Корпоративна політика етичного ведення бізнесу

Байєр прагне до успіху на конкурентній арені, активно реалізуючи передові ідеї, забезпечуючи найвищу якість продукції та демонструючи надійність і чесність. Усе це досягається з дотриманням діючих у компанії правил законослухняної та відповідальної поведінки. В основі такого підходу лежить корпоративна політика Compliance, якою описані ключові принципи, що відіграють найважливішу роль у практичній діяльності.

tag_cloud_compliance_en_zoomed

Принципи 

Байєр поважає чинне законодавство, включаючи міжнародні закони, і вимагає того ж від своїх співробітників і партнерів по бізнесу. У корпоративній політиці описані принципи, які мають величезне значення на практиці.

 

Реалізація

1. Чесна конкуренція

Компанія Байєр неухильно дотримується принципу чесної конкуренції і, зокрема, антитрастового законодавства.

2. Чесність у веденні бізнесу

Корупція — це те, чого не потерпить Байєр.

3. Принципи сталого розвитку

Bayer усвідомлює свою відповідальність і обов'язок захищати здоров'я і безпеку людей, а також навколишнє середовище.

4. Дотримання законів міжнародної торгівлі

Компанія усвідомлює необхідність дотримання всіх законів міжнародної торгівлі, що діють на національному і глобальному рівнях.

5. Забезпечення рівних можливостей при торгівлі цінними паперами

Всі співробітники компанії зобов'язані дотримуватись конфіденційності корпоративної інформації, яка може вплинути на вартість акцій компанії.

6. Грамотне ведення документації та прозора фінансова звітність

Внутрішня система контролю забезпечує грамотне ведення документації. Щоб забезпечити повне і точне документування всіх необхідних для цілей бухгалтерського обліку відомостей про транзакції, введені певні методи контролю.

7. Справедливі умови роботи, що демонструють повагу до персоналу

Компанія Bayer очікує від своїх співробітників привітного, справедливого, об'єктивного та шанобливого ставлення до колег і третіх осіб. Дискримінація є неприйнятною для Bayer.

8. Захист власних прав на інтелектуальну власність і повага аналогічних прав інших

Категорично забороняється розголошувати третім особам або робити загальнодоступною конфіденційну корпоративну інформацію. З тією ж повагою необхідно ставитись до прав на інтелектуальну власність інших осіб і організацій.

9. Поділ корпоративних і особистих інтересів

Співробітники зобов'язані чітко розділяти особисті інтереси та інтереси компанії. При прийнятті кадрових рішень і побудові комерційних відносин з третіми особами необхідно керуватися винятково об'єктивними критеріями.

10. Взаємодія з представниками влади

Компанія намагається взаємодіяти з представниками влади і державними органами з усіх питань. Уся інформація, що повідомляється представникам влади, повинна бути правильною та повною і надаватися у відкритій, зрозумілій формі та вчасно.

 

  1. Компанія надає співробітникам доступ до всіх необхідних інформаційних ресурсів і консультує їх з різних питань, щоб не допустити порушення закону або корпоративних норм.
  2. Усі керівники зобов'язані визначити свою зону відповідальності, у якій вони будуть забезпечувати відповідність корпоративним правилам і застосовному законодавству (а, отже, політиці законослухняної і відповідальної поведінки)
  3. Холдингова компанія, підрозділи групи, що обслуговують компанії і національні організації призначають керівників, відповідальних за дотримання нормативних вимог, які зобов'язані консультувати співробітників з питань дотримання вимог, давати їм відповідні рекомендації та розслідувати випадки передбачуваного порушення вимог.
  4. Усі співробітники зобов'язані негайно повідомляти про порушення політики законослухняної і відповідальної поведінки.
  5. Фахівці з корпоративного аудиту регулярно переглядають політику.

Перерахування професіоналам охорони здоров´я

Компанія Байєр взяла на себе зобов’язання сприяти прозорості у розкритті фінансових відносин з професіоналами охорони здоров’я та переконана, що це дозволить створити довіру в інноваційній фармацевтичній галузі.

d

Спільні наукові дослідження приносять користь  як пацієнтам, так і суспільству

Завдяки співпраці між фармацевтичною галуззю та професіоналами охорони здоров’я  були розроблені численні інноваційні препарати, які змінили вплив багатьох хвороб на наше життя. Ми у  компанії Байєр переконані, що тісна співпраця та постійне навчання професіоналів охорони здоров’я  відіграють ключову роль у досягненні кращих результатів для пацієнтів, яким ми прагнемо допомогти.

ff

Фармацевтична галузь – Професіонали охорони здоров’я: відносини з суворим регулюванням

Співпрацюючи з експертами медичної галузі, ми дотримуємося існуючих законів та нормативних положень, які чітко визначають методи взаємодії між фармацевтичними компаніями та професіоналами охорони здоров’я, наприклад, закони в області охорони здоров’я та галузеві кодекси. Також, в ці правила часто  вносяться зміни на основі різноманітних нормативних положень  щодо прозорості відносин, такими як Закон про відкритість уряду у США, Кодекс EFPIA щодо розкриття інформації у Європі [Посилання на факти розголошення] та інші місцеві правові зобов’язання зі звітності. Ми цілковито поважаємо незалежність та етичність цих  фахівців.

Icon

Впровадження/дотримання Кодексу EFPIA щодо розкриття інформації

Будучи членом Європейської Федерації Фармацевтичної Промисловості і Асоціацій (EFPIA), та відповідно до цінностей нашої компанії, ми повністю виконуємо усі вимоги Кодексу EFPIA щодо розкриття інформації. Згідно з цим Кодексом, компанія Байєр опублікує на своєму глобальному та місцевих сайтах інформацію про перерахування, які вона надає професіоналам та організаціям охорони здоров’я.

Icon

Розкриття даних: звіт та методологія

Дізнайтеся про те, як компанія «Байєр» документує та розкриває дані щодо перерахувань на користь професіоналів та організацій охорони здоров’я

 

Отримайте доступ до звіту про розкриття даних щодо перерахувань для України

 

Співробітництво з професіоналами охорони здоров’я

Фармацевтична галузь та професіонали охорони здоров’я співпрацюють у ряді напрямків: доклінічні розробки, клінічні дослідження, клінічна практика та результати лікування пацієнтів

 

Будучи основною ланкою взаємодії з пацієнтами, професіонали охорони здоров’я можуть поділитись безцінним практичним досвідом щодо тактики ведення пацієнтів із різними хворобами та результатами лікування. Така інформація для нас є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє оптимізувати наші зусилля, спрямовані на покращення ведення пацієнтів, результатів лікування та вдосконалення методів лікування.

Приклад співпраці 1: Клінічні дослідження. Пацієнтам потрібні належні лікарські засоби

Справжню користь пацієнтам з усієї величезної кількості медичних знань, накопичених у світі, може принести лише тісна співпраця наших експертів з зовнішніми дослідниками та професіоналами охорони здоров’я. Ми твердо переконані, що завдяки спільному використанню цих знань ми зможемо краще зрозуміти механізми основних хвороб та швидше розробити нові препарати для їх лікування. Лікар та інші професіонали охорони здоров’я проводять клінічні дослідження у дослідницьких центрах відповідно до протоколу клінічних досліджень, затвердженого відповідними органами охорони здоров’я, інституційними наглядовими радами та етичними комітетами. Відтак, вони є основною з’єднувальною ланкою з пацієнтами, що беруть участь у випробуванні, та відповідають за збір необхідних даних. Професійні знання та час, які професіонали та організації охорони здоров’я надають в рамках клінічних досліджень мають бути компенсовані.

 

 

 

Дізнатися більше про клінічні випробування 

 

Приклад співпраці 2: Сприяння навчанню лікарів. Пацієнтам потрібні найбільш обізнані лікарі

Компанія Байєр розробляє інноваційні лікарські засоби. Нові препарати мають бути впроваджені в лікарську практику з наданням належної інформації професіоналам охорони здоров’я для забезпечення їх належного застосування. Саме тому ми сприяємо навчанню професіоналів охорони здоров’я на різноманітних конгресах та тренінгах. Наданий таким чином доступ до сучасних медичних досліджень в свою чергу дозволяє лікарям призначати пацієнтам найкращі варіанти лікування. І лише в такому випадку ми можемо виконати свої зобов’язання щодо забезпечення належного застосування наших нових препаратів. Наукові заходи – це лише один з багатьох ресурсів для тривалого навчання лікарів.  

 

Кодекс EFPIA щодо розкриття інформації

Компанія Байєр цілковито підтримує підвищення рівня прозорості у відносинах між фармацевтичною галуззю та професіоналами та організаціями охорони здоров’я, і тому виконує всі вимоги Кодексу EFPIA щодо розкриття інформації.

 

 

 

f

40 провідних європейських компаній у 33 країнах дотримуються Кодексу EFPIA щодо розкриття інформації

Кодекс EFPIA щодо розкриття інформації (повна назва: Кодекс EFPIA щодо розкриття інформації щодо перерахувань від фармацевтичних компаній  на користь професіоналів та організацій охорони здоров’я) – це добровільне зобов’язання, яке вимагає від усіх компаній-членів EFPIA розкривати інформацію про перерахування на користь професіоналів та організацій охорони здоров’я. Відповідно до Кодексу, всі компанії-члени EFPIA, включно з компанією Байєр, публікуватимуть інформацію про прямі та непрямі, матеріальні та нематеріальні перерахування, пов’язані з розробкою та комерціалізацією рецептурних фармацевтичних препаратів для застосування у людини. Перші дані про платежі, здійснені у 2015 році, були опубліковані 30 червня 2016 року. Оприлюднення інформації здійснюватиметься у кожному звітному періоді впродовж наступних років.

f

Рівень винагороди

Професіонали охорони здоров’я отримують винагороду за свої професійні знання та послуги, які вони надають фармацевтичній галузі. Рівень виплат залежить від виду діяльностірівня знань та кількості витраченого часу. Допустимі суми виплат визначаються різними факторами, зокрема, місцевим рівнем доходів, законодавством та чинними кодексами. Основний принцип полягає в оплаті отриманих послуг за справедливою ринковою вартістю, що унеможливлює неналежне використання гонорарів задля вчинення неналежного впливу на професіоналів охорони здоров’я у  процесі прийняття ними рішень щодо лікування пацієнтів.

sd

Індивідуальне розкриття чи загальне розкриття?

Перерахування на користь професіоналів охорони здоров’я можуть бути оприлюднені, як на індивідуальних, так і на загальних засадах. Оскільки  Кодекс EFPIA щодо розкриття інформації – це обов’язок, який фармацевтична галузь взяла на себе самостійно, закони щодо конфіденційності даних у більшості європейських країн дозволяють розкривати перерахування на індивідуальній основі лише за умови надання згоди професіоналом охорони здоров’я. Уразі відмови професіонала охорони здоров’я надати згоду на розкриття таких даних, інформація щодо перерахувань на користь такого фахівця оприлюднюється на загальних засадах. У деяких країнах, згоду також потрібно отримувати й від організацій охорони здоров’я. Перерахування за послуги у сфері  «Науково-дослідницької діяльності» завжди оприлюднюються виключно на загальних засадах, відповідно до Кодексу EFPIA щодо розкриття інформації.

s

Конфіденційність даних

Компанія «Байєр» цілковито дотримується конфіденційності та безпеки даних. Відтак, ми вживаємо численних заходів, щоб захистити дані відповідно до політик конфіденційності даних, які вимагаються та перевіряються місцевими та міжнародними компетентними органами. До того ж, дані оприлюднюються лише за умови надання професіоналом охорони здоров’я письмової згоди на це. Також існують механізми суворої безпеки даних, які забезпечують захист даних від будь-яких зовнішніх атак чи маніпуляцій. Окрім цього, доступ до будь-яких персональних даних мають лише ті працівники компанії, професійні обов’язки яких включають збір даних та підготовку звіту.

sr

Розкриття усіх перерахувань

Ми переконані, що лише оприлюднивши усі перерахування, ми зможемо надати справедливу картину наших відносин з професіоналами охорони здоров’я, тому ми не публікуватимемо жодних часткових даних на індивідуальному рівні. Незгода на розкриття інформації щодо конкретної діяльності розглядається компанією «Байєр» як загальна відмова від розкриття інформації. Натомість, усі перерахування публікуватимуться на загальних засадах відповідно до зразку звіту EFPIA.