övergripande intresset hos våra besökare för vår Sociala mediekanal för att t.ex.

 

  • fastställa mest aktiva besökare;

  • utvärdera uppfattningar via automatiserad och manuell poängräkning;

  • identifiera och profilera varumärkesförespråkare och viktiga influencers;

  • filtrera meddelanden för att identifiera och ta bort spam.

 

Vi lagrar den här informationen så länge du fortsätter att visa intresse för oss på en regelbunden basis. Vi tar bort den här informationen om du inte har visat intresse för oss i mer än 2 år.

 

B. Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 

  • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.

  • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.

  • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.

  • Rätt till dataportabilitet.

  • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

  • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.

 

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (à C.).

 

C.  Kontakt

Om du har frågor när det gäller dataskydd kan du skicka oss ett privat meddelande via meddelandefunktionen på vår Sociala mediekanal eller kontakta vårt företags uppgiftsskyddsrådgivare på följande adress:

 

Data Privacy Manager

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna 

 

D. Plattformleverantörens behandling av personuppgifter

Vänligen observera att plattformsleverantören av denna Sociala mediekanal också behandlar dina personuppgifter när du besöker vår Sociala mediekanal. Mer information finns i plattformsleverantörens sekretesspolicy.

 

E. Ändring av denna Sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Uppdateringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på vår Sociala mediekanal. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på vår Sociala mediekanal. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker den Sociala mediekanalen för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-15