Дослідження, що тривають – набір пацієнтів завершено

A woman is working in a laboratory.

Онкологія Scout


Дослідження 1/2 фази  застосування перорального інгібітору TRK ларотректінібу у  пацієнтів дитячого віку з прогресуючими солідними пухлинами або первинними пухлинами центральної нервової системи  код дослідження  No. BAY 2757556 / 20290
 

 1. Немовлята від народження та старше станом на C1D1 з місцево-прогресуючою або метастатичною IFS, пацієнти з місцево-прогресуючою IFS із документально підтвердженою за допомогою FISH або RT-PCR гена ETV6 (або перебудовою гену NTRK3 після обговорення зі Спонсором) або документально підтвердженим за допомогою, наприклад, NGS злиттям генів NTRK, яким для повної хірургічної резекції, на думку Дослідника, потрібне оперативне втручання, що матиме спотворюючі наслідки або ампутація кінцівки або:

  Пацієнти від народження до 21 року на C1D1 з місцево-прогресуючою або метастатичною солідною пухлиною або первинною пухлиною ЦНС, яка з’явилася знову, прогресувала або була резистентною до доступних методів лікування та для якої не існує стандартної або доступної системної лікувальної терапії, за наявності документально підтвердженого за допомогою, наприклад, NGS злиттям гена NTRK, або у випадку IFS, CMN або SBC із документально підтвердженою за допомогою FISH або RT-PCR злиттям гена ETV6 (або злиттям гена NTRK3 після обговорення зі Спонсором). Задокументоване за допомогою NGS злиття гена NTRK повинно бути ідентифіковане за допомогою молекулярних аналізів, які проводяться в рутинній практиці в лабораторіях, сертифікованих CLIA або маючих аналогічну сертифікацію. Якщо CLIA або аналогічна сертифікація лабораторії, що проводить молекулярний аналіз, не підтверджена під час отримання згоди, пацієнти можуть бути включені до дослідження після обговорення зі Спонсором. Пацієнти з доброякісними пухлинами з позитивним злиттям гену NTRK також можуть бути включені до дослідження,
 2. Пацієнти з первинними пухлинами ЦНС або церебральними метастазами:
  a) Повинні бути неврологічно стабільним на основі обстеження неврологічної стабільності протягом 7 днів до включення.
  b) Не потребувати збільшення доз стероїдів для лікування симптомів ЦНС протягом 7 днів до включення в дослідження 
  c) Дослідження візуалізації повинно проводитись протягом 28 днів після C1D1 при застосуванні стероїдних препаратів у стабільній дозі (за необхідності) протягом щонайменше 7 днів перед дослідженням візуалізації.
 3. Гістологічна верифікація злоякісності пухлини при первинному діагнозі або рецидиві, за винятком пацієнтів із вродженими пухлинами стовбура головного мозку, гліомами зорового шляху або пацієнтів з пухлинами епіфізу та підвищеною кількістю спинномозкової рідини (CSF) або з сироватковими пухлинними маркерами, включаючи альфа-фетопротеїн або бета-хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ).
 4. Наявність пухлин, які можна оцінити та виміряти
  Пацієнти з солідною пухлиною або пухлиною ЦНС повинні мати принаймні одне вимірюване ураження, як це визначено критеріями RECIST, версія 1.1, RANO або INRC.
 5. Пацієнти з індексом загального стану не менше 50 за шкалою Карновського (для пацієнтів віком від 16 років) або за шкалою Ланського (для пацієнтів молодших 16 років).
 6. Пацієнти повинні повністю відновитися після гострих токсичних ефектів усіх попередніх протипухлинних хіміотерапій.
  a) Мієлосупресивна хіміотерапія: Принаймні через 21 день після застосування останньої дози мієлосупресивної хіміотерапії (через 42 дні, після застосування нітрозосечовини)
  b) Досліджуваний засіб або протипухлинна терапія, крім хіміотерапії: припинити не пізніше, ніж за 2 тижні до запланованого початку прийому ларотректінібу або 5 періодів напіввиведення, залежно від того, що коротше. Має бути досягнуте виражене відновлення після клінічно значущих токсичних ефектів від терапії. 
  c) Гемопоетичні фактори росту: принаймні через 14 днів після останньої дози фактора росту тривалої дії (наприклад,Неуласта) або через 7 днів для фактору росту короткої дії 
  d) Імунотерапія: принаймні через 42 дні після завершення будь-якого виду імунотерапії (крім стероїдів), наприклад, інгібіторів імунного контролю точок та пухлинних вакцин 
  e) Рентгенотерапія (XRT): принаймні через 14 днів після місцевої паліативної XRT (невеликий порт); щонайменше 42 дні, якщо було інше істотне опромінення кісткового мозку (КМ), включаючи попередню терапію радіойодованим метайодобензилгуанідином (131I-MIBG).
  f) Інфузія стовбурових клітин без загального опромінення (TBI): Відсутність ознак активної реакції «трансплантат проти господаря» і принаймні 56 днів після трансплантації або інфузії стовбурових клітин.
 7. Наявний архівний зразок тканини пухлини. Якщо архівні зразки тканини пухлини відсутні, слід провести нову біопсію (первинної або метастатичної пухлини).
 8. Для пацієнтів без відомих випадків ураження КМ:
  a) Абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥ 1,0 × 109 /л та
  b) Кількість тромбоцитів ≥ 100,0 × 10 9 / л (переливання дозволено)
  c) Гемоглобін ≥ 8,0 г/дл (переливання дозволено)
 9. У пацієнтів з ураженням КМ не може бути оцінена гематологічна DLT, вони можуть бути включені якщо:
  a) АКН ≥ 0,75 × 10 9 / л та
  b) Кількість тромбоцитів ≥ 50,0 × 10 9 / л (переливання дозволено)
  c) Гемоглобін ≥ 8,0 г/дл (переливання дозволено)
 10. Адекватна функція печінки та нирок, що визначається як:
  a) Рівень білірубіну (сума кон'югованого + некон'югованого) ≤ 2,5 × верхня межа норми (ULN) для віку (пацієнти з хворобою Жильбера в анамнезі можуть бути включені з дозволу Спонсора)
  b) Рівень піровиноградної трансамінази глутамінової кислоти в сироватці (SGPT) / аланінамінотрансфераза (АЛТ) ≤ 2,5 × ULN. 
  c) Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації ≥ 30 мл/хв/1,73 м2 на основі місцевої практики визначення або мінімального рівня креатиніну в сироватці крові
 11. Можливість дотримання амбулаторного лікування, лабораторного моніторингу та необхідних відвідувань клініки на час участі у дослідженні.
 12. Готовність пацієнтів чоловічої та жіночої статі з репродуктивним потенціалом використовувати подвійні ефективні методи контрацепції, визначені як ті, що використовуються пацієнтом і його партнером, протягом усього курсу лікування та протягом 1 місяця після завершення дослідження.

  Для пацієнтів чоловічої статі з не вагітною жінкою-партнером дітородного потенціалу і жінці з дітородним потенціалом при послідовному і правильному застосуванні рекомендується один з наступних високоефективних методів контрацепції з частотою неефективності менше 1% на рік:
   

  а) Комбіновані естроген і прогестоген, що містять гормональні контрацептиви, пов'язані з пригніченням овуляції, що застосовуються перорально, інтравагінально або трансдермально
  b) Гормональна контрацепція, що містить лише прогестин, пов’язана з пригніченням овуляції, застосовується перорально, шляхом ін’єкції або імплантації
  c) Внутрішньоматковий пристрій 
  d) Внутрішньоматкова система, що вивільняє гормон 
  e) Двостороння оклюзія маткових труб
  f) Партнер, якому здійснено вазектомію
  g) Статеве утримання: вважається високоефективним методом тільки в тому випадку, якщо визначається як утримання від гетеросексуальних відносин протягом усього періоду ризику, пов'язаного з лікуванням в рамках дослідження. Надійність статевого утримання буде оцінюватися залежно від тривалості участі в дослідженні і звичного способу життя пацієнта.


  Методи контролю народжуваності, неприйнятні для даного клінічного дослідження:


  a) Періодичне утримання (календарний, симптомато-температурний або пост-овуляційний методи)
  b) Витягання (перерваний коїтус)
  c) Тільки сперміцид
  d) Метод лактаційної аменореї

 13. Можливість ковтання капсул, рідини або доступ до шлунка через носовий або шлунковий зонд

 14. Батьки дитини чи підлітка мають можливість зрозуміти, погодитись і підписати форму інформованої згоди та відповідну форму педіатричної згоди до початку будь-яких процедур, пов'язаних з протоколом; пацієнт має можливість дати згоду, залежно від обставин, під час згоди батьків

 1. Велике оперативне втручання протягом 14 днів (2 тижні) до C1D1 (Цикл 1 день 1).
 2. Клінічно значимі активні серцево-судинні захворювання або наявність інфаркту міокарда в анамнезі протягом 6 місяців до C1D1; наявна кардіоміопатія; або наявний подовжений інтервал QT, скоригований на інтервал частоти серцевих скорочень (QTc) >480 мілісекунд.
 3. Активна неконтрольована системна бактеріальна, вірусна або грибкова інфекція.
 4. Синдром мальабсорбції або інший стан, що впливає на пероральне всмоктування.
 5. Поточне лікування сильним інгібітором або індуктором цитохрому P450 3A4 (CYP3A4), що не входить до переліку дозволених в протоколі.
 6. Вагітність або лактація.
 7. Прогресування під час попереднього прийому схвалених або досліджуваних інгібіторів тирозинкінази, мішенню яких є тропоміозин-споріднені кінази (TRK), включаючи ентректиніб, кризотиніб та лестауртаніб. Пацієнти, які отримували лікування інгібітором TRK протягом менш ніж 28 днів та припинили прийом через непереносимість, можуть бути включені в дослідження.

Кардіологія FineArts

 

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе в паралельних групах, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки ефективності та безпечності фінеренону при захворюванні та смертності пацієнтів з серцевою недостатністю (NYHA клас II-IV) та фракцією викиду лівого шлуночка ≥40% (ФВЛШ≥ 40%), код дослідження No. BAY 94-8862 (finerenone) / 20103

 1. Учасники мають бути віком 40 років та старше на момент підписання інформованої згоди.
 2. Діагноз «серцева недостатність» класу II-IV за класифікацією NYHA, амбулаторне лікування або первинна госпіталізація з приводу серцевої недостатності (якщо госпіталізований пацієнт не може бути рандомізований, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, заохочується рандомізація якомога скоріше після виписки).
 3. Лікування діуретиками протягом 30 днів до моменту рандомізації.
 4. Задокументована ФВЛШ ≥40%, виміряна за допомогою будь-якого методу протягом останніх 12 місяців, найпізніше на момент скринінгу; за наявності декількох значень слід зареєструвати останнє з них. Якщо ФВЛШ не вимірювалася за останніх 12 місяців, під час скринінгу можна здійснити нове вимірювання.
 5. Структурні аномалії серця, виявлені на підставі будь-якого місцевого візуалізаційного вимірювання протягом останніх 12 місяців, найпізніше на момент скринінгу, визначені щонайменше за 1 з таких висновків:
  • Діаметр лівого передсердя (LAD) ≥3,8 см, площа лівого передсердя (LAA) ≥20 см2, індекс об’єму лівого передсердя (LAVI) >30 мл/м2, індекс маси лівого шлуночка (LVMI) ≥115 г/м2 (чоловіки) / 95 г/м2 (жінки), товщина перегородки або товщина задньої стінки ≥1,1 см
 6. 6. Значення рівня N-кінцевого фрагменту прогормону BNP (натрійуретичний пептид типу В) ≥300 пг/мл (BNP ≥100 пг/мл) при синусовому ритмі або NT-proBNP ≥900 пг/мл (BNP ≥300 пг/мл) при фібриляції передсердь (або якщо статус фібриляції передсердь невідомий; див. Розділ 4.1) для учасників 1, отримані в такий час:
  • Протягом 90 днів до рандомізації, якщо пацієнт був госпіталізований з приводу СН, що потребує початку або зміни терапії СН, або якщо пацієнт здійснив невідкладний візит з приводу СН, що потребує внутрішньовенної (в/в) діуретичної терапії, обидві умови протягом 90 днів до рандомізації

  АБО

  • Протягом 30 днів до рандомізації, якщо пацієнт не був госпіталізований з приводу СН або не здійснив невідкладний візит з приводу СН протягом останніх 90 днів.
 7. Чоловіча або жіноча
  Жінки дітородного віку можуть бути включені для участі в дослідженні, тільки якщо результат тесту на вагітність у них негативний на момент скринінгу та на вихідному рівні, та якщо вони погоджуються застосовувати відповідні методи контрацепції відповідно до місцевих настанов стосовно методів контрацепції для учасників клінічних досліджень.
 8. Учасник здатен надати підписану інформовану згоду, яка включає дотримання вимог та обмежень, вказаних у формі інформованої згоди (ICF) та у цьому протоколі.
 1. Розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (рШКФ) <25 мл/хв/1,73 м² на момент скринінгу або під час візиту рандомізації
 2. Рівень калію в сироватці/плазмі крові >5,0 ммоль/л на момент скринінгу або під час візиту рандомізації
 3. Клінічно значуще неврологічне захворювання (наприклад, внутрішньошлуночкова кровотеча 3 ступеня або вище, перівентрикулярна лейкомаляція, вроджене ураження головного мозку, що значно погіршує функцію зорового нерву, важка гідроцефалію зі значно підвищеним внутрішньочерепним тиском)
 4. Гостре запальне захворювання серця, наприклад, гострий міокардит, протягом 90 днів до рандомізації.
 5. Інфаркт міокарда або будь-яке ускладнення, яке могло зменшити фракцію викиду, протягом 90 днів до рандомізації.
 6. Операція аортокоронарного шунтування протягом 90 днів до рандомізації.
 7. Черезшкірне коронарне втручання протягом 30 днів до рандомізації
 8. Інсульт або транзиторна ішемічна церебральна атака протягом 90 днів до рандомізації.
 9. Ймовірна інша причина симптомів СН в учасників, яка, на думку дослідника, переважно є причиною задишки в учасника, така як тяжке легеневе захворювання, анемія чи ожиріння. Зокрема, не включаються для участі в дослідження пацієнти з такими станами:
  • Тяжке легеневе захворювання, яке вимагає кисневої терапії, або постійна терапія пероральними стероїдами.
  • Первинна легенева артеріальна гіпертензія в анамнезі.
  • Рівень гемоглобіну <10 г/дл.
  • Порок клапана серця, який вважається дослідником клінічно значущим.
  • Індекс маси тіла (ІМТ) >50 кг/м² на момент скринінгу.
 10. Систолічний артеріальний тиск (САД) ≥160 мм рт. ст. за відсутності лікування ≥3 антигіпертензивними препаратами або ≥180 мм рт. ст. незалежно від лікування, під час 2 вимірювань підряд з інтервалом щонайменше 2 хв., під час скринінгу або під час рандомізації.
 11. Аритмії, які загрожують життю або не контролюються, під час скринінгу та/або рандомізації, включаючи, але не обмежуючись указаним, стійку шлуночкові тахікардію та фібриляцію передсердь, або тріпотіння передсердь із шлуночковим ритмом у стані спокою >110 уд/хв.
 12. Симптоматична гіпотензія із середнім систолічним артеріальним тиском <90 мм рт. ст. під час скринінгу або під час рандомізації.
 13. Будь-яка первинна причина СН, для якої заплановане хірургічне втручання, наприклад, порок клапанів, такий як тяжкий аортальний стеноз або тяжка мітральна регургітація на момент скринінгу або рандомізації.
 14. До-(після-)пологова кардіоміопатія, кардіоміопатія, викликана хіміотерапією, вірусний міокардит, недостатність правого шлуночка за відсутності лівобічного структурного захворювання, звуження перикарда, генетична гіпертрофічна кардіоміопатія або інфільтративна кардіоміопатія, включаючи амілоїдоз, в анамнезі.
 15. Наявність лівошлуночкового апарату для допоміжного кровообігу на момент скринінгу або рандомізації.
 16. Гіперкаліємія або гостра ниркова недостатність в анамнезі під час лікування антагоністом мінералокортикоїдних рецепторів (АМР) протягом >7 днів підряд, що призвела до незворотного припинення лікування АМР.
 17. Вагітність або годування груддю, при цьому вагітність визначається як стан жінки після зачаття та до припинення гестації, з підтвердженням за допомогою позитивного результату аналізу сечі або сироватки на людський хоріонічний гонадотропін.
 18. Відома гіперчутливість до досліджуваного лікарського засобу (діючої речовини або допоміжних речовин).
 19. Печінкова недостатність класу С за Чайлд-П’ю на момент скринінгу або рандомізації.
 20. Хвороба Аддісона.
 21. Потреба в будь-якому в/в судинорозширювальному препараті (наприклад, нітрати, нітропрусид), будь-якому в/в натріуретичному пептиді (наприклад, несиритид, карперитид), будь-яких позитивних в/в ізотропних препаратах або механічній підтримці (інтрааортальний балон-насос, ендотрахеальна інкубація, механічна вентиляція або будь-який лівошлуночковий апарат для допоміжного кровообігу) протягом 24 годин до рандомізації.
 22. Учасники, які потребують лікування більш ніж одним інгібітором АПФ, БРА або інгібітором рецепторів ангіотензину/неприлизину (ІРАН) бо двома одночасно під час рандомізації.
 23. Безперервне (щонайменше протягом 90 днів) лікування АМР (наприклад, спіронолактон, еплеренон, канренон, есаксеренон) протягом 12 місяців до скринінгу. Останнє застосування щонайменше протягом 30 днів до рандомізації. Лікування АМР не слід переривати з метою зарахування для участі в дослідженні.
 24. Одночасне лікування будь-яким інгібітором реніну або калій-зберігаючим діуретиком, яке не можна переривати до рандомізації та протягом періоду лікування.
 25. Одночасна системна терапія активними інгібіторами або індукторами ізоферменту 3А4 цитохрому Р450 (CYP3A4), яке не можна переривати за 7 днів до рандомізації та протягом періоду лікування (наприклад, ітраконазол, ритонавір, індінавір, кобіцистат, кларитроміцин).
 26. Будь-який стан або терапія, яка могла б зробити учасника непридатним для цього дослідження та не дозволить участі протягом повного запланованого періоду дослідження (наприклад, активне злоякісне новоутворення або інший стан, який обмежує очікувану тривалість життя до менш ніж 12 місяців).
 27. Попереднє призначення для лікування під час цього дослідження.
 28. Участь в іншому інтервенційному клінічному дослідженні (наприклад, клінічні дослідження фази 1-3) або лікування іншим досліджуваним лікарським засобом протягом 30 днів до рандомізації.
 29. Близька спорідненість із центром проведення дослідження, наприклад, близький родич дослідника, залежна особа (наприклад, працівник або студент центру проведення дослідження тощо).
 30. Відоме поточне зловживання алкоголем та/або забороненими речовинами, яке може впливати на безпеку учасника та/або дотримання вимог дослідження, на розсуд дослідника.
 31. Учасник знаходиться під арештом за наказом компетентного органу або за рішенням суду.
Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Консиліум Медікал», клініко-консультативне відділення, м. Київ

Решотько Д. О.
2. Державна Установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної Академії Медичних Наук України, відділ серцевої недостатності , м. Киів

Воронков Л.Г.
3. КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр», консультативна поліклініка, м. Львів

Перепелиця М.В.
4. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю «Медбуд-Клінік», лікувально-профілактичний підрозділ , м. Київ

Донець О.А.
5. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради, кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда №2; Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра кардіології та функціональної діагностики, м. Харків

Целуйко В.Й.
6. Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Кардіологічне відділення, м. Київ

Карпенко О.І.
7. Державна Установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної Академії Медичних Наук України , відділ гіпертонічної хвороби, м. Київ

Міщенко Л.А.
8. Державна Установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної Академії Медичних Наук України, відділ аритмій серця, м. Київ

Сичов О.С.
9. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради», Клінічне кардіологічне відділення з ліжками реабілітації кардіологічних хворих; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини №1, м. Вінниця

Станіславчук М.А.
10. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №1», терапевтичне відділення; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, м. Вінниця

Томашкевич Г.І.
11. Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім.. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», Кардіологічне відділення, м.Полтава

Карлінська О.Г.
12. Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради, інфарктне відділення; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра госпітальної терапії, м. Ужгород

Рішко М.В.
13. Комунальне підприємство «Лікарня №1» Житомирської міської ради, консультативно-лікувальне відділення «Науково-дослідницький центр», м. Житомир

Вишнивецький І.І.
14. Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України», відділ комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань на базі відділення гастроентерології та терапії, м. Харків

Ісаєва Г.С.
15. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», кардіологічне відділення, м. Харків

Базадзе М.А.
16. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської Ради, кардіологічне відділення; Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології, м. Запоріжжя

Фуштей І.М.
17. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради, Відділення серцевої недостатності, м. Запоріжжя

Малиновський Я.В.
18. Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради, кардіологічне відділення, м. Запоріжжя

Кисельов С.М.
19. Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради», відділення ішемічної хвороби серця та некоронарогенних захворювань міокарду, м. Черкаси

Журба С.В.
20. Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 філії «Центр охорони здоров’я» акціонерного товариства «Українська залізниця», відділення денного стаціонару, м. Київ

Мишанич Г.І.
21. Комунальне некомерційне підприємство ”Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” Дніпровської міської ради, кардіологічне відділення, м. Дніпро

Іванов А.П.