ข่าวประชาสัมพันธ์

ไบเออร์ไทย ส่งมอบ “บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนฝ่าวิกฤตโควิด-19

Bepanthen (1).png

 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19  ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงขอส่งความห่วงใยและมอบผลิตภัณฑ์ บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” (Bepanthen Sensiderm) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผิวที่เกิดการระคายเคืองจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เป็นระยะเวลานาน และผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือต่างๆ บ่อยครั้ง

 

(กลาง) นาย โจว ฝาน ผู้จัดการทั่วไป แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “เรามีความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทาย ยากลำบาก และไม่ได้รับความสะดวก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จึงขอเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม ให้นำไปใช้การดูแลและบรรเทาผิวที่มีปัญหาจาก จากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เป็นระยะเวลานาน และผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือต่างๆ บ่อยครั้ง ในช่วงเวลานี้”

 

sd

 

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ “บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” (Bepanthen Sensiderm)

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

นรานาฏ พวงกนก ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
โทร 02-2327027
อีเมล naranart.phugnkanok@bayer.com

 

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์ เป็นบริษัทไลฟ์ซายน์ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั่วโลก โดยมีความเชี่ยวชาญหลักในด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯได้รับการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน ไบเออร์ยังสร้างค่านิยมจากนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และศักยภาพในการทำกำไร โดยกลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีบทบาทในฐานะพลเมือง บรรษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ในปี 2562 ไบเออร์มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 104,000 คนทั่วโลก และมียอดขาย 43.5 พันล้านยูโร โดยมีรายจ่ายด้านต้นทุน 2.6 พันล้านยูโร และด้านการวิจัยและพัฒนา 5.3 พันล้านยูโร ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.bayer.com

 

L.TH.MKT.04.2020.1808