Sweden

Vårt bidrag till hållbarhet

För Bayer betyder hållbarhet att vi formar en bättre framtid. Hållbarhet är integrerat i vår verksamhetsstrategi och är en del i vårt dagliga arbete.

UN Sustainable

Bayer möjliggör ett bättre liv för fler människor

Minst hälften av världens befolkning saknar idag tillgång till grundläggande hälsovård och 800 miljoner människor i världen lider av hunger. I linje med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 strävar Bayer efter att förbättra människors hälsa och säkerställa tillgång till livsmedel för en växande befolkning. 

Framsteg uppnås genom partnerskap. Bayer arbetar aktivt med icke-statliga organisationer, regeringar och andra offentliga och privata organisationer såsom Bill and Melinda Gates Foundation, Access Accelerated, Antimicrobial Resistance Action Fund , UN Global Compact och Responsible Care™. Vi bidrar även till bland annat World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) för att utöka påverkan och hållbar utveckling. Bayer vill bredda och fördjupa ytterligare partnerskap med likasinnade organisationer för att fullfölja vår vision ”Health for all, Hunger for none”.