Дослідження, що тривають - з активним набором пацієнтів.

A woman in a lab coat is holding a test tube.