Байер България

Устойчиво развитие

Приносът към устойчивото развитие се превърна в основен елемент на корпоративната стратегия на Байер. Ние все повече фокусираме дейностите си върху осигуряването на достъп до здравни грижи и храна на повече хора във всички региони на света, намиране на решения на предизвикателствата от изменението на климата и опазването на околната среда. Отговорните бизнес практики са основата на устойчивото регулиране на Байер. 


Байер има много отговорности, една от които е да създава ползи за общностите, в които работи. Тези ползи може да се реализират чрез подкрепа на национално или международно ниво, обикновено са свързани с бизнеса на компанията и често са обусловени от нуждите на самата общност. В България, както навсякъде по света, ние се стремим да предлагаме на хората по-добър живот.

ImgБайер осъществява мисията си „Наука за по-добър живот“ не само чрез иновации в областта на науките за живота, но и като дава възможност на млади хора да се докоснат до науката по забавен и занимателен начин, чрез проекта Научната лаборатория на Байер за деца - Байлаб. Проектът в България стартира през 2015 година, представяйки на ученици I до VI клас научни експерименти от сферите на химия, биология и физика. Експериментите са показани така, че по увлекателен и забавен начин да запалят любопитството на децата към природните науки. Те са съобразени с възрастта на участниците и представят важни за човека и природата процеси и явления по атрактивен начин. 

 

Video file

 

През 2017 година проектът обхвана Варна и Пловдив, а през 2019 – Бургас. Байлаб в България се провежда под мотото „Малки изследователи – големи открития“ в рамките на месец октомври. Записването за участие става организирано през училищата, като всички те са поканени да се включат напълно безплатно, след записване през сайтовете на РУО. За петте години, в които Байер организира Байлаб в България, лабораторията е била посетена от повече от 5 600 деца

Life's scienceКакво представлява LIFE&Science Talks ? Поредица от презентационни сесии за студенти, чрез които искаме да представим експертизата и визията на Байер в областта на науките за живота. 

 

От 2017 г. насам студенти по медицина, фармация и земеделие от няколко града в страната имаха възможност да обсъдят със специалисти от Байер България теми като "Пътят на храната – от семенцето до чинията", "От молекула до лекарство", Пътят на опаковката - от производството до аптеката“, "Лекарствена безопасност", "Дигитална трансформация", “Очаквания на модерната организация към уменията и знанията на служителите“ и други. LIFE&Science Talks цели да предостави полезна информация на студенти, споделяна в интерактивен формат от професионалисти в различни области. 

 

Проектът продължава с други интересни теми в областта на науките за живота.