ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ไบเออร์ไทย' ร่วมบริจาค 2 ล้านบาท มอบให้ 4 โรงพยาบาลร่วมใจฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

as

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และถือโอกาสขอบคุณและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก เพื่อส่วนรวมให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยดี

 

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมใจฝ่าวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง  ได้แก่ 1.โรงพยาบาลรามาธิบดี  2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 3.โรงพยาบาลศิริราช  และ 4.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

โดยนายริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไป แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบงินสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ศิริราชมูลนิธิ โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบ

 

มูลนิธิรามาธิบดี

as

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

as

 

ศิริราชมูลนิธิ

as

 

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

as

 

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการพทย์ทุกภาคส่วนในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และ ในนามของผู้บริหารและพนักงาน ขอร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละ ในการป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เราเชื่อมั่นว่าน้ำใจของคนไทยไม่เคยทิ้งทอดกัน แสดงให้เห็นถึงความหวังที่จะฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

นรานาฏ พวงกนก ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
โทร 02-2327027
อีเมล naranart.phugnkanok@bayer.com

 

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์ เป็นบริษัทไลฟ์ซายน์ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั่วโลก โดยมีความเชี่ยวชาญหลักในด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯได้รับการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน ไบเออร์ยังสร้างค่านิยมจากนวัตกรรม ความเจริญเติบโต และศักยภาพในการทำกำไร โดยกลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีบทบาทในฐานะพลเมือง บรรษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ในปี 2562 ไบเออร์มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 104,000 คนทั่วโลก และมียอดขาย 43.5 พันล้านยูโร โดยมีรายจ่ายด้านต้นทุน 2.6 พันล้านยูโร และด้านการวิจัยและพัฒนา 5.3 พันล้านยูโร ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.bayer.com