ข่าวประชาสัมพันธ์

ไบเออร์ไทย มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

Bayer#2_resize

 

สมุทรปราการ - จิระวัฒน์ เจ๊ะเต๊ะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์การผลิตบางปู บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับ ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Bayer#6_resize

 

ติดต่อ:

มาลี แจ้งอรุณ  
โทร 0 2232 7017  
อีเมล์ malee.jaeng-arun@bayer.com
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ at www.bayer.com

 

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

รายงานฉบับนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วน ที่เป็นการประมาณการ หรือการคาดการณ์จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันที่จัดทำโดยผู้บริหาร ไบเออร์ กรุ๊ป หรือกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตลอดจนความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง การคาดการณ์ในรายงานฉบับนี้ กับผลการประกอบการ, สภาวะการณ์ทางการเงิน, พัฒนาการ หรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต โดยปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ในรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณาชนของ ไบเออร์ ซึ่งสามารถอ่านได้จากเวบไซต์ของ ไบเออร์ที่ www.bayer.com บริษัทไม่สามารถรับประกันความรับผิดชอบใดๆก็ตาม ในการที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ให้มีความทันสมัย หรือให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือพัฒนาการณ์ในอนาคตอยู่อย่างสม่ำเสมอ