Блокбастер Ксарелто® продовжує утримувати лідерство на фармацевтичному ринку та захищений патентом до 2025 року

Компанія «Байєр» – провідна фармацевтична компанія, інноваційні продукти якої спрямовані на покращення здоров'я та якості життя людей у всьому світі.

 

Одним з блокбастерів у портфелі Компанії «Байєр» є інноваційний лікарський засіб Ксарелто® з діючою речовиною «ривароксабан» (rivaroxaban) для лікування серцево-судинних захворювань. Починаючи з березня 2019 року, Ксарелто® є брендом номер один на фармацевтичному ринку України за обсягом продажів у грошовому еквіваленті. Ксарелто® є ефективним та перевіреним лікарським засобом, який сформував високий рівень довіри серед пацієнтів та лікарів як в Україні, так і у світі.

 

Інноваційна діяльність є основоположною частиною для розвитку сфери охорони здоров’я, відкриваючи нові можливості для лікування, діагностики та попередження захворювань. В основі розробки інноваційних лікарських засобів лежить довготривалий процес, що потребує значних фінансових та ресурсних інвестицій.

 

Компанія «Байєр» (Bayer Intellectual Property Gmbh) є володільцем патенту України на винахід N 73339 (далі – Патент) "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові", який використовується при виробництві та продажу лікарського засобу Ксарелто®, діючою речовиною якого є «ривароксабан». Механізм дії лікарського засобу полягає у прямому зворотному інгібуванні активованого Х фактора зсідання крові, внаслідок чого відбувається блокування як внутрішнього, так і зовнішнього шляхів каскаду коагуляції, що в подальшому призводить до пригнічення перетворення протромбіну в тромбін та фібриногену в фібрин, таким чином зупиняється утворення тромбу.

 

«Компанії «Байєр» належать виключні права на виготовлення та реалізацію на території України лікарського засобу з використанням речовин та способу, які є об’єктами винаходу по зазначеному патенту, та право перешкоджати неправомірному використанню винаходу.

 

Патент діє в Україні до грудня 2025 року. Протягом останніх кількох років Компанія «Байєр» неодноразово була вимушена звертатися до суду з метою захисту прав інтелектуальної власності на винахід.

 

Зазвичай, дії генеричних компаній спрямовані на отримання дозволу до застосування (реєстрації) лікарського засобу на території України з метою подальшого введення власного лікарського засобу з діючою речовиною «ривароксабан» в цивільний обіг, що є порушенням прав Компанії «Байєр» на винахід. За таких обставин Компанія «Байєр» і в подальшому буде без зволікань відстоювати та захищати права інтелектуальної власності в судовому порядку», – зазначає Олександр Козирєв, юрист Компанії «Байєр» в Україні.

 

Захист інтелектуальної власності є основою для здійснення дослідницької діяльності інноваційними фармацевтичними компаніями, підґрунтям для інвестицій у наукові дослідження та розробки, проведення клінічних випробувань лікарського засобу. Усе це, в свою чергу, буде сприяти створенню нових та більш ефективних ліків.

 

Про Ксарелто®

Діючою речовиною лікарського засобу Ксарелто® є ривароксабан. Ривароксабан – це пероральний антикоагулянт, який застосовується для: профілактики інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь; лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ), тромбоемболії легеневої артерії та профілактики рецидивів ТГВ і ТЕЛА; профілактики венозного тромбоемболізму (ВТЕ) у пацієнтів, яким проводять оперативні втручання з ендопротезування кульшового чи колінного суглобів; у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) або у комбінації з АСК та клопідогрелем або тиклопідином для профілактики атеротромботичних явищ у пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому (ГКС) з підвищеним рівнем серцевих біомаркерів; у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) для профілактики атеротромботичних явищ у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) або симптомним захворюванням периферичних артерій (ЗПА) з високим ризиком ішемічних явищ.

Ефективність та сприятливий профіль безпеки препарату КсарелтоÒ підтверджені досвідом клінічного застосування препарату у понад 78 мільйонів пацієнтів та експертними висновками регуляторних органів у 130 країнах.

 

Про Компанію «Байєр»

«Байєр» – це міжнародна компанія, що працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього життя. «Байєр» дотримується принципів сталого розвитку та є соціально та етично відповідальною компанією.

У 2019 фінансовому році група компаній «Байєр» налічувала близько 104 тис. працівників, а обсяг продажів становив 43,5 млрд євро. Сума капітальних витрат за рік сягнула 2,9 млрд євро, витрати на дослідження та розробки – 5,32 млрд євро. Детальніше: https://www.bayer.com/en/.

 

COR-XAR-UA-0004-1_10 Feb 2021